جواب سوالات درس شانزدهم 16 فارسی هفتم

جواب فعالیت های درس شانزدهم فارسی هفتم (شامل تمارین، خود ارزیابی ها، نوشتن)

جواب سوالات درس شانزدهم 16 فارسی هفتم

نام درس : فارسی (آدم آهنی و شاپرک) | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار | پایه و رشته : هفتم