سوالات متن درس هشتم 8 پیام های آسمانی نهم

سوالات متن و پرسش و پاسخ درس هشتم 8 دینی پایه نهم

سوالات متن درس هشتم 8 پیام های آسمانی نهم

نام درس :  پیام های آسمان  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  نهم

سوالات متن درس هشتم 8 پیام های آسمانی نهم – در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های آسمانی نهم، می خواهیم سوالات متن درس هشتم 8 دینی نهم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت کامل دریافت کرده و جواب هر سوال نیز بصورت کامل در زیر هر سوال نوشته شده است.

1- دوست خوب و دوست بد در این درس به چه تشبیه شده است ؟

سوالات متن درس هشتم 8 پیام های آسمانی نهم

جواب —-> دوست خوب : نزدیکتر از خویشان – بهترین سرمایه و اندوخته – عامل زنده شدن روح و روان انسان
دوست بد : پاره ایی از آتش – ترسناک تر از هر چیز – شمشیری زیبا امّا زهرآلود

2- چگونه ممکن است یک دوست خوب باشد و یا پاره ایی از آتش ؟

جواب —-> دوست خوب راهنمای انسان بسوی خوبی هاست و بهترین سرمایه برای انسان است ولی دوست ناباب آتش است و انسان را به گمراهی و هلاکت می رساند

3- اهمیت و حساسیت انتخاب دوست در دوران نوجوانی چیست ؟

جواب —-> انتخاب دوست در نوجوانی بسیار اهمیت دارد زیرا که عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و برقراری پیوند دوستی به این شکوفایی کمک می کند و دوم اینکه دوستان از هم تأثیر می پذیرند و این تأثیر پذیری در نوجوانی بسیار بالاست .

4- اثرپذیری از دوستان بسیار ………….. است .

جواب —-> آرام و تدریجی

5- امام علی (ع) در مورد اثرپذیری از دوستان چه می فرماید ؟

جواب —-> از دوستی با افراد فاسد بپرهیز که وجودت ناخودآگاه ، ناپاکی و بدی را از آنان می رباید ؛در حالی که تو از آن بی خبری

6- چرا اهمیت دقت در انتخاب دوست زیاد است ؟

جواب —-> بدلیل بالا بودن میزان تأثیر پذیری که دوستان بر اخلاق و رفتار ما می گذارند .

7- چه معیارهایی باید در انتخاب دوست مورد نظر باشد ؟

جواب —-> معیارهایی که باعث رشد و پیشرفت اخلاقی و فکری ما شود مانند : اهل نماز و نیکی – صداقت و راستگویی – وفای به عهد

8- دوستان خود را با معیارهایی انتخاب کنیم که باعث ……..

جواب —-> معیارهایی که باعث رشد و پیشرفت اخلاقی و فکری ما شود
مانند : اهل نماز و نیکی – صداقت و راستگویی – وفای به عهد

9- ویژگیهای یک دوست واقعی را نام ببرید ؟

جواب —-> 1- اهل فکر و اندیشه باشد 2- اهل گناه نباشد و از گناه دیگران ناراحت شود 3- خیرخواه دوستانش باشد

10- دوست خردمند و دور اندیش چه فایده ایی برای ما دارد؟

جواب —-> در گرفتن تصمیمات درست یاری می کند و خطر افتادن در مسیر نامناسب را از ما دور می سازد

11- دوستی با افراد نادان یعنی ……………….. ضررهای زیادی برای ما به همراه دارد .

جواب —-> کسانی که کارهای خود را نه بر اساس فکرو اندیشه ، بلکه بر مبنای احساسات و هیجانات زودگذر انجام می دهند

12- مضرات دوست نادان چیست ؟

جواب —-> با دادن مشورتهای غلط و نادرست به دوستان خود ، زمینه ی انحراف و لغزش آنان را فراهم می کنند .

13- چرا در روایات به پرهیز از دوستی با افراد نادان سفارش شده است ؟

جواب —-> زیرا فرد نادان به نفعتان قدم بردارد ولی مایه ی ضرر و زیان می شود .

14- با توجه به فرمایش علی (ع) چرا مسلمان نباید با افراد بی لیاقت و بی بندو بار رفاقت کند ؟

جواب —-> زیرا فرد بی بند و بار و بی لیاقت کارهای زشت را زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که دوستش همرنگ او باشد .

15- هم نشین بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است ؟

جواب —-> به شمشیر زهرآلود تشبیه شد ه اند با ظاهری زیبا ولی خطرناک

16- امام صادق (ع) در مورد دوستان خوب چه می فرماید؟

جواب —-> محبوبترین دوستانم نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد

17- با توجه به آیات 28 و 29 سوره فرقان ، حال و روز کسانی را که در دنیا دوستان خوبی انتخاب نکرده اند ، بیان کنید .

جواب —-> پشیمانی و حسرت از همراه نشدن با پیامبر و پشیمانی از انتخاب دوست نادان و بی لیاقت و گمراه شدن توسط او

18- حدود و وظایف دوستی را نام ببرید ؟

جواب —-> 1-احترام به دوست 2- میانه روی در دوستی

19- دوستان باید در هر حال به …………….. احترام بگذارند و از محدوده ی ………… و …………… خارج نشوند .

جواب —-> شخصیت هم – ادب – اخلاق

20- امام علی (ع) در مورد حد و حدود دوستی چه می فرماید ؟

جواب —-> به اتکای رابطه ی صمیمانه ودوستانه ، حق برادرت را ضایع مکن ؛ زیرا این عمل رابطه ی دوستی را از بین می برد و کسی که حقّش را ضایع ساخته ایی ، دیگر دوست تو باقی نخواهد ماند.

21- مواردی را که پیوند دوستی را سست می کند نام ببرید .

جواب —-> نام ناپسند نهادن – مسخره کردن – شوخی های آزار دهنده – استفاده بیش از حدّ و بدون اجازه از وسایل دوستان

22- لازمه ی یک دوستی پایدار چیست ؟

جواب —-> رعایت میانه روی

23- گاه ……………… باعث می شود که حدود دوستی رعایت نشود و مشکلاتی را برای ما بوجود آورد.

جواب —-> شیفتگی فوق العاده

24- میانه روی در دوستی را باید در چند مورد بخوبی رعایت کرد . آنها را نام ببرید .

جواب —-> 1- پرهیز از گفتن تمامی اسرار به دوست 2-نداشتن توقع بیجا از دوست – پرهیز از علاقه ی افراطی

25- حضرت علی (ع) در مورد نگفتن تمام اسرار به دوستان چه می فرماید ؟

جواب —-> محبت خود را نثار دوست کن ، و در عین حال به طور مطلق به او اعتماد نکن .همانگونه که می خواهی با تو رفتار نماید با او رفتار کن ،امّا همه ی اسرارت را با او در میان مگذار

26- امام علی (ع) در مورد نداشتن توقع بی جا از دوست چه می فرماید ؟

جواب —-> کسی که ازدوست خود جز وفاداری انتظار ندارد ، همواره از او خشمگین و ناراحت است.

27- علاقه های افراطی چه مضراتی دارد ؟

جواب —-> اضطراب و پریشانی خاطر – برهم خوردن آرامش زندگی

28- چگونه می توان از ایجاد دلبستگی ها و علاقه های افراطی در دوستی ها جلوگیری کرد ؟ و اگر کسی دچار این اشتباه شود ، چگونه می تواند خود را از این دلبستگی ها نجات دهد؟

جواب —-> پرهیز از دوستی های افراطی و در نظر گرفتن مصلحت و فکرو اندیشه در روابط دوستی – با فکرو اندیشه از افراطی شدن در دوستی ها و دلبستگی ها خود را برهاند و منطقی رفتار نماید.