سوالات متن درس سیزدهم 13 پیام های آسمانی هفتم

سوالات درس سیزدهم پیام هفتم

سوالات متن درس سیزدهم 13 پیام های آسمانی هفتم

نام درس :  پیام های آسمان  | موضوع : سوالات متنن | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هفتم

سوالات متن درس سیزدهم 13 پیام های آسمانی هفتم – در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های آسمانی هفتم، می خواهیم سوالات متن درس سیزدهم 13 دینی هفتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت کامل دریافت کرده و جواب هر سوال نیز بصورت کامل در زیر هر سوال نوشته شده است.

1- با توجه به فرمایش پیامبر ، خداوند ایشان را برای چه فرستاده است ؟

سوالات متن درس سیزدهم 13 پیام های آسمانی هفتم

جواب —-> برای تعلیم و آموزش مردم

2- به نظر شما چرا پیامبر در مسجد هم نشینی با گروهی را انتخاب کرد که به کسب علم و دانش مشغول بودند ؟

جواب —-> خواست اهمیت علم و دانش و فراگیری علم را یادآور شود و ارزش آن را نشان دهد

3- پیامبر در چه جامعه ای به پیامبری برگزیده شد ؟

جواب —-> در جامعه ای که کسی به علم ودانش اهمیت نمی داد و تعداد اندکی توانایی خواندن و نوشتن داشتند.

4- پیامبر اکرم (ص) در مورد فراگیری علم و دانش چه می فرماید؟

جواب —-> ای مردم ؛ بدانید کسی که به دنبال فراگیری دانش است ، با هر قدمی که بر می دارد ، در کارنامه ی اعمالش ثواب یک سال عبادت نوشته می شود. فرشتگان بال هایشان را زیر پای او می گسترانند و زمینی که زیر پای اوست برایش از خداوند طلب آمرزش می کند

5- پیامبر درباره برتری عالمان چه می فرماید؟

جواب —-> هنگامی که شیطان تلاش می کند مردم را با عقاید باطل و تفکرات فریب کارانه ازراه درست منحرف کند ، این عالمان هستند که متوجه انحراف می شوند و جلوی آن را می گیرند.

6- ترجمه آیه شریفه «قُل ربِّ زِدنی عِلماً» چيست ؟

جواب —-> بگو، پروردگارا ، دانش مرا بیفزا

7- دلیل تاکید دین اسلام بر کسب دانش چیست ؟

جواب —-> رسیدن به اهداف و رستگاری – نجات از بیراهه ها و پرتگاهها – قدم برداشتن در مسیر درست زندگی

8- امام صادق (ع) درباره ی ارزش دانش چه می فرماید ؟

جواب —-> کسی که کارهایش را بدون دانش و بینش انجام می دهد ، مانند کسی است که به بیراهه می رود. هر چه سریعتر حرکت می کند، از مقصدش دورتر می شود.

9- چه کسانی می توانند به اهداف خود برسند؟

جواب —-> کسانی که به راه خود علم و آگاهی داشته باشند

10- پیدا کردن راه درست زندگی بدون ………. و ………. امکان پذیر نیست.

جواب —-> دانش و بینش

11- موفقیت های علمی مسلمانان در چه زمان هایی بیشتر روی داده است ؟

جواب —-> در زمان هایی که در کنار توجه جدی به علم و دانش ، از احکام و تعالیم اسلامی غفلت نمی کردند.

12- مراحل علم آموزی را به ترتیب نام ببرید.

جواب —-> 1- سکوت 2- گوش دادن 3- به خاطر سپردن 4- عمل کردن 5- آموزش به دیگران

13- نمونه هایی از پیشرفت های علمی دانش آموزان کشور عزیزمان ایران را نام ببرید.

جواب —-> 1- پیشی گرفتن دانش آموزان در اولین المپیاد جهانی ریاضی

2- کسب مدال ها ی طلا نقره برنز از المژیادهای بین المللی

3- دست یافتن به فناوری ساخت و پرتاب ماهواره و فناوری هسته ای

4- درخشش دانش آموزان در سایر رشته های علمی

14- انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتایجی دارد ؟

جواب —-> سردرگمی و افتادن در بیراهه ها و دور شدن از مسیر درست زندگی

15- ویژگی های جامعه ای که در آن به پیامبری برگزیده شدند چه بود؟

جواب —-> 1- کسی به علم ودانش اهمیت نمی داد.

2- تعداد با سوادان اندک بود.

16- نشانه های ارزشمن د ی علم و دانش نزد پیامبر رحمت (ص) چیست؟

جواب —-> 1- وارد شدن در جمعی که مشغول یادگیری علم ودانش بودند.

2- آزاد کردن اسرا در مقابل با سواد کردن مسلمانان

3- تشویق مسلمانان به علم آموزی

4- اهمیت به عالم بیش از عبادت کننده بدون علم (زیرا عالمان مانع شیطان هنگام منحرف کردن مردم از راه درست)

17- پاداش یادگیرنده علم و دانش چیست؟

جواب —-> 1- زمین زیر پا ی او برایش از خداوند آمرزش می طلبد

2- فرشتگان بال هایشان را زیر پا یش می گسترانند

3- ثواب یک سال عبادت در پرونده اش نوشته می شود

18- پاداش یادگیرنده علم و دانش چیست؟

جواب —-> که شیطان تلاش می کند مردم را با عقاید باطل و تفکرات فریب کارانه از راه درست منحرف کند ، این عالمان هستند که متوجه انحراف می شوند و جلوی آن را می گیرند

19- بیشترین پیشرفتهای علمی مسلمانان در چه زمانی روی داده است؟ با یک مثال آن را توضیح دهید.

جواب —-> در زمان هایی روی می داد که در کنار توجه جدی به کسب علم و دانش از احکام و تعالیم اسلامی غفلت نمی کردند .

جابربن حیان (پدر علم شیمی) یکی از 4000 شاگرد امام صادق (ع) که سالها نزد ایشان کسب علم میکرد.

پیشی گرفتن دانش آموزان از کشورهای زیاد در اولین دوره المپیاد (با وجود جنگ تحمیلی)

20- انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه ای به دنبال دارد ؟

جواب —-> سردرگمی و افتادن در بیراهه ها و دور شدن از مسیر درست زندگی

21- پیامبر هدف بعثت و برانگیختنش را توسط خدا چه فرمود؟

جواب —-> خداوند مرا برای تعلیم و آموزش مردم فرستاده است.

22- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم علّت همنشینی با جویندگان علم را در چه امری دانست؟

جواب —-> در این که خداوند آن حضرت را برای تعلیم و آموزش مردم فرستاده بود.

23- …………….. یکی از این چهار هزار شاگردی بود که سال ها نزد امام صادق علیه السّلام کسب علم می کرد.

جواب —-> جابر بن حیان

نمره یار – Nomreyar.com

⏹ لینک مربوطه : نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم | جزوه پایه هفتم | نمونه سوالات پیام های آسمانی هفتم نوبت اول | نمونه سوالات پیام های آسمان هفتم نوبت دوم