سوالات متن درس دهم 10 پیام های آسمانی هفتم

سوالات درس دهم پیام هفتم

سوالات متن درس دهم 10 پیام های آسمانی هفتم

نام درس :  پیام های آسمان  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هفتم

سوالات متن درس دهم 10 پیام های آسمانی هفتم – در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های آسمانی هفتم، می خواهیم سوالات متن درس دهم 10 دینی هفتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت کامل دریافت کرده و جواب هر سوال نیز بصورت کامل در زیر هر سوال نوشته شده است.

1- از نماز ظهر عاشورای امام حسین (ع) و یارانش چه می آموزیم ؟

سوالات متن درس دهم 10 پیام های آسمانی هفتم

جواب —-> نماز بالا ترین واجب الهی است که باید همیشه و در هر حالی به جا آورده شود.

2- برپاداشتن نماز چقدر ارزشمند است ؟

جواب —-> آن قدر که خداوند آن را به پیامبران آموخت و از آنان خواست که مردم را به برپاداشتن آن سفارش کنند.

3- پیامبر اکرم در مورد برپاداشتن نماز چه می فرماید ؟

جواب —-> آنگاه که انسان با ایمان ، به نماز می ایستد تا پایان نمازش خداوند به او توجه می کند و رحمتش را بر سر او می گستراند . فرشتگان اطراف او را می گیرند و به او می گویند : ای نمازگزار ، اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ای و با چه کسی مناجات می کنی ، هرگز نماز را رها نمی کردی

4- امام باقر (ع) در مورد ارزش نماز اول وقت چه می فرماید ؟

جواب —-> نمازی که در اول وقت خوانده شود ، به صورتی درخشان به سوی صاحبش بر می گردد و می گوید:تو مرا خوب حفظ کردی ، خداوند هم تورا حفظ کند.

5- کسی که بدون دلیل نمازش را به تاخیر می اندازد ، در واقع چه کرده است ؟

جواب —-> دعوت خداوند به برپایی نماز را سبک شمرده است و به آن بی احترامی کرده است.

6- ترجمه آیه شریفه «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ إنَّ الصَّلاةَ تَنهی عَنِ الفَحشاءِ وَ المُنکَرِ»

جواب —-> و نماز را به پا دار که بدون شک نماز از گناهان و زشتی ها باز می دارد.

7- برپاداشتن درست و به موقع نماز موجب چه می شود ؟

جواب —-> انسان از گناهان و زشتی ها رها شده و به بهشت نزدیکتر شود

8- اثرات نماز اول وقت چیست ؟

جواب —-> موجب نزدیکی انسان به خداوند و دوری از شیطان می شود

9- چه کسانی می توانند نماز را نشسته بخوانند ؟

جواب —-> افراد ناتوان و بیمار که نمی توانند بایستند

نکته: ایستادن یکی از واجبات نماز است ،باید نمازگزار تا جایی که برایش امکان دارد نمازش را ایستاده بخواند فقط کسانی می توانند نمازشان را نشسته بخوانند که به دلیل ناتوانی یا بیماری؛ نمی توانند بایستند.

10- آیا قنوت جزو واجبات نماز است ؟

جواب —-> خیر . قنوت در نماز واجب نیست

11- واجبات نماز چند مورد است؟ نام ببرید.

جواب —->

پاسخ: 11 تا

 • 1-نیت
 • 2- قیام
 • 3- تکبیره الاحرام
 • 4- رکوع
 • 5- سجده
 • 6- قرائت
 • 7- ذکر
 • 8- تشهد
 • 9- سلام
 • 10- ترتیب
 • 11- موالات

12- ارکان نماز چیست توضیح دهید.

جواب —-> قسمتهایی از نماز است که اگر فراموش شود یا به اشتباه اضافه انجام شود ، نماز باطل است.

13- تفاوت ارکان نماز با دیگر واجبات نماز چیست ؟

جواب —-> ارکان نمازقسمت هایی از نماز است که اگر فراموش شود یا به اشتباه اضافه انجام شود ، نماز باطل است ولی اگر واجبات دیگر فراموش یا به اشتباه اضافه انجام شود ، نماز باطل نیست.

14- ارکان نماز چندتاست؟ به ترتیب آنها را نام ببرید.

جواب —->

5 تا

1- نیت 2-قیام 3- تکبیره الاحرام 4-رکوع 5-سجده

15- کسی که به نمازهای پنجگانه اش اهمیت دهد و آنها ر ا اول وقت بخواند، چه پاداشی خواهد داشت؟

جواب —-> پیامبر قول داده است که وقت ملاقات در جهان دیگر ، او را به بهشت ببرد.

16- فرشتگان به نمازگزار با ایمان چه میگویند؟

جواب —-> ای نمازگزار ، اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ای و با چه کسی مناجات می کنی ، هرگز نماز را رها نمی کردی.

17- پیامبر اکرم (ص) درمورد نماز انسان با ایمان چه می فرماید؟

جواب —-> آن گاه که انسان با ایمان، به نماز می ایستد تا پایان نمازش خداوند به او توجه می کند و رحمتش را بر سر او می گستراند. فرشتگان اطراف او را می گیرند و به او می گویند: ای نمازگزار، اگر می دانستی مورد توجه چه کسی قرار گرفته ای و با چه کسی مناجات می کنی، هرگز نماز را رها نمی کردی.

18- خداوند برای نشان دادن ارزش نماز چه فرموده اند؟

جواب —-> برپا داشتن نماز آنقدر ارزشمند است که آن را به تمام پیامبران آموخت و از آنان خواست مردم را نیز به برپا داشتن نماز سفارش کنند.

19- معنی عبارت «حَیَّ عَلَی خَیِر العَمَل» چیست؟

جواب —-> بشتاب به سوی بهترین عمل

20- معنی عبارت «حیَّ عَلَی الفَلاحِ» چیست؟

جواب —-> بشتاب به سوی رستگاری

21- معنی عبارت «حَیَّ عَلَی الصَّلاِة» چیست؟

جواب —-> بشتاب به سوی نماز

22- هر قدر انسان از گناه دور شود به ………….. نزدیک تر می شود.

جواب —-> بهشت

23- اگر واجبات دیگر نماز، به جز ارکان فراموش شود و یا به اشتباه و اضافه خوانده شود نماز چه حکمی پیدا می کند؟

جواب —-> نماز باطل نخواهد شد.

نمره یار – Nomreyar.com

⏹ لینک مربوطه : نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم | جزوه پایه هفتم | نمونه سوالات پیام های آسمانی هفتم نوبت اول | نمونه سوالات پیام های آسمان هفتم نوبت دوم