سوالات متن درس پانزدهم 15 پیام های آسمانی هفتم

سوالات درس پانزدهم پیام هفتم

سوالات متن درس پانزدهم 15 پیام های آسمانی هفتم

نام درس :  پیام های آسمان  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هفتم

سوالات متن درس پانزدهم 15 پیام های آسمانی هفتم – در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های آسمانی هفتم، می خواهیم سوالات متن درس پانزدهم 15 دینی هفتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت کامل دریافت کرده و جواب هر سوال نیز بصورت کامل در زیر هر سوال نوشته شده است.

1- سربازان نفوذی شیطان در وجود انسان را نام ببرید؟

سوالات متن درس پانزدهم 15 پیام های آسمانی هفتم

جواب —-> عجله و تنبلی

2- چرا پشیمانی انسان عجول از همه بیشتراست ؟

جواب —-> زیرا عقل او وقتی به کمش می آید که دیگر کار از کار گذشته باشد

3- چرا انسان عجول با مشکلی به نام دوباره کاری روبه روست؟

جواب —-> چون کارها را با عجله و بدون دقت انجام می دهد و بی نتیجه خواهد بود و دوباره مجبور است وقت و نیروی خودرا صرف انجام آن کار کند.

4- در چه کارهایی عجله و شتاب میتواند خوب باشد؟

جواب —-> در انجام کارهای نیک مثل صدقه دادن و نماز خواندن

5- چرا باید از تنبلی پرهیز کرد ؟

جواب —-> زیرا هم دنیا را از تو خواهد گرفت و هم آخرت را

6- چه کارهایی را برای درمان تنبلی میتوان انجام داد ؟

جواب —-> 1- آینده نگری 2- دوستی با انسان های کوشا 3- تصمیم قاطع 4- برنامه ریزی

7- کسی که در کارهایش تنبلی و سستی می کن د در آینده به ………………. مبتلا میشود.

جواب —-> غم و اندوه

8- نتیجه تحمل سختی های زندگی برای انسان چیست ؟

جواب —-> آسایش شیرین و گوارای آینده

9- چگونه دوستی با افراد پرتلاش و کوشا می تواند جلوی تنبلی ما را بگیرد ؟

جواب —-> همراهی با چنین دوستانی باعث می شود با دیدن سعی و تلاش آنها انگیزه ما برای کار و تلاش و فعالیت دوچندان شود.

10- بنابه فرموده امام علی (ع) یکی از راه های درمان تنبلی چیست ؟

جواب —-> راه درمان تنبلی، عزم و اراده محکم و جدی است.

11- یکی از گام های اساسی مبارزه با تنبلی ……………… است.

جواب —-> برنامه ریزی

12- منظور از اولویت بندی چیست؟

جواب —-> برای برنامه ریزی باید دید کارهایی که در یک شبانه روز باید انجام داد چیست. سپس کارهای مهم تر را از بقیه جدا کرد. واضح است که باید اول کارهای مهم تر را انجام داد و اگر وقتی باقی ماند به کارهای دیگر پرداخت. به این اصل مهم برنامه ریزی اولویت بندی میگویند/

13- چگونه انسان زندگی خودرا تباه نموده و به بهشت خدا نمی رسد؟

جواب —-> رفتارهای ناپسند همچون دروغگویی، تنبلی،غیبت و… همانند میکروب به جان اخلاق ما می افتند و اگر دیر بجنبیم و با این عادت ها و رفتارهای نادرست مبارزه نکنیم ممکن است زندگی خودرا تباه نماییم و به بهشت زیبای خدا نرسیم.

14- شیطان چگونه مارا در رسیدن به رستگاری و بهشت جاویدان شکست میدهد؟

جواب —-> به وسیله رفتارهای ناپسند اخلاقی ما به درون روحمان نفوذ می کند و در صورت مقابله نکردن،مارا در دست یابی به رستگاری و بهشت جاویدان شکست می دهد.

15- حضرت علی (ع) درباره انسان عجول چه می فرماید ؟

جواب —-> پشیمانی انسان عجول از همه مردم بیشتر است؛ زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید که دیگر کار از کار گذشته باشد.

16- قتی انسان صدای اذان را میشنود بهتر است چه کارکند؟

جواب —-> بهترین کار این است که کارهای دیگر را متوقف نموده و به نماز بایستد زیرا اگر نماز را برای انجام کارهای دیگر به تاخیر بیندازد شیطان به طمع می افتد و انسان را به کارهای دیگر مشغول میکند.

17- امام صادق (ع) درباره تنبلی چه فرموده اند ؟

جواب —-> از تنبلی و بی حالی به شدت بپرهیز؛ زیرا که این دو، هم دنیا را از تو خواهند گرفت و هم آخرت را.

18- آینده نگری یعنی چه ؟

جواب —-> یعنی ما الان تلاش کنیم و به فکر آینده باشیم تا در آینده دچار اندوه و حسرت گذشته نشویم

19- امیرالمونین (ع) درباره آینده نگری چه می فرماید ؟

جواب —-> هر کس امروز در کارش کوتاهی و سستی کند در آینده به غم و اندوه مبتلا میشود.

20- دوستی با انسان های کوشا چگونه باعث درمان تنبلی در انسان میشود ؟

جواب —-> 1-همراهی با دوستان کوشا و دیدن سعی و تلاش آنها انگیزه بیشتری برای کارو فعالیت ایجاد می کند.

2- مطالعه زندگی انسانهای موفق که به دلیل سعی و تلاششان در طول تاریخ درخشیده اند میتاند انگیزه مارا بای تلاش بشتر دوچندان کند.

21- چگونه تصمیم قاطع می تواند تنبلی را درمان کند ؟

جواب —-> با آرزو و کاشکی و خیال پردازی کار انجام نمیشود بلکه خیلی جدی باید تصمیم بگیریم و با توکل بر خدا از همین امروز دست به کار شویم به این کار تصمیم قاطعانه می گویند که باعث درمان تنبلی میشود.

22- یکی از گام های اساسی مبارزه با تنبلی برنامه ریزی است آن را توضیح دهید. برای اجرای این گام ابتدا باید ببینیم کارهایی که باید در شبانه روزی انجام دهیم چیست ؟

جواب —-> آنهارا در برگه ای یادداشت می نماییم سپس کارهای مهم را از بقیه کارها جدا نموده و ابتدا آنهارا انجام می دهیم سپس اگر وقت ی ماند به کارهای دیگر میپردازیم.

23- ………………. به وسیله برخی رفتارها و عادت های ناپسند تهدید میشود.

جواب —-> اخلاق ما

24- عامل اصلی انتشار میکروب های اخلاقی ……………… است.

جواب —-> شیطان

25- یکی دیگر از آفت های اخلاق که در قلعه روح نفوذ میکند ………………و ……………… است.

جواب —-> تنبلی و سستی

26- یکی از اصول مهم برنامه ریزی ………………. است.

جواب —-> اولویت بندی

27- چرا انسان عجول نمیتواند تصمیمهای درستی بگیرد ؟

جواب —-> زیرا نمیتواند خوب فکر کند

28- دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید.

جواب —-> 1-اندیشیدن به سرانجام و عاقبت کارها 2- عمل کردن به تصمیمات خوب

29- توضیح دهید شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست میدهد؟

جواب —-> انسان تنبل برای هدف درستی تلاش نمی کند و عمر و سلامتی و بقیه نعمت های خداوند را بیهوده هدر می دهد و از آنها کمتر استفاده می کند و نمازش را به موقع نمی خواند.

نمره یار – Nomreyar.com

⏹ لینک مربوطه : نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم | جزوه پایه هفتم | نمونه سوالات پیام های آسمانی هفتم نوبت اول | نمونه سوالات پیام های آسمان هفتم نوبت دوم