سوالات متن جغرافیا یازدهم به همراه پاسخ (درس به درس)

سوالات درس به درس جغرافیا یازدهم

سوالات متن جغرافیا یازدهم

دانلود فایل با فرمت PDF و بصورت مستقیم

نام درس :  جغرافیا  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : محسن یوسفی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  یازدهم - انسانی

سوالات متن جغرافیا یازدهم (درس به درس) – از دروس مهم رشته انسانی که درس مفهومی و پرنکته ای می باشد می توان به جغرافیا اشاره کرد که دانش آموزان باید به مسائل و مباحث بصورت کامل مسلط باشند تا بتوانند در این درس هم در امتحانات و هم در کنکور موفقیت کسب کنند. امروز یک فایل آموزشی را برای شما در وبسایت قرار می دهیم که تمامی مطالب و مباحث جغرافیا یازدهم را پوشش داده و می توانید آن را در انتها دریافت کنید.

درس هایی کهاین جزوه شامل می شود عبارت است از :

سوالات متن جغرافیا یازدهم به همراه پاسخ (درس به درس)

فصل 1: ناحیه چیست

 • درس 1- معنا و مفهوم ناحیه
 • درس 2- انسان و ناحیه

فصل 2: نواحی طبیعی

 • درس 3- نواحی آب و هوایی
 • درس 4- ناهمواری ها و اشکال زمین
 • درس 5- نواحی زیستی

فصل 3: نواحی انسانی

 • درس 6- نواحی فرهنگی
 • درس 7- نواحی اقتصادی (کشاورزی و صنعتی)
 • درس 8- نواحی اقتصادی (تجارت و اقتصاد جهانی)

فصل 4: نواحی سیاسی

 • درس 9- معنا و مفهوم ناحیه سیاسی
 • درس 10- کشور، یک ناحیه سیاسی
 • درس 11- ژئوپلیتیک

هر چه به امتحانات خرداد ماه و پایان سال نزدیک تر می شویم نیاز دانش آموزان به یک منبع خوب آموزشی که پاسخگوی تمام نیاز های آموزشی آن ها باشد بیشتر می شود به این منظور و دسترسی سریعتر به منابع مطالعاتی دروس مختلف دانش آموزان می توانند به “جزوه های یازدهم” مراجعه کنند.

لینک های دانلود
 • + جهت باز کردن فایل های PDF در اندروید از نرم افزار "Google PDF Viewer" و در ویندوز از نرم افزار "Adobe Acrobat" استفاده نمایید.
 • + جهت دانلود سریع تر از نرم افزار مدیریت دانلود مانند "ADM Pro" استفاده نمایید.
 • + جهت باز کردن فایل های فشرده در اندروید از نرم افزار "Winrar" استفاده نمایید.