نمونه سوالات امتحانی دهم نوبت اول با جواب تشریحی (تمامی رشته ها)

دانلود نمونه سوالات امتحانی تمامی دروس پایه دهم نوبت اول با جواب تشریحی

نمونه سوالات امتحانی دهم نوبت اول

نام درس :  تمامی دروس  | موضوع : نمونه سوالات امتحانی | نویسنده : مدارس برتر

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  دهم - تمامی رشته های نظری

فهرست محتوای مقاله

نمونه سوالات امتحانی دهم نوبت اول – در ادامه ی این مطلب برای شما دانش آموزان گرامی تمامی نمونه سوالات و امتحانات نوبت اول پایه دهم در رشته های ریاضی، تجربی و انسانی را گردآوری کرده ایم. با دریافت این نمونه سوالات می توانید با چارچوب سوالات امتحانی نوبت اول آشنا شده و خود و برای امتحانات آمادگی بهتری کسب کنید.

نمونه سوالات بصورت PDF و به همراه پاسخنامه تشریحی قابل دریافت است. لازم به ذکر است پاسخنامه تشریحی به شما کمک می کند تا هر سوال را بصورت جداگانه تجزیه و تحلیل نموده و بتوانید هنگام بررسی پاسخ سوالات بار دیگر مطالب را در ذهنتان مرور کنید پاسخنامه به شما این امکان را می دهد تا مطالب را دوباره جمع بندی نموده و برای امتحانات آماده شوید.

نمونه سوالات امتحانی دهم نوبت اول با جواب تشریحی (تمامی رشته ها)

نمونه سوالات تمامی دروس را برای شما گردآوری کرده ایم با انتشار این مطلب در فضای مجازی می توانید به ما کمک کنید.

نمونه سوالات فارسی دهم نوبت اول + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی فارسی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی فارسی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی فارسی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی فارسی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی فارسی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی فارسی دهم (دی 97)

نمونه سوالات عربی دهم نوبت اول (رشته ریاضی و تجربی) + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی عربی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی عربی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی عربی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی عربی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی عربی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی عربی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی عربی دهم (دی 98)

نمونه سوالات عربی دهم نوبت اول (رشته انسانی) + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی عربی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی عربی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی عربی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی عربی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی عربی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی عربی دهم (دی 97)

نمونه سوالات دینی دهم نوبت اول (رشته ریاضی و تجربی) + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی دینی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی دینی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی دینی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی دینی دهم (دی 98)

نمونه سوالات دینی دهم نوبت اول (رشته انسانی) + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی دینی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی دینی دهم (دی 98)

نمونه سوالات انگلیسی دهم نوبت اول + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی انگلیسی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی انگلیسی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی انگلیسی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی انگلیسی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی انگلیسی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی انگلیسی دهم (دی 97)

نمونه سوالات ریاضی دهم نوبت اول (رشته ریاضی و تجربی) + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم (دی 98)

نمونه سوالات ریاضی و آمار دهم نوبت اول (رشته انسانی) + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی ریاضی دهم (دی 98)

نمونه سوالات فیزیک دهم نوبت اول (رشته تجربی) + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم (دی 98)

نمونه سوالات فیزیک دهم نوبت اول (رشته ریاضی) + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی فیزیک دهم (دی 98)

نمونه سوالات شیمی دهم نوبت اول + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی شیمی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی شیمی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی شیمی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی شیمی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی شیمی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی شیمی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی شیمی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی شیمی دهم (دی 98)

نمونه سوالات هندسه دهم نوبت اول + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم (دی 98)

نمونه سوالات زیست شناسی دهم نوبت اول + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی هندسه دهم (دی 98)

نمونه سوالات علوم و فنون ادبی دهم نوبت اول + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دهم (دی 97)
نمونه سوال امتحانی علوم و فنون ادبی دهم (دی 97)

نمونه سوالات تاریخ دهم نوبت اول + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی تاریخ دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی تاریخ دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی تاریخ دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی تاریخ دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی تاریخ دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی تاریخ دهم (دی 97)
نمونه سوال امتحانی تاریخ دهم (دی 97)

نمونه سوالات جغرافیا دهم نوبت اول + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم (دی 97)
نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم (دی 97)
نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم (دی 97)
نمونه سوال امتحانی جغرافیا دهم (دی 97)

نمونه سوالات منطق دهم نوبت اول + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی منطق دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی منطق دهم (دی 98)

نمونه سوالات جامعه شناسی دهم نوبت اول + جواب

عنوان
دانلود + جواب تشریحی
نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی دهم (دی 98)
نمونه سوال امتحانی جامعه شناسی دهم (دی 98)

اطلاعات فایل نمونه سوالات دهم نوبت اول

  • به همراه پاسخنامه
  • تمامی رشته ها
  • بصورت PDF
  • طراحی استاندارد آزمون ها
  • بروزرسانی شده در مهر 99
  • بروزرسانی های همیشگی
  • منطبق بر نصف کتاب ها
  • این آزمون ها توسط مدارس برتر طراحی شده
  • حجم پایین فایل ها
  • ارائه شده به همراه بارم بندی

سوالات متداول

آیا نمونه سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی می باشد؟

بله. تمامی نمونه سوالاتی که در این پست منتشر شده به همراه پاسخنامه می باشد. که به شما کمک می کند با سوالات بهتر آشنا شوید.

آیا نمونه سوالات منطبق با چارچوب و استاندارد آموزش و پرورش می باشد؟

بله کاملا. این نمونه سوالات استاندارد بوده و به شما کمک می کند تا با چارچوب سوالات امتحانی نوبت اول دهم به خوبی آشنا شوید.

آیا نمونه سوالات منبطق بر بارم بندی آموزش و پرورش می باشد؟

بله. نمونه سوالات منطبق با بارم بندی ارائه شده توسط آموزش و پرورش منطبق است.