سوالات متن درس چهاردهم 14 پیام های آسمانی هفتم

سوالات درس چهاردهم پیام هفتم

سوالات متن درس چهاردهم 14 پیام های آسمانی هفتم

نام درس :  پیام های آسمان  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هفتم

سوالات متن درس چهاردهم 14 پیام های آسمانی هفتم – در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های آسمانی هفتم، می خواهیم سوالات متن درس چهاردهم 14 دینی هفتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت کامل دریافت کرده و جواب هر سوال نیز بصورت کامل در زیر هر سوال نوشته شده است.

1- امیر مومنان در مورد برگزیدن یک دوست خوب چه می فرماید ؟

سوالات متن درس چهاردهم 14 پیام های آسمانی هفتم

جواب —-> پیش از آنکه کسی را به دوستی برگزینی ، او را امتحان کن وگرنه بدون آنکه خودت بدانی، به همنشینی با بدان گرفتار خواهی شد.

2- سه ویژگی یک دوست خوب را نام ببرید ؟

جواب —-> 1-اهل نماز و نیکی 2- وفای به عهد 3-راستگویی

3- امام صادق (ع) دو ویژگی برای آزمودن دوستان معرفی کرد ه است. آنها کدامند ؟

جواب —-> 1-رعایت اوقات نماز 2- نیکی به هم نوعان در سختی و راحتی

4- چرا در انتخاب دوست باید به اهل نماز بودن وی توجه کرد ؟

جواب —-> چون کسی که به فرمان خالق جهان و خواسته ی او برای اقامه ی نماز بی توجه باشد ، به ما و خواسته های ما هم بی توجه خواهد بود.

5- خداوند وفای به عهد را نشانه ی چه می داند ؟

جواب —-> نشانه ایمان

6- ترجمه آیه شریفه «قَد أَفلَحَ المؤمنون .الَّذین هُم لّأَماناتِهِم وَ عَهدِهِم راعون» چیست؟

جواب —-> به راستی که مومنان رستگار شدند ، کسانی که آنان امانتها و پیمان خویش را رعایت می کنند

7- پایبند نبودن به قول و عده موجب چه می شود ؟

جواب —-> موجب میشود که دوستی ها پایدار نماند.

8- علی (ع) در مورد وفای به عهد توسط دوستان چه می فرماید؟

جواب —-> بر دوستی که به عهد خود وفا نمی کند ، اعتماد نکن

9- امام صادق (ع) در باره ی اعتماد به دوست چه می فرماید؟

جواب —-> برای اینکه کسی را به درستی بشناسید ، تنها به طولانی بودن رکوع و سجود نمازش نگاه نکنید ، بلکه به راستگویی و امانت داری او بنگرید. کسی که زبانش راست گو باشد ، اعمالش نیز پاک خواهد شد.

10- به نظر علی (ع) عاقبت راستگویی …………… است و دروغگویی . و نتیجه دروغ گویی در این دنیا …………. و در آخرت …………. است.

جواب —-> نجات – حسرت و پشیمانی – خواری- عذاب جهنم

11- دروغ های بزرگ نتیجه ی چیست ؟

جواب —-> نتیجه ی دروغ های کوچک که به شوخی گفته می شود.

12- آسیب های دروغ گفتن به شوخی چیست؟

جواب —-> گرفتاری به گناهان بزرگ دیگر – مشهور شدن به دروغگویی – گرفتاری به اخلاق زشت دروغگویی – ازدست رفتن آبرو و اعتماد

13- کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد ؟

جواب —-> 1-رعایت اوقات نماز  2- نیکی به هم نوعان در سختی و راحتی

14- راستگویی چه تأثیری بر اعمال انسان دارد ؟

جواب —-> نجات و رستگاری وبدست آوردن اعتماد دیگران

15- یکی از ویژگ ی های مؤمنان که آنان را رستگار می سازد چیست ؟

جواب —-> امانت داری و وفای به عهد و پیمان

16- چگونه می توانیم دوستانمان را امتحان کنیم؟

جواب —-> 1) اهل نماز و نیکی 2) وفای به عهد 3) راستگویی

17- «رطب خورده کی تواند منع رطب کند» ، این ضرب المثل به کدام نوع صداقت، اشاره دارد؟

جواب —-> صداقت عملی

18- وفای به عهد آن قدر اهمیت دارد که خداوند آن را  نشانه ……………….. می داند.

جواب —-> ایمان

19- عاقبت راست گویی …………….. است و عاقبت دروغ گویی، ……………… است.

جواب —-> نجات – حسرت و پشیمانی

20- امام علی فرمود: بر دوستی کسی که …………… ، اعتماد نکن.

جواب —-> اعمالش نیز پاک خواهد شد

21- صداقت عملی چیست؟

جواب —-> یعنی اینکه هر کس سخنی را به دیگران توصیه می کند خودش نیز به سخنش عمل کند و بین سخن و عملش هماهنگی باشد.

22- ما باید چه کنیم که هرگز گرفتار صفت ناپسند دروغ گویی و نیز گناهان نشویم؟

جواب —-> از گفتن دروغ هایی که به شوخی گفته می شود بپرهیزیم. زیرا ناخواسته در میان دوستانمان به دروغ گویی مشهور می شویم، آبرو و اعتبارمان از دست می رود و به گناهان بزرگ گرفتار می شویم.

نمره یار – Nomreyar.com

⏹ لینک مربوطه : نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم | جزوه پایه هفتم | نمونه سوالات پیام های آسمانی هفتم نوبت اول | نمونه سوالات پیام های آسمان هفتم نوبت دوم