سوالات متن درس دوازدهم 12 پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن و پرسش و پاسخ درس دوازدهم 12 دینی پایه هشتم

سوالات متن درس یازدهم 12 پیام های آسمانی هشتم

نام درس :  پیام های آسمان  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هشتم

سوالات متن درس دوازدهم 12 پیام های آسمانی هشتم – در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های آسمانی هشتم، می خواهیم سوالات متن درس دوازدهم 12 دینی هشتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت کامل دریافت کرده و جواب هر سوال نیز بصورت کامل در زیر هر سوال نوشته شده است.

1- عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن، ……………. است.

سوالات متن درس دوازدهم 12 پیام های آسمانی هشتم

جواب —-> کسب و کار حلال

2- کار و کوشش چه ثمرات و نتایجی دارد؟

جواب —-> 1- بی نیاز شدن از دیگران
2- جزء عبادت های بزرگ قرار دارد
3- توانایی برای انفاق، سخاوتمندی و مشارکت در کارهای خیر است
4- برطرف ساختن مشکلات اجتماعی
5- می تواند از بسیاری از جرائم و تخلفات اجتماعی مانند مزاحمت های خیابانی و تکدیگری جلوگیری کند.

3- آنچه گناهان را پاک می کند، کارهای نیک است، اما کار حرام نمی تواند حرام دیگری را پاک کند. صحیح ||| غلط

4- آیه شریفه «یْلٌ لِلْمُطَفِّفِین الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَإِذَا کَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ أَلَا یَظُنُّ أُولَئِکَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِیَوْمٍ عَظِیمٍ یَوْمَ یَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ» به چه موضوعی اشاره دارد؟

جواب —-> کم فروشی

5- این حدیث از کیست؟ «آنچه گناهان را پاک می کند، کارهای نیک است، اما کار حرام نمی تواند حرام دیگری را پاک کند.»

جواب —-> امام صادق (ع)

6- بیکاری چه مشکلات دیگری در جامعه به وجود می آورد؟

جواب —->

  • فرد را محتاج می کند.
  • فرد را در اجتماع سرخورده می کند.
  • جرائم و تخلفات اجتماعی مانند مزاحمت های خیابانی و تکدی گری را ایجاد می کند.

7- این حدیث از کیست؟ «عبادت ده جزء دارد که نُه جزء آن، کار و کسب حلال است.»

جواب —-> پیامبر

8- کسی از راه حرام مالی را به دست می آورد و برای اینکه گناهش پاک شود، از همان مال به فقیران صدقه می دهد، به نزدیکانش رسیدگی می کند و به زیارت خانه خدا می رود. این کارهایش نزد خداوند چگونه است؟

جواب —-> آنچه که گناهان را پاک می کند، کارهای نیک است، اما کار حرام نمی تواند حرام دیگری را پاک کند.

9- از آثار کسب روزی حلال در زندگی چیست؟

جواب —-> مستجاب شدن دعاها

10- این حدیث از کیست؟ «مالی که از راه حرام به دست آید، زیاد نخواهد شد و اگر هم زیاد شود برکتی نخواهد داشت.»

جواب —-> امام رضا (ع)

11- این حدیث از کیست؟ «کسی که اموالش را از راه نادرست به دست آورد، در جای نادرست هم آن را از دست می دهد.»

جواب —->امام علی (ع)

12- کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد؟

جواب —->

  • نیازمند نشدن به دیگران.
  • مشارکت در کارهای خیر.
  • جلوگیری از جرم و تخلفات اجتماعی.

13- چند کار نام ببرید که درآمد آنها حرام است. (چند شغل نام ببرید که درآمد آنها حرام است؟)

جواب —-> دزدی، قمار، خرید و فروش اجناس قاچاق

14- کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد؟

جواب —->

  • در جایی نادرست هم آن را از دست می دهد.
  • برکت از مال فرد می رود.
  • ممکن است به سبب حرام بودن مال موجب گمراه شدن اعضای خانواده و پاشیدن محیط خانواده شود.
  • مستجاب نشدن دعاها

15- امام صادق (ع) در مورد پاک شدن گناهان و کارهای حرام و تأثیر آن بر پاک شدن حرام های دیگر چه می فرماید؟

جواب —-> آنچه گناهان را پاک می کند کارهای نیک است . امّّا کار حرام نمی تواند حرام دیگری را پاک کند.

16- مالی که از راه حرام به دست آید چه می شود؟

جواب —-> زیاد نخواهد شد و اگر هم زیاد شود برکتی نخواهد داشت.

17- رسول خدا (ص) در مورد کسب و کار حلال چه می فرمایند؟

جواب —-> عبادت ده جزء دارد که نُُه جزء آن، کار و کسب حلال است.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 98

به نظر شما بیکاری چه مشکلات دیگری در جامعه به وجود می آورد؟

جواب —-> رواج بی بند و باری- دزدی – فساد – از بین رفتن امنیت جامعه

جواب فعالیت کلاسی صفحه 99

1- امام رضا (ع) : مالی که از راه حرام به دست آید، زیاد نخواهد شد و اگر هم زیاد شود برکتی نخواهد داشت.

جواب —-> پیام: برکت نداشتن مال با درآمد حرام

2- امیرالمؤمنین (ع) : کسی که اموالش را از راه نادرست به دست آورد، در جای نادرست هم آن را از دست می دهد.

جواب —-> پیام: درآمد حرام در راه حرام خرج می شود

جواب خودت را امتحان کن

1- کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد؟ سه مورد را بیان کنید.

جواب —-> 1- عبادت 2- سخاوتنمدی و مشارکت در کارهای خیر 3- برطرف کردن مشکلات اجتماعی

2- چند کار نام ببرید که درآمد آنها حرام است.

جواب —-> دزدی، قمار، خرید و فروش اجناس قاچاق به دست آورد، آن اموال حرام است و کسی حق استفاده از آن ها را ندارد.

3- سه شغل حلال نام ببرید که ممکن است درآمد صاحبان آن ها حرام شود.

جواب —-> مثلاً کٔسی که وسیله بی کیفیت را در بسته بندی وسیله خوب و با کیفیت قرار می دهد و آن را با قیمتی بیشتر می فروشد، به همان مقدار که پول بیشتری دریافت می کند مال او حرام می شود و واجب است آن را به خریدار برگرداند؛ و یا کارمندی که موظف است هر روز در محل کارش به انجام امور اداری بپردازد؛ اگر در ساعت کاری به وظایفش نپردازد، پولی که دریافت می کند، حق او نیست و استفاده از آن پول برایش حرام است.

4- کسب و کار حرام چه آثار بدی بر زندگی انسان دارد؟

جواب —-> اگر کسی اموالش را از راه حرام به دست آورد، مرتکب گناه بزرگی می شود که حتی اگر همه آن اموال را در کارهای خوب نیز مصرف کند، نه تنها گناهانش پاک نمی شود؛ بلکه گناهی به گناهانش افزوده خواهد شد.

لینک های مربوطه :