سوالات متن درس دوازدهم 12 پیام های آسمانی هفتم

سوالات درس دوازدهم پیام هفتم

سوالات متن درس دوازدهم 12 پیام های آسمانی هفتم

نام درس :  پیام های آسمان  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هفتم

سوالات متن درس دوازدهم 12 پیام های آسمانی هفتم – در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های آسمانی هفتم، می خواهیم سوالات متن درس دوازدهم 12 دینی هفتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت کامل دریافت کرده و جواب هر سوال نیز بصورت کامل در زیر هر سوال نوشته شده است.

1- یکی از دستورات حکیمانه خداوند که سلامت روح و جسم ما را در پی دارد چیست؟

سوالات متن درس دوازدهم 12 پیام های آسمانی هفتم

جواب —-> حکم حجاب

2- بیشترین آزار و اذیت ها در مورد چه کسانی است؟

جواب —-> در باره ی دختران و زنانی است که پوشش مناسبی ندارند و خود را در معرض دید نامحرمان قرار می دهند

3- سرانجام افراد بد حجاب یا بی حجاب چیست؟

جواب —-> حسرت و پشیمانی

4- از دستورات مهم اسلام ……………… است.

جواب —-> حفظ حجاب

5- یکی از مسئولیت های مهم مردان همانند زنان …………….. است.

جواب —-> حفظ پوشش مناسب

6- چه کارهایی مردان و یا زنان را به حرام می اندازد ؟

جواب —-> پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما – سخن گفتن با لحن نامناسب – انجام رفتارهایی که موجب جلب توجه نامحرمان می شود – پوشیدن لباسهایی که انسان را در جامعه انگشت نما می کند.

7- آیا حفظ حجاب به تنهایی برای سلامتی جامعه کافی است ؟ توضیح دهیn

جواب —-> خیر . تمام افراد چه زن و چه مرد باید با رفتار و گفتار خود ، حیا و عفت را رعایت کنند.

8- پوشیده بودن چه جاهایی از بدن برای زنان واجب است ؟

جواب —-> تمام بدن بجز صورت و دستها از مچ تا انگشتان

9- افراد محرم برای زنان را نام ببرید.

جواب —-> 1- پدر 2- شوهر 3- پسر 4- برادر 5- پدربزرگ 6- پدرشوهر 7- عمو 8- دایی 9- پسربرادر 10- پسرخواهر 11- نوه ها

10- افراد محرم برای مردان را نام ببرید.

جواب —-> 1-مادر 2- زن 3- دختر 4- خواهر 5- مادربزرگ 6- عمه 7- خاله 8 – دختر خواهر 9- دختر برادر 10- نوه ها 11- مادر زن

11- آیا حجاب مانعی برای رشد و پیشرفت است؟ با مثال توضیح دهید

جواب —-> خیر – امروزه در میان نخبه های علمی کشور دختران پاکدامن و محجبه بسیار دیده می شود و این نشان می دهد که حجاب مانع پیشرفت نیست.

12- مسئولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست ؟

جواب —-> حفظ حیا و عفت و پوشش مناسب هم برای مردان و هم برای زنان است. رعایت حیا و عفت در لحن گفتار و مراقب در اعمال و رفتار هم برای مردان و هم زنان است.

13- باتوجه به آیات قرآن کریم،مهم ترین فایده حجاب برای بانوان چیست ؟

جواب —-> در امان ماندن از آزار و اذیت افراد سود جو و هوسران

14- مسئولیت مشترک مردان و زنان براى حفظ پاکى جامعه چیست؟

جواب —-> حفظ حجاب و پوشش و حفظ حیا و عفت در رفتار و گفتار

15- آیا حفظ پوشش برای سلامت جامعه به تنهایی کافی است؟ توضیح دهید.

جواب —-> خیر، باید با رفتار و گفتار خود نیز حیا و عفت را رعایت کنند.

16- آیا داشتن حجاب، مانع رشد و پیشرفت زنان است؟ توضیح دهید.

جواب —-> خیر، امروزه در میان نخبه های علمی کشور ،دختران عفیف و محجبه بسیاری دیده می شود که گواه بر این ادعا است.

17- کدام دسته از دختران و زنان بیشتر مورد آزار و اذیت قرار می گیرند؟

جواب —-> آنان که پوشش مناسبی ندارند و خود را در معرض دید مردان نامحرم قرار می دهند. این افراد با تحریک انسان های سست اراده و مریض خود را در دامی می اندازند که سرانجامی جز حسرت و پشیمانی ندارد.

18- دین اسلام هر کاری که مردان یا زنان را به گناه اندازد، …………… می داند.

جواب —-> حرام

19- انجام هر رفتاری که توجه نامحرمان را به سوی انسان جلب کند ……………… است.

جواب —-> حرام

20- مفهوم آیه «قُل لِلمُؤمِنين يَغُضّوا مِن اَبصارِهِم وَ يَحفَظوا فُروجَهُم» چیست؟

جواب —-> حجاب

21- مهم ترین فایدهٔ حجاب طبق آیات قرآن چیست؟

جواب —-> در امان ماندن از آزار و اذیت افراد سودجو و هوسران – حفظ خانواده

22- به نظر شما چرا خداوند در این آیات هریک از مردان و زنان را به صورت جداگانه مخاطب خود قرار داده و این راهنمایی را برای هر دو گروه تکرار کرده است؟

جواب —-> چون هر کدام جداگانه باید حجاب را رعایت کنند و بر هر دو واجب است.

نمره یار – Nomreyar.com

⏹ لینک مربوطه : نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم | جزوه پایه هفتم | نمونه سوالات پیام های آسمانی هفتم نوبت اول | نمونه سوالات پیام های آسمان هفتم نوبت دوم