سوالات متن درس سیزدهم 13 پیام های آسمانی هشتم

سوالات متن و پرسش و پاسخ درس سیزدهم 13 دینی پایه هشتم

سوالات متن درس سیزدهم 13 پیام های آسمانی هشتم

نام درس :  پیام های آسمان  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هشتم

سوالات متن درس سیزدهم 13 پیام های آسمانی هشتم – در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های آسمانی هشتم، می خواهیم سوالات متن درس سیزدهم 13 دینی هشتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت کامل دریافت کرده و جواب هر سوال نیز بصورت کامل در زیر هر سوال نوشته شده است.

1- حضرت علی(ع) در نامه خود به فرزندش امام حسن (ع) درباره دعا چه می فرماید؟

سوالات متن درس سیزدهم 13 پیام های آسمانی هشتم

جواب —-> [پسرم] بدان، کسی که گنجینه های آسمان و زمین در دست اوست، فرصت دعاکردن را به تو داده و جواب دادن به دعای تو را نیز بر عهده گرفته است. تو را فرمان داده است از او بخواهی تا ببخشد و رحمت طلب کنی تا عطا کند. هرگاه او را بخوانی، ندایت را می شنود، و چون با او راز دل گویی، راز تو را می داند، پس نیاز خود را با او بگو و اندوه خود را در پیشگاه او بگشای، تا غم هایت را برطرف کند و در مشکلات، تو را یاری رساند. از گنجینه های رحمتش چیزهایی بخواه که جز او کسی نمی تواند عطا کند؛ افزونی عمر، تندرستی بدن و گشایش روزی [پسرم،] خداوندی که به تو اجاز ۀ دعا کردن داده است، [در حقیقت] کلید گنجینه های خود را در دست تو قرار داده است، پس هرگاه خواستی می توانی با دعا، درهای نعمتش را بگشایی، و رحمتش را بر خود نازل کن.

2- چند نوع دعا نام ببرید؟

جواب —-> دعاهای روزهای هفته، دعاهای قبل از غذا خوردن و بعد از آن، دعای قبل از خواب، دعای وقت مطالعه، دعاهای هنگام وضو، دعای هنگام بیدار شدن، دعای سوار شدن به وسیله نقلیه و.…

3- دعا در همه زمان ها و در همه مکان هاست. صحیح ||| غلط

4- آیه «وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ» بیانگر چه مطلبی است؟

جواب —-> دعا کردن

5- صلوات فرستادن بر پیامبر خدا و خاندان پاکش از بهترین دعاهاست. صحیح ||| غلط

6- نظر امام صادق (ع) درباره دعا چیست؟

جواب —-> نزد خداوند بلند مرتبه جایگاهی است که جز با دعا نمی توان به آن رسید. اگر بنده دعا نکند و از خداوند نخواهد، چیزی به دست نخواهد آورد، پس بخواه تا به تو عطا شود و این را بدان! هر دری که پیوسته کوبیده شود، بالاخره به روی انسان باز خواهد شد.

7- براساس تعالیم قرآن، ما چه زمانی به دعا کردن احتیاج داریم؟

جواب —-> ما همیشه و در همه حال به خدا و یاری او نیازمندیم و بدون اجازه و خواست او نمی توانیم حتی کوچکترین کارها را نیز انجام دهیم.

8- فواید دعا چیست؟

جواب —->

  • مورد توجه خداوند قرار می گیریم
  • بهره مندی از پاداش در روز قیامت
  • شایستگی دریافت نعمت های بیشتر خدا در دنیا
  • آرامش روحی

9- چرا دعا موجب آرامش روحی است؟

جواب —-> زیرا احساس اضطراب و ناامیدی در برابر سختی ها با خواستن از خداوند برطرف می شود.

10- چرا گاهی اوقات با اینکه ما آداب دعا را رعایت می کنیم، اما باز هم دعایمان مستجاب نمی شود؟

جواب —-> در اجابت دعا تأخیر می شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کامل‌تر شود.

11- نزد خداوند بلند مرتبه جایگاهی است که جز با ………….. نمی توان به آن رسید.

جواب —-> دعا

12- هرگاه ………………. حاجتی داشت، ابتدا چیزی صدقه می داد و سپس خود را معطر می ساخت و به مسجد می رفت و آن گاه در هنگام اذان ظهر به دعا می پرداخت.

جواب —-> امام باقر (ع)

13- امام صادق (ع) در مورد دعا چه می فرمایند؟

جواب —-> نزد خداوند بلند مرتبه جایگاهی است که جز با دعا نمی توان به آن رسید . اگر بنده دعا نکند و از خداوند نخواهد ، چیزی بدست نخواهد آورد ، پس بخواه تا به تو عطا شود و این را بدان هر دری که پیوسته کوبیده شود ، بالاخره به روی انسان بازخواهد شد.

14- احساس اضطراب و ناامیدی چه موقع به سراغ انسان می آید؟

جواب —-> انسان خود را در برابر سختی ها تنها ببیند و کسی را نیابد که مشکلاتش را با او در میان بگذارد و از او یاری بطلبد.

15- بنا به فرمایش علی (ع) چرا برخی دعاها فوری برآورده نمی شود؟

جواب —-> یا بهتر از آن در این دنیا یا جهان آخرت داده خواهد شد. یا آنچه خواسته شده به نفع شما نیست و مایه ی تباهی دین شماست.

16- یکی از بهترین دعاها چیست؟

جواب —-> صلوات بر پیامبر و خاندان پاکش

17- دعا چه کسانی به درگاه خداوند بالا نمی رود؟

جواب —-> در شکمش حرام باشد، یا حق یکی از بندگان خدا به گردنش باشد

18- معنی آیه «وَ قالَ رَبُّکُمُ ادعونی اَستَجِب لَکُم» چیست؟

جواب —-> پروردگارتان گفت: مرا بخوانید (دعا کنید) تا (دعای شما را) بپذیرم.

نکته : نزدیک ترین دعاها به اجابت، دعای کسی است که در دعاهای پنهانی‌اش ابتدا برای دیگران دعا می کند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه 105

به محتوای نماز دقت کنید و دعاهایی که در هر شبانه روز در نماز از خداوند می خواهید، بیان کنید.

جواب —-> ایّاکَ نعبد و ایّاک نستعین – اهدنا الصراط المستقیم – صلوات – دعای قنوت نماز

جواب فعالیت کلاسی صفحه 107

با توجه به احادیثی که خواندیم، فهرستی از آداب دعا تهیه کنید و آن را برای دوستانتان در کلاس بیان کنید. می توانید بهترین فهرست را در کلاس نصب کنید.

جواب —-> دادن حق الناس / فرستادن صلوات قبل و بعد از دعا / دعا کردن در هنگام قرائت قرآن / دعا کردن در هنگام اذان / دعا کردن در موقع بارش باران / دعا کردن هنگام روبروشدن سپاه ایمان و کفر / دعا کردن بعد از دادن صدقه / دعا کردن در حق دیگران

جواب خودت را امتحان کن

1- دعا کردن چه فایده هایی دارد؟ به دو مورد اشاره کنید.

جواب —->

1- مورد توجه خدا قرار می گیریم
2- بهره مندی از پاداش در روز قیامت
3- شایستگی دریافت نعمت های دنیایی را به دست می آوریم
4- آرامش روحی

2- چهار مورد از آداب دعا را بیان کنید.

جواب —-> اگر کسی می خواهد دعایش مستجاب شود، درآمدش را پاک گرداند و از زیر بار حقوق مردم بیرون برود. دعاى بنده اى که در شکمش حرام باشد، یا حق یکى از بندگان خدا به گردنش باشد، به درگاه خداوند بالا نمی رود.

هرگاه درخواستی از خداوند سبحان داشتی، دعایت را با صلوات بر پیامبر آغاز کن؛ زیرا خداوند، کریم تر از آن است که کسی از او دو درخواست کند و او یکی را بپذیرد، و دیگری را نپذیرد.

در چهار وقت فرصت را برای دعا کردن غنیمت شمارید؛ هنگام قرائت قرآن، وقت اذان، هنگام باریدن باران و هنگام رو به رو شدن سپاه ایمان و لشکر کفر.

هرگاه امام باقر حاجتی داشت، ابتدا چیزی صدقه می داد و سپس خود را معطر می ساخت و به مسجد می رفت و آن گاه در هنگام اذان ظهر به دعا می پرداخت.

نزدیکترین دعاها به اجابت، دعای کسی است که در دعاهای پنهانی اش ابتدا برای دیگران دعا می کند.

3- بنابر فرمایش حضرت علی ، چرا برخی از دعاها فوری برآورده نمی شوند؟

جواب —-> [پسرم] چه بسا در اجابت دعا تأخیر می شود تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کامل تر شود. گاهی چیزی را خواست های، ولی آن را به تو نداده اند و [در عوض] بهتر از آن در این جهان یا آن جهان به تو داده اند، و گاهی دعایت به اجابت نرسیده است؛ زیرا چیزی طلب کرده ای که اگر داده شود، مایة تباهی دین تو خواهد بود. پس چیزی بخواه که نیکی و زیبایی اش برایت ماندگار باشد و رنج و سختی اش از تو برکنار.

لینک های مربوطه :