آخرین رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شهید بهشتی + درصد های لازم

رتبه لازم قبولی برای برای رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شهید بهشتی

موضوع : مشاوره ای - درصد و رتبه قبولی | نویسنده : گروه تحریریه نمره یار

منتشر شده در نمره یار

آخرین رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شهید بهشتی – امروز در یکی دیگر از مطالب مشاوره ای، قصد داریم برای شما کارنامه، درصد و رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر کنیم، این کارنامه ها به شما در جهت دورنگری نسبت به آینده کمک خواهد کرد و خواهید توانست برای قبولی در این رشته دانشگاهی، و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برنامه ریزی کاملی داشته باشید.

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یکی از بهترین دانشگاه های ایران در جهت تحصیل در رشته داروسازی می باشد، و پذیرش در این دانشگاه از راه پر پیچ و خمی برخوردار است که باید با توجه به کارنامه هایی که در این مقاله منتشر کردیم خودتان را از لحاظ علمی بسنجید و جایابی کنید.

آخرین رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شهید بهشتی + درصد های لازم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال های اخیر 43 الی 50 دانشجو پذیرفته است. و این حاکی از سختی بسیار برای قبولی درشته های مختلف علوم پزشکی تهران است.

آخرین رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شهید بهشتی منطقه 1 حدود 1409 و منطقه 2 حدود 1940 و منطقه 3 حدود 1363 می باشد. پس با توجه به رتبه های فوق داوطلبین توجه داشته باشند که راه طولانی است قبولی بسیار سخت.

رتبه های فوق به شما کمک خواهد کرد تا یک دورنگری روشنی نسبت به آینده کسب کرده و برای ادامه ی روند تحصیلی خود یک برنامه ریزی کاملا جامعی داشته باشید تا بتوانید موفقیت در تحصیل در رشته داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را کسب کنید.

آخرین رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شهید بهشتی – منطقه 1

میانگین درصد لازم قبولی رشته داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جدول زیر آورده شده و داوطلبین منطقه 1 توجه داشته باشند که حدود درصد دروس کنکور خود را باید در نزدیکی درصد های زیر تنظیم کرده تا بتوانند قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را تضمین کنند.

رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شهید بهشتی

توجه داشته باشید که درصد هایی که برای قبولی در رشته داورسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منطقه 1 لازم است را بصورت تقریبی ذکر کرده ایم. و این رتبه های گرد شده در اختیار شما داوطلبین قرار گرفته است.

آخرین رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شهید بهشتی – منطقه 2

میانگین درصد لازم قبولی رشته داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جدول زیر آورده شده و داوطلبین منطقه 2 توجه داشته باشند که حدود درصد دروس کنکور خود را باید در نزدیکی درصد های زیر تنظیم کرده تا بتوانند قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را تضمین کنند.

رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شهید بهشتی

توجه داشته باشید که درصد هایی که برای قبولی در رشته داورسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منطقه 2 لازم است را بصورت تقریبی ذکر کرده ایم. و این رتبه های گرد شده در اختیار شما داوطلبین قرار گرفته است.

آخرین رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شهید بهشتی – منطقه 3

میانگین درصد لازم قبولی رشته داروسازی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جدول زیر آورده شده و داوطلبین منطقه 3 توجه داشته باشند که حدود درصد دروس کنکور خود را باید در نزدیکی درصد های زیر تنظیم کرده تا بتوانند قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را تضمین کنند.

رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شهید بهشتی

توجه داشته باشید که درصد هایی که برای قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منطقه 3 لازم است را بصورت تقریبی ذکر کرده ایم. و این رتبه های گرد شده در اختیار شما داوطلبین قرار گرفته است.


شیوه ی تحصیل در رشته های علوم پزشکی در ایران با سایر رشته های تفاوت هایی دارد که چندین مرحله دارد، از جمله این که طول تحصیل در این رشته یک دوره 7 ساله است.

سخن پایانی!

داوطلبین گرامی، ما در این مطلب سعی کردیم تمامی ابعاد و آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه شهید بهشتی را برای شما منتشر کرده ایم که به شما یک سنجه خواهد داد، که آینده را دقیق تر بسنجید. و یک مسیر را بصورت دقیق ترسیم کرده تا بتوانید با توجه به هدف گذاری، قبولی را برای خود تضمین کرده و بتوانید به این هدف بزرگ برسید!

سعی کنید که تمامی آزمون های گذشته کنکور سراسری تجربی را دریافت کرده و سوالات را با دقت کافی بررسی نموده و باتوجه به سطح سوالات برنامه ریزی برای آینده داشته باشید تا بتوانید یک ارزیابی دقیق تر از خودتان بدست آورید.

سوالات متداول

1- با توجه به کارنامه آخرین قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با سال جاری آیا تفاوت زیادی خواهد داشت؟

ببینید داوطلبین عزیز، درصد هایی که در این مطلب ذکر کردیم در سال های اخیر و آتی با توجه به سختی تست های مطرح شده از هر درس ممکن است تفاوت هایی داشته باشد، اما به طور کلی این درصد های ذکر شده و رتبه هایی که در این مطلب آورده ایم نزدیک به آن چیزی است که شما نیاز به آن دارید!

2- آیا برای قبولی در رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، باید به رتبه سهمیه توجه کنیم یا رتبه کشوری؟!

برای اینکه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قبول بشد، باشید به رتبه شهمیه مناطق 1، 2 و 3 توجه کنید چرا که این رتبه ها با توجه به سهمیه منطقه ای که دارید یک محدوده ی دقیق به شما برای قبولی به شما خواهد داد.

3- آیا محدوده ای که در این مطلب ذکر شد، برای قبولی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی قابل اکتفا است؟

این رتبه هایی که در این مطلب برای سهمیه مناطق 1، 2 و 3 ذکر کردیم محدوده ایست که باید برای آن برنامه ریزی داشته باشد و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در طی این سال ها از این رتبه ها و درصد ها پذیرش داشته است. اما توجه داشته باشید با توجه به درصد ها و سختی کنکور در این سال ها ممکن است درصد ها کمی تفاوت داشته باشید که این مسئله طبیعی است.