دانلود آزمون 15 فروردین 99 قلم چی به همراه پاسخنامه تشریحی

کلید آزمون 15 فروردین 99 قلمچی

دانلود آزمون 15 فروردین 99 قلم چی

نام درس :  تمامی دروس  | موضوع : آزمون های آزمایشی | نویسنده : کانون قلم چی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  تمامی رشته های نظری در پایه های 10،11،12

دانلود آزمون 15 فروردین 99 قلم چی به همراه پاسخنامه تشریحی : یکی از آزمون هایی که در 15 فروردین توسط قلم چی برگزار شد می توان به این آزمون اشاره کرد چرا که نیم از سرفصل های کتاب درسی سه سال آخر دانش آموزان را شامل می شود و فرصت خوبی است تا دانش آموزان خود را محک بزنند.

دانلود پاسخنامه آزمون

 

دانلود آزمون 15 فروردین 99 قلم چی به همراه پاسخنامه تشریحی
رشته ریاضیرشته تجربیرشته انسانی
پایه پیش دانشگاهیدریافت دریافت پاسخنامه ریاضیدریافت دریافت پاسخنامه تجربیدریافت دریافت پاسخنامه انسانی
پایه دوازدهمدریافت دریافت پاسخنامه ریاضیدریافت دریافت پاسخنامه تجربیدریافت دریافت پاسخنامه انسانی
پایه یازدهمدریافت دریافت پاسخنامه ریاضیدریافت دریافت پاسخنامه تجربیدریافت دریافت پاسخنامه انسانی
پایه دهمدریافت دریافت پاسخنامه ریاضیدریافت دریافت پاسخنامه تجربیدریافت دریافت پاسخنامه انسانی
متوسطه اولدریافت دریافت پاسخنامه نهمدریافت دریافت پاسخنامه هشتمدریافت دریافت پاسخنامه هفتم

دانلود سوالات آزمون

رشته ریاضیرشته تجربیرشته انسانی
پایه پیش دانشگاهیدریافت دریافت سوالات ریاضیدریافت دریافت سوالات تجربیدریافت دریافت سوالات انسانی
پایه دوازدهمدریافت دریافت سوالات ریاضیدریافت دریافت سوالات تجربیدریافت دریافت سوالات انسانی
پایه یازدهمدریافت دریافت سوالات ریاضیدریافت دریافت سوالات تجربیدریافت دریافت سوالات انسانی
پایه دهمدریافت دریافت سوالات ریاضیدریافت دریافت سوالات تجربیدریافت دریافت سوالات انسانی
متوسطه اولدریافت دریافت سوالات نهمدریافت دریافت سوالات هشتمدریافت دریافت سوالات هفتم

کاربران برای دسترسی به آرشیو سوالات کانون اینجا کلیک کنند.