سوالات متن علوم و فنون ادبی دوازدهم (تمامی دروس)

سوالات متن علوم و فنون ادبی دوازدهم (رشته انسانی)

سوالات متن علوم و فنون ادبی دوازدهم (تمامی دروس)

دانلود فایل با فرمت PDF و بصورت مستقیم

نام درس :  علوم و فنون ادبی 3  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : گروه ادبیات

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  دوازدهم - انسانی و معارف

سوالات متن علوم و فنون ادبی دوازدهم (تمامی دروس) – علوم و فنون یکی از دروس مهم و کمی پیچیده رشته انسانی و معارف می باشد که امروز قصد داریم تا برای کاربران فایل آموزشی مربوط به این درس را قرار دهیم.این فایل آموزشی سوالات تمامی دروس علوم و فنون ادبی دوازدهم را شامل می شود و یک منبع خوب برای مطالعه ی این درس می باشد.

این فایل شامل درس های زیر می شود :

سوالات متن علوم و فنون ادبی دوازدهم (تمامی دروس)
 • درس 1: تاریخ ادبیات قرن‌های دوازدهم و سیزدهم
 • درس 2: پایه‌های آوایی ناهمسان
 • درس 3: مراعات نظیر، تلمیح و تضمین
 • درس 4: سبک‌شناسی قرن‌های دوازدهم و سیزدهم
 • درس 5: اختیارات شاعری (1): زبانی
 • درس 6: لف و نشر، تضاد و متناقض نما
 • درس 7: تاریخ ادبیات قرن چهاردهم (دورۀ معاصر و انقلاب اسلامی)
 • درس 8: اختیارات شاعری (2): وزنی
 • درس 9: اغراق، ایهام و ایهام تناسب
 • درس 10: سبک شناسی دورۀ معاصر و انقلاب اسلامی
 • درس 11: وزن در شعر نیمایی
 • درس 12: حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله

در ضمن دانش آموزان پایه دوازدهم باید به این نکته توجه داشته باشند که امتحان آنها نهایی بوده و باید به یک منبع خوب مطالعاتی دسترسی داشته باشند تا دروس را مرور کنند به این منظور دانش آموزان می توانند به “جزوه های دوازدهم” مراجعه کنند.

لینک های دانلود
 • + جهت باز کردن فایل های PDF در اندروید از نرم افزار "Google PDF Viewer" و در ویندوز از نرم افزار "Adobe Acrobat" استفاده نمایید.
 • + جهت دانلود سریع تر از نرم افزار مدیریت دانلود مانند "ADM Pro" استفاده نمایید.
 • + جهت باز کردن فایل های فشرده در اندروید از نرم افزار "Winrar" استفاده نمایید.