سوالات متن درس نهم 9 پیام های آسمانی هفتم

سوالات درس نهم پیام هفتم

سوالات متن درس نهم 9 پیام های آسمانی هفتم

نام درس :  پیام های آسمان  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هفتم

سوالات متن درس نهم 9 پیام های آسمانی هفتم – در یکی دیگر از مطالب سوالات متن درس به درس پیام های آسمانی هفتم، می خواهیم سوالات متن درس نهم 9 دینی هفتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت کامل دریافت کرده و جواب هر سوال نیز بصورت کامل در زیر هر سوال نوشته شده است.

1- دفترچه راهنمای زندگی ما چیست؟

سوالات متن درس نهم 9 پیام های آسمانی هفتم

جواب —-> قرآن و پیامبران و راهنمایان و عالمان دینی

2- خداوند به ما چه چیزهایی آموخته است ؟

جواب —-> به ما آموخته است که چگونه زندگی کنیم و از چه چیزهایی دوری کنیم و به چه کارهایی بپردازیم.

3- امام رضا (ع) در مورد حلال و حرام چه فرموده اند؟

جواب —-> خداوند حکیم هر چیزی را که برای سلامتی مردم زیان آور باشد و موجب هلاکت و نابودی آنان شود ، حرام نموده و آنچه را که برای سلامتی آنها مفید باشد ، حلال کرده است.

4- یکی از مواردی که خداوند ما را با اجتناب از آنها دستور داده است ، چیست ؟

جواب —-> نجاسات

5- رعایت پاکی و طهارت و دوری از نجاسات موجب چه می شود ؟

جواب —-> موجب سلامتی جسم و روح و شرط قبولی عبادات است.

6- انواع نجاسات را نام ببرید ؟

جواب —-> 1-خون

2 و 3-ادرار و مدفوع

4 و 5- سگ و خوک

6-شراب

7- خون کدام حیوانات نجس است ؟

جواب —-> خون حیواناتی که خون جهنده دارند (یعنی اگر رگ آنها را ببرند ، خون با فشار از رگ ه ایشان خارج می شود)

8- ادرار و مدفوع کدام حیوان نجس و کدام حیوان نجس نیست ؟

جواب —-> ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشت مثل گربه و موش نجس می باشد و ادرار و مدفوع حیوانات حلال گوشت مثل گاو و گوسفند نجس نیست

9- حکم نجاست سگ و خوک چیست ؟

جواب —-> تمام اجزاء بدن سگ و خوک (مو ، ناخن ، پوست ، استخوان) و رطوبت های آنها نجس است.

10- از سگ در چه جاهایی باید استفاده کرد و در کجا نگهداری نمود ؟

جواب —-> برای شکار و نگهبانی استفاده شود و در بیرون از محل زندگی (خارج از اتاق و…) نگهداری شود.

11- پاسخ امام صادق (ع) در مورد این سوال که «آیا می توان از سگ برای شکار استفاده کرد» چه بود؟

جواب —-> بله ، اما هرگز نباید آن را به داخل خانه ات ببری.

12- هر مایع مست کننده …………. است.

جواب —-> نجس

13- دو مورد از مطهِرات را نام ببرید ؟

جواب —-> 1- آب 2- زمین

14- ترجمه آیه شریفه «و اَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهوراً» چیست؟

جواب —-> از آسمان آبی پاک و پاک کننده فرود آوردیم.

15- انواع آب را نام ببرید.

جواب —-> 1- آب راکد 2- آب جاری

16- آب راکد بر چند نوع است ؟

جواب —-> کر – قلیل

17- آب جاری را با ذکر مثال تعریف کنید ؟

جواب —-> آبی که از زمین بجوشد و جریان یابد مانند آب چشمه و قنات و رودخانه و آب باران هم حکم آب جاری را دارد.

18- آب کر چیست و مقدار آن چقدر باید باشد ؟ با ذکر مثال بیان کنید.

جواب —-> آبی که مقدار آن حداقل 384 لیتر باشد . مانند آب منبع ، حوض ، استخر، آب لوله کشی هم حکم آب کر را دارد چون که به منبع آب شهر یا روستا متصل است.

19- چگونه آب کر و جاری نجس می شود ؟

جواب —-> در صورتی که به وسیله ی نجاست ، رنگ یا بویش تغییر کند مثلا رنگ خون بگیرد.

20- آب قلیل چه آبی است ؟ چند مثال بزنید و بیان کنید که چگونه نجس می شود ؟

جواب —-> آبی که مقدار آن از 384 لیتر کمتر باشد . مانند آب لیوان ، کوزه ، پارچ ، آفتابه آب قلیل در برخورد با نجاست نجس می شود هرچند نجاست اندک باشد. مثل آن که ذره ای خون در سطل آب بریزد.

21- ظرفی را که سگ لیسیده است چگونه باید پاک کرد ؟

جواب —-> ابتدا خاک مال می کنیم و سپس دوبار می شوییم تا پاک شود . و بدون خاک مال کردن پاک نمی شود.

22- زمین چگونه کف پا و ته کفش را پاک می کند ؟

جواب —-> به واسطه ی راه رفتن تمام آلودگی ها و نجاسات پاک و برطرف شود.

23- زمین با چه شرایطی کف پا و ته کفش را پاک می کند؟

جواب —->

  • خود زمین پاک باشد.
  • زمین خشک باشد
  • عین نجاست ، با راه رفتن کاملا بر طرف شود
  • زمین سبزه زار، موکت یا فرش نباشد.

24- اگر بدن انسان با خون نجس شود چگونه میتوان آن را تطهیر کرد ؟

جواب —-> خون را از روی پوست برطرف کرده و زیر آب می شوییم تا پاک شود.

25- زمین، چه چیزهایی را میتواند پاک کند؟

جواب —-> زمین یکی از مطهرات است که کف پا یا ته کفشی را که بواسطه راه رفتن نجس شده باشد ، پاک می کند.

26- برای پاک کردن چیزهایی که نجس شد ه اند، ابتدا چه باید کرد ؟

جواب —-> ابتدا باید عین نجاست را برطرف کنیم و سپس زیر شیر آب بگیریم یا در آب جاری فرو ببریم به طوری که آب به تمام جاهای نجس شده برسد.

نکته : تمام اجزای بدن سگ و رطوبت های آن نجس است.

27- برطرف کردن نجاسات ادرار و مدفوع علاوه بر اینکه به سلامتی مفید است، برای به جا آوردن نماز، …………… است.

جواب —-> واجب

28- ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارد، مانند گربه و موش ……………. است.

جواب —-> نجس

29- حکم آب کر و جاری در برخورد با نجاسات چیست؟

جواب —-> آب کر و جاری در برخورد با نجاست نجس نمی شوند. مگر اینکه به وسیله نجاست، رنگ یا بویش تغییر کند.

30- شیوۀ تطهیر با آب چگونه است؟

جواب —-> ابتدا باید نجاست را برطرف کنیم. سپس آن را زیر شیر آب بگیریم. یا در آب جاری فرو ببریم، به طوری که آب به تمام جاهای نجس شده برسد.

31- مثال آب قلیل چیست؟

جواب —-> آب لیوان، پارچ و آفتابه

32- برای پاک شدن چیزهایی که نجس شده اند، ابتدا باید ……………… را برطرف کنیم.

جواب —-> نجاسات

33- شیوۀ تطهیر اشیاء نجس برای غیر ظرف با ادرار چگونه است؟

جواب —-> با آب قلیل دو مرتبه آب کشیده شود. – با آب کُر یا جاری یک مرتبه آب کشیده شود.

34- شیوۀ تطهیر اشیاء نجس برای ظرف چگونه است؟

جواب —-> با آب قلیل سه مرتبه آب کشیده شود. – با آب کُر یا جاری یک مرتبه آب کشیده شود.

35- شیوۀ تطهیر اشیاء نجس برای غیر ظرف با خون چگونه است؟

جواب —-> با آب قلیل یک مرتبه آب کشیده شود. – با آب کُر یا جاری یک مرتبه آب کشیده شود.

36- به فرموده امام رضا خداوند چه چیزهایی را برای ما حرام اعلام کرده است؟

جواب —-> هر چیزی را که برای سلامتی ما زیان آور باشد و موجب هلاکت و نابودی ما شود.

37- به فرموده امام رضا خداوند چه چیزهایی را برای ما حلال اعلام کرده است؟

جواب —-> آنچه را که برای سلامتی ما مفید باشد.

نمره یار – Nomreyar.com

⏹ لینک مربوطه : نمونه سوالات امتحانی پایه هفتم | جزوه پایه هفتم | نمونه سوالات پیام های آسمانی هفتم نوبت اول | نمونه سوالات پیام های آسمان هفتم نوبت دوم