معرفی رشته روانشناسی + بازار کار، درآمد و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها

بررسی کامل رشته روانشناسی در تمام ابعاد

معرفی رشته روانشناسی

موضوع : معرفی رشته | نویسنده : علیرضا آتشی

منتشر شده در نمره یار

معرفی رشته روانشناسی : امروز به معرفی یکی دیگر از رشته ها میپردازیم. رشته روانشناسی یکی از زیر شاخه های گروه علوم آزمایشی انسانی است. بی شک این رشته یکی از پرطرفدارترین رشته بین داوطلبان گروه انسانی است.

تعریف علم روانشناسی

در حقیقت کلمه روانشناسی برگرفته از واژه یونانی PSYC  به معنای روح و LOGIA به معنای مطالعه گرفته شده است. روانشناسی دانشی است که به بررسی رفتار و فرآیندهای روانی می‌پردازد. این‌جملهٔ کوتاه تعریف روان‌شناسی به طور جامع را دربرمی‌گیرد. منظور از رفتار در روان شناسی ، آن دسته از فعالیت‌های جاندار است که بوسیله یک جاندار دیگر یا با دستگاه‌های آزمایشگاهی قابل مشاهده است. و منظور از فرآیندهای ذهنی  یعنی آن دسته از فعالیت‌های جاندار که قابل مشاهده مستقیم نیست، ولی می‌توان آن را از روی آثارش در رفتار فرد استنباط کرد. و  آن به توصیف / تبیین / کنترل و پیش بینی مسائل به روش علمی است.

معرفی رشته روانشناسی + بازار کار، درآمد و ظرفیت پذیرش دانشگاه ها

والاترین هدف روان‌شناسی کنترل است. به کمک کنترل ما می‌توانیم از رفتارهای ناهنجار جلوگیری کنیم یا به تقویت رفتارهای بهنجار بپردازیم.

تاریخچه رشته روانشناسی

 علم روانشناسی بیش تر از علوم دیگر قدمت دارد. تاریخچه روانشناسی به یونان باستان باز میگردد. زمانی که افرادی نظیر ارسطو و افلاطون و همچنین سقراط نظریه های مختلفی در مورد فلسفه روحی و روانی انسان ارائه دادند. مواردی نیر از مطالعه علم روانشناسی در ایران و مصر باستان مشاهده شده است. در تاریخچه روانشناسی بین روانشناسی و فلسفه ارتباطی نزدیک وجود داشته است و تقریبا تا اواخر قرن نوزده روانشناسی بخشی از علم فلسفه شناخته می شد. علم روانشناسی با علوم فلسفه نظیر جامعه‌شناسی، فیزیولوژی و عصب شناسی هم مرز می باشد. روانشناسی پیشینه ای طولانی اما تاریخچه‌ای کوتاه مدت دارد، در تاریخچه روانشناسی اولین آزمایشگاه برای مطالعه تجربى علم روانشناسی توسط فردی بنام ويلهلم وونت در سال 1879 در شهر لايپزيک آلمان تاسیس گردید، وونت به پدر علم روانشناسی آزمایشگاهی نیز معروف است. اصطلاح روانشناسی توسط فیلسوفی بنام رادولف گوسلنيوس ابداع شده است.

تاریخچه روانشناسی در ایران

روانشناسی تحت عنوان علم النفس یا اخلاق است. بیش از هزار سال به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی فلسفه در مراکز علمی ایران تدریس شده است. از رازی و ابن سینا و ناصر خسرو تا ملاصدرا کمتر متفکری را سراغ داریم که در آثار خود به این علم نپرداخته است. در آثار این دانشمندان نه تنها مباحث اصلی روانشناسی مانند احساس، ادراک، عاطفه، تفکر، تخیل و تواناییهای ذهنی مورد بحث قرار گرفته، بلکه حتی با روشهای تمثیلی و شبه تجربی در مورد نظریه‌های معارض در زمینه‌های احساس و ادراک یا لذت و الم داوری شده است.

معرفی رشته روانشناسی

گرایش های رشته روانشناسی

  • عمومی
  • بالینی
  • صنعتی و سازمانی
  • کودکان استثنایی
  • رشد
  • اجتماعی
  • سنجش و اندازه گیری

درس های عمومی اصلی و پایه روانشناسی

شماره
نام درس
تعداد واحد
1
مباحث اساسی در روانشناسی 1
2
2
مباحث اساسی در روانشناسی2
2
3
تاریخ و مکاتب روانشناسی و نقد آن
2
4
انسان از دیدیگاه اسلام
2
5
روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
2
6
آمار توصیفی
2
7
آمار استنباطی
3
8
روش تحقیق (کمی و کیفی)
3
9
فیزیولوژی اعصاب و غدد
2
10
احساس و ادارک
2
11
روانشناسی فیزیولوژیک
2
12
انگیزش و هیجان
2
13
روانشناسی تحولی 1
2
14
روانشناسی تحولی 2
2
15
معرفت شناسی
2
16
فلسفه اسلامی
2
17
روانشناسی شخصیت
2
18
روانشناسی شناختی
2
19
روانشناسی دین
2
20
فلسفه علم روانشناسی
2
21
مبانی جامعه شناختی
2
22
روانشناسی اجتماعی
2
23
متون روانشناسی 1
2
24
متون روانشناسی 2
2
25
روانشناسی تجربی
3
26
روان سنجی
3
27
روان شناسی یاد گیری
2
28
روانشناسی تربیتی
2
29
آموزه های روانشناختی در قرآن
2
30
آموزه های روانشناختی در حدیث
2
31
آسیب شناسی روانی 1
2
32
آسیب شناسی روانی 2
2
33
مبانی مشاوره و راهنمایی
2
34
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
2

دروس تخصصی روانشناسی

شماره
نام درس
تعداد واحد
1
آزمون های روانشناختی 1
2
2
آزمون های روانشناختی 2
2
3
اصول روانشناسی بالینی
2
4
بهداشت روانی
2
5
روانشناسی سلامت
2
6
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
2
7
روانشناسی خانواده
2
8
نظریه ها اصول و فنون مشاوره و وروان‌درمانی
3
9
مشاوره شغلی و حرفه ای
2
10
روانشناسی اجتماعی کاربردی
2
11
آسیب شناسی اجتماعی
2
12
روانشناسی صنعتی- سازمانی
2
13
روانشناسی افراد با نیازهای خاص 1
2
14
روانشناسی افرد با نیازهای خاص 2
2
15
توانبخشی افراد با نیازهای خاص
2
16
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار
2
17
پژوهش (علمی – انفرادی )در روانشناسی
3

دروس اختیاری روانشناسی

شماره
نام درس
تعداد واحد
1
روانشناسی جنسیت
2
2
روانشناسی سالمندی
2
3
روانشناسی استرس
2
4
روانشناسی اعتیاد
2
5
روانشناسی رفتار مصرف کننده
2
6
علوم اعصاب شناختی
2
7
روانشناسی ورزش
2
8
پویایی گروه
2
9
روانشناسی کارو مدیریت
2
10
کلیات روانپزشکی
2
11
روانشناسی تبلیغات و رسانه
2
12
رفتارسازمانی
2
13
روانشناسی اخلاق
2
14
ناتوانی های یادگیری
2
15
نگرش و تغییر آن
2
16
روانشناسی دفاع مقدس
2
17
روانشناسی سیاسی
2

گرایش عمومی

در معرفی رشته روانشناسی عمومي، كه به نسبت 3 گرایش ديگر ظرفيت پذيرش بالاتري را نيز به خود اختصاص داده است. روان‌شناسي عمومي با مسائلي چون رفتار، رشد، هوش، يادگيري، حـافظه، انگيـزه، هيجـان، بهنجاري و ناهنجاري و رفتارهاي اجتماعـي سر و كار دارد.

گرایش بالینی

روانشناسی بالینی یکی از شاخه های روان شناسی است که بیشتر در مورد شناخت ناهنجاریهای رفتار انسان، تغییر و درمان این ناهنجاریها و راههای پیشگیری از آنها بر اساس علوم روان شناسی سخن می گوید.

دانش آموختگان رشته کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، راههای ارائه خدمات بالینی و پژوهشی و آموزشی پیشرفته و گسترده در مراکز تشخیصی و درمانی موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز توانبخشی و پیشگیری با همکاری و نظارت استادان روان پزشکی را فرا می گیرد.

گرایش سنجش و اندازه گیری

رشته سنجش و اندازه گیری به بیان ساده به کاربرد آمار و سنجش و اندازه گیری در تحقیقات روانشناسی و آموزشی می پردازد. به بیان جامع تر، این رشته ارزیابی، ارزشیابی، سنجش و اندازه گیری صفات، ویژگی ها و خصوصیات انسانی با استفاده از ابزارهای مختلف و متفاوت و با گستره ای از روش های کیفی محض تا کمی محض را بر عهده دارد تا از این طریق از افراد در موقعیتهای مختلف شغلی و همچنین آموزش و پرورش استفاده کند.

متخصصین این رشته توانایی ارزیابی اطلاعات سیستمهای آموزشی، پروسه ها و اطلاعات خروجی این سیستمها را دارا می باشند.

فارغ التحصیلان این رشته باید بتوانند با استفاده از تئوری کلاسیک اندازه گیری و تئوریهای ” ویژگی پنهان ” و همچنین آزمونهای استعداد تحصیلی در سطوح وسیعی امر سنجش آموزشی و تربیتی را انجام دهند.

گرایش رشد

در معرفی رشته روانشناسی رشد که جریان تحولات و تغییرات (کمی و کیفی) جسمی، ذهنی، عاطفی، و عملکرد فرد را در طول عمر از لحظه تولد (از لحظه انعقاد نطفه) تا هنگام مرگ مطالعه می‌کند.

گرایش اجتماعی

در معرفی رشته روانشناسی اجتماعی، اثرات حضور دیگران را بر رفتار فرد یا رفتار خود را تحت تأثیر گروه مورد بررسی و مطالعه قرار می‌دهد. روشن است که تأثیر دیگران بر فرد مستلزم وجود روابط متقابل بین خود با دیگران است، بنابراین به یک تعریف دیگر روان‌شناسی اجتماعی به عنوان علم مطالعه رفتار متقابل بین انسان‌ها یا علم مطالعه تعامل انسان‌ها شناخته می‌شود.

گرایش صنعتی و سازمانی

موضوع این شاخه از دانش مطالعهٔ علمی رابطهٔ میان انسان و دنیای کار است. در واقع، کاربرد و بسط و گسترش اصول روانشناسی است به مسایلی که انسان در تجارت و صناعت با آن‌ها دست به گریبان است.

گرایش کودکان استثنایی

شاخه‌ای از دانش روانشناسی است که به تعریف کلیه مسایل مربوط به کودکان استثنایی از گستره کودکان تیزهوش تا کودکان عقب مانده ذهنی، کودکان نابینا و کم بینا، کودکان ناشنوا و کم شنوا، کودکان دارای ناتوانی‌های تکلمی، و کودکان دارای ناتوانی‌های حرکتی و ذهنی، و تمامی امور و تعاریف مربوط به پیشگیری و شناخت و آموزش این کودکان می‌پردازد. در روانشناسی کودکان استثنایی همان‌طور که از اسم آن مشخص است به مطالعه کودکان استثنایی در تمامی ابعاد فکری، جسمی، عاطفی عقلانی، رفتاری و … پرداخته می‌شود.

بازار کار + درآمد رشته روانشناسی

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در رشته روانشناسی می توانند در مراکز دولتی از جمله بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها، کانون اصلاح و تربیت،بیمارستان ها، مراکز مشاوره ،در مهد کودک به عنوان مربی مهد و در آموزش و پرورش به عنوان معلم و یا مشاور مدرسه مشغول به کار شوند.

ضمن اینکه با دریافت مجوز از بهزیستی می توانند برای تاسیس مهد کودک و خانه سالمندان اقدام نمایند. در رابطه با بازار کار و موقعیت های شغلی رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد نیز لازم است بدانید که بازار کار در این مقطع در گرایش های روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و روانشناسی شخصیت، یکسان است و فارغ التحصیلان می توانند به عنوان کارشناس در مراکز دولتی مثل بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان زندان ها، کانون اصلاح و تربیت،به عنوان معلم یا مشاور مدرسه در آموزش و پرورش، در کلینیک های درمان اعتیاد – کلینیک های درمانی و مشاوره ای و همکاری با روانپزشکان در زمینه های تشخیصی و درمانی فعالیت کنند و یا با دریافت مجوز از سازمان نظام روانشناسی برای تاسیس کلینیک مشاوره اقدام نمایند.

بهترین دانشگاه های رشته روانشناسی

ما امروز به معرفی رشته روانشناسی پرداختیم. امید است که مورد استقبال شما عزیزان قرار گرفته باشد.

به مطالب مشاوره ای ما سر بزنید شاید برای شما مفید باشد.