سوالات متن علوم و فنون ادبی یازدهم (درس به درس)

سوالات متن علوم و فنون ادبی یازدهم (رشته انسانی)

سوالات متن علوم و فنون ادبی یازدهم (درس به درس)

دانلود فایل با فرمت PDF و بصورت مستقیم

نام درس :  علوم و فنون ادبی  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : گروه ادبیات

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  یازدهم - انسانی

سوالات متن علوم و فنون ادبی یازدهم (درس به درس) – علوم و فنون ادبی یکی از دروس پر نکته و مهم رشته انسانی می باشد به همین سبب ما تصمیم گرفتیم که سوالات متن این درس را گردآوری کرده و برای شما منتشر کنیم. این فایل آموزشی تمامی نکات و دروس علوم و فنون ادبی یازدهم را پوشش داده است که می توانید آن را در انتها دریافت کنید.
این فایل شامل درس های زیر می باشد :

 • درس 1: تاریخ ادبیات فارسی در قرن های 7 و 8 و 9
 • درس 2: پایه های آوایی
 • درس 3: تشبیه
 • درس 4: سبک شناسی قرن های 7 و 8 و 9 (سبک عراقی)
 • درس 5: پایه های آوایی همسان (1)
 • درس 6: مجاز
 • درس 7: تاریخ ادبیات فارسی در قرن های 10 و 11
 • درس 8: پایه های آوایی همسان (2)
 • درس 9: استعاره
 • درس 10: سبک شناسی قرن های 10 و 11 (سبک هندی)
 • درس 11: پایه های آوایی همسان دو لختی
 • درس 12: کنایه

هر چه به امتحانات خرداد ماه نزدیک تر می شویم نیاز دانش آموزان به یک منبع مطالعاتی قابل اطمینان بیشتر می شود به این منظور و دسترسی همیشگی به منبع مطالعاتی پایه یازدهم دانش آموزان می توانند به “جزوه های یازدهم” مراجعه کنند.

سوالات متن علوم و فنون ادبی یازدهم (درس به درس)
لینک های دانلود
 • + جهت باز کردن فایل های PDF در اندروید از نرم افزار "Google PDF Viewer" و در ویندوز از نرم افزار "Adobe Acrobat" استفاده نمایید.
 • + جهت دانلود سریع تر از نرم افزار مدیریت دانلود مانند "ADM Pro" استفاده نمایید.
 • + جهت باز کردن فایل های فشرده در اندروید از نرم افزار "Winrar" استفاده نمایید.