سوالات متن درس هفتم 7 پیام های آسمانی هفتم

سوالات درس هفتم پیام هفتم

سوالات متن درس هفتم 7 پیام های آسمانی هفتم

نام درس :  پیام های آسمان  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هفتم

سوالات متن درس هفتم 7 پیام های آسمانی هفتم – در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های آسمانی هشتم، می خواهیم سوالات متن درس هفتم 7 دینی هفتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت کامل دریافت کرده و جواب هر سوال نیز بصورت کامل در زیر هر سوال نوشته شده است.

1- سه جمله ی زیبا که پیامبر در مورد فاطمه زهرا (س) فرموده اند ، بیان کنید.

سوالات متن درس هفتم 7 پیام های آسمانی هفتم

جواب —-> ﻓﺎﻃﻤﻪ،ﺳﺮور زﻧﺎن، اوﻟﯿﻦ وآﺧﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮي ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

ﻓﺎﻃﻤﻪ، ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ اﺳﺖ.

ﺧﺪاوﻧﺪ، ﻓﺎﻃﻤﻪ را دوﺳﺖ دارد و دوﺳﺘﺪاران ﻓﺎﻃﻤﻪ را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ دارد.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﻓﺎﻃﻤﻪ،ﺧﺸﻨﻮد و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ او،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

2- پیامبر چگونه کارها را میان علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)‌ تقسیم کرد ؟

جواب —-> کارهای بیرون را به حضرت علی (ع) و کارهای داخل خانه را به حضرت زهرا (س) سپرد.

3- دلیل خوشحالی حضرت فاطمه زهرا (س) از این تقسیم کار چه بود؟

جواب —-> چون از روبه روشدن با نامحرمان، بی نیاز شد

4- حضرت علی (ع)‌ در مورد حضرت فاطمه ی زهرا (س) چه می فرماید؟

جواب —-> هرگاه به او می نگریستم، غم و اندوهم برطرف می شد. اوهیچگاه مرا خشمگین نساخت و چیزی از من نخواست مبادا نتوانم برآورده کنم وشرمنده شوم. فاطمه،یاوری نیکو در راه پیروی از خدا بود.

5- بنا به فرموده ی پیامبر، دختر موجب ……….. و …………. است.

جواب —-> برکت – شادمانی زندگی

6- چگونه می توانیم خود را به شخصیت بهترین بانوی جهان نزدیک کنیم ؟

جواب —-> با الگو گرفتن از زندگی حضرت زهرا (س)

7- نمونه هایی از حضور در اجتماع حضرت فاطمه زهرا (س) را نام ببرید.

جواب —-> سخنان وخطبه های ایشان در مسجد مدینه، نان پختن و فرستادن برای رزمندگان، آبرسانی به رزمندگان درجبهه و مداوای آنها، آموزش احکام ومعارف به زنان و پاسخگویی به سؤالات آنها.

8- با توجه به آیات ذیل که ویژگی های مومنان را ذکر کرده است،بگویید هر آیه به کدام قسمت داستان اشاره دارد ؟

یُؤثِرونَ عَلی اَنفُسِهِم وَ لَو کانَ بِهِم خَصاصَهٌ

دیگران را برخود ترجیح میدهند هرچند خود نیازمند باشند

ایثار و بخشندگی
لَن تَنالُوا البِرَّ حَتّی تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ

هرگز به نیکی (راستین)‌ دست نمی یابید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید

دادن گردنبند ارزشمند به پیرمرد
مَن جاءَ بِالحَسَنَهِ فَلَهو خَیرٌ مِنها

هرکس کار نیکی کند بهتر از آن را پاداش میگیرد

بازگشت گردنبند همراه غلام به حضرت زهرا (س)

9- حضرت زهرا (ع) چگونه فرزاندانش را تربیت و آموزش می داد ؟

جواب —-> حضرت فاطمه (س)‌به تربیت و آموزش فرزندانش نیز توجه خاصی داشت در شب های قدر، به فرزندانش غذای سبکی می داد، تا بتوانند شب را بیدار بمانند و از برکات این شب بهره مند گردند.

10- چرا حضرت زهرا (س) هرگز از حضرت علی (ع) چیزی درخواست نمی کرد ؟

جواب —-> مبادا حضرت علی (ع)‌ نتواند آن را برآورده سازد و شرمنده شود.

11- دلیل ازدواج حضرت زهرا (س) با امیرالمومنین (ع) با وجود اینکه خواستگاران زیادی داشت چه بود ؟

جواب —-> به خاطر ایمان حضرت علی (ع)

12- ویژگی های حضرت فاطمه (س) چه بود؟

جواب —->

  • حیا و عفت
  • علاقه شدید به پیامبر
  • اهمیت دادن به خانواده و خانه داری
  • ساده زیستی
  • ایثار و بخشندگی
  • حضور در اجتماع

13- حضرت فاطمه (س) چگونه علاقه اش به پیامبر را نشان می داد؟

جواب —->

  • دعوت از پیامبر در زمان تهیه غذای خوب
  • مداوای زخم های پیامبر اکرم و امیرالمومنین با وجود خطر بسیار
  • بی تابی در لحظات پایانی عمر پیامبر

14- پیامبر چگونه به حضرت فاطمه احترام می گذاشت؟

جواب —-> احترام فراوانی به ایشان می گذاشت. او را از جان و دل دوست داشت. هنگام مسافرت آخرین نفر با او خداحافظی و بازگشت از مسافرت با اولین کسی که دیدار می کرد فاطمه بود. هنگام ملاقات از جا برمی خاست دستانش را می بوسد.

15- این جمله از کیست؟ «خداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد. خداوند با خوشحالی فاطمه خشنود و با خشم او خشمگین می شود.»

جواب —-> پیامبر

16- این جمله از کیست؟ «شگفتا، دختران پادشاهان ایران و روم بر تخت هایی از طلا می نشینند و پارچه های زربافت بر تن می کنند اما دختر رسول خدا نه چادر گران قیمتی بر سر دارد و نه لباس هایی فاخر برتن»

جواب —-> سلمان

17- این آیه «یُؤثِرونَ عَلىٰ اَنفُسِهِم وَ لَو کانَ بِهِم خَصاصَةٌ» به چه چیز اشاره دارد؟

جواب —-> کمک کردن به پیرمرد فقیر

18- این آیه «لَن تَنالُوا البِرَّ حَتّىٰ تُنفِقوا مِمّا تُحِبّونَ» به چه چیز اشاره دارد؟

جواب —-> دادن گردبند ارزشمند به فقیر

19- این آیه «مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهو خَیرٌ مِنها» به چه چیز اشاره دارد؟

جواب —-> بازگشت گردنبند ارزشمند به حضرت فاطمه (س)

20- چرا رنج ها و مصیبت های زندگی ، حضرت فاطمه (س) را مقاوم تر و استوارتر می ساخت؟

جواب —-> زیرا آن حضرت رنج و محرومیت را راهی برای نزدیکی به خدا می دانست نه عامل بدبختی و بیچارگی!

21- وقتی حضرت زهرا (س) در لحظات پایانی عمر پیامبر اکرم ، بیش از همه بی تابی می کرد پیامبر چه مژده ای به او داد؟

جواب —-> دخترم تو اولین کسی هستی که بعد از من، به من ملحق می شوی.

22- حضرت فاطمه (س) سعادت زنان را در چه می دانست؟

جواب —-> دوری از نامحرمان

23- آیا حضرت زهرا (س) ،عبادت را تنها در نماز و روزه می دانست؟ توضیح دهید.

جواب —-> خیر – بلکه رسیدگی به محرومان را نیز عبادت و اطاعت خدا می دانست.

24- نمونه هایی از حضور حضرت فاطمه در اجتماع را بیان کنید؟

جواب —-> سخنان و خطبه های آن حضرت در مسجد مدینه، ایشان به هنگام جنگ در خانه نان می پخت و آن را برای رزمندگان می فرستاد و هرگاه نیاز بود در جبهه به مداوای مجروحان و آب رسانی به آنان مشغول می شد.. معارف و احکام دیم را به زنان می آموخت و به پرسش های آنان پاسخ می داد و خسته نمی شد.

25- پیامبر بعد از ازدواج حضرت علی با حضرت فاطمه به آنان در مورد تقسیم کارها چه سفارشی کرد؟

جواب —-> علی جان بهتر است شما کارهای بیرون خانه را به عهده بگیری و دخترم فاطمه کارهای داخل خانه را.

26- پیامبر چگونه با حضرت فاطمه زهرا رفتار می کردند؟

جواب —-> او را از جان و دل دوست می داشت هنگام مسافرت با آخرین کسی که خداحافظی می کرد حضرت فاطمه بود و هنگام بازگشت از مسافرت نیز اولین کسی را که دیدار می کرد فاطمه بود.

⏹ لینک مربوطه : نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم | جزوه پایه هفتم | نمونه سوالات پیام های آسمانی هفتم نوبت اول | نمونه سوالات پیام های آسمان هفتم نوبت دوم