دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی دوازدهم (تمامی رشته ها)

کل نمونه سوالات امتحان نهایی دوازدهم به همراه پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی دوازدهم

نام درس :  کل دروس  | موضوع : نمونه سوال نهایی | نویسنده : سنجش و پایش کیفیت آموزشی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  دوازدهم - ریاضی، تجربی و انسانی

نمونه سوالات امتحان نهایی دوازدهم – در این پست تصمیم گرفتیم سوالات کل امتحان نهایی دوازدهم را برای شما کاربران منتشر کنیم. این نمونه سوالات به شما کمک می کند تا آمادگی بهتری برای امتاحانات نهایی کسب کنید و با چارچوب سوالات آشنا شوید. در ادامه همین پس سوالات نهایی کل دروس را منتشر کرده ایم که می توانید بصورت مستقیم دریافت کنید.

سوالات امتحان نهایی دروس عمومی

ادبیات فارسی (3) + پاسخنامه

تاریخ برگزاری
لینک دانلود نمونه سوال
یک شنبه – 1397/10/9
شنبه – 1398/11/3
پنج شنبه – 1398/6/7
سه شنبه – 1398/10/17
 چهارشنبه – 1399/3/21 (ریاضی و تجربی)
دو شنبه –  1399/3/26 (انسانی)
چهارشنبه – 1399/6/5

عربی زبان قرآن (3) + پاسخنامه رشته ریاضی و تجربی

تاریخ برگزاری
لینک دانلود نمونه سوال
یک شنبه – 1397/10/16
پنج شنبه – 1398/3/9
یک شنبه – 1398/6/17
چهارشنبه – 1398/10/18
سه شنبه – 1399/4/3
پنج شنبه – 1399/5/23

عربی زبان قرآن (3) + پاسخنامه رشته انسانی

تاریخ برگزاری
لینک دانلود نمونه سوال
شنبه – 1397/10/15
دو شنبه – 1398/3/20
چهارشنبه – 1398/6/6
شنبه – 1398/10/7
شنبه – 1399/3/31
شنبه – 1399/5/25

دین و زندگی (3) + پاسخنامه رشته ریاضی و تجربی

تاریخ برگزاری
لینک دانلود نمونه سوال
شنبه – 1397/10/1
سه شنبه – 1398/2/31
شنبه – 1398/6/2
دوشنبه – 1398/10/2
شنبه – 1399/3/17
چهارشنبه – 1399/5/2

دین و زندگی (3) + پاسخنامه رشته انسانی

تاریخ برگزاری
لینک دانلود نمونه سوال
شنبه – 1397/10/1
سه شنبه – 1398/2/31
شنبه – 1398/6/2
دوشنبه – 1398/10/2
شنبه – 1399/3/17
چهارشنبه – 1399/5/2

زبان انگلیسی (3) + پاسخنامه

تاریخ برگزاری
دانلود نمونه سوال
فایل صوتی
چهارشنبه – 1397/10/12
دوشنبه – 1398/3/13
سه شنبه – 1398/6/12
یک شنبه – 1398/10/22
پنج شنبه – 1399/4/5 (ریاضی و تجربی)
شنبه – 1399/4/7 (انسانی)
خارج از کشور – خرداد 99
_
پنج شنبه – 1399/6/13

سلامت و بهداشت + پاسخنامه

تاریخ برگزاری
لینک دانلود نمونه سوال
دو شنبه – 1397/10/17
چهار شنبه – 1398/3/22
یک شنبه – 1398/6/10
سه شنبه – 1398/10/3
سه شنبه – 1399/3/20 (انسانی)
سه شنبه – 1399/3/27 (ریاضی و تجربی)
دوشنبه – 1399/5/27

سوالات امتحان نهایی دروس مشترک رشته ریاضی و تجربی

شیمی (3) + پاسخنامه

تاریخ برگزاری
لینک دانلود نمونه سوال
شنبه – 1397/10/15
دو شنبه – 1398/3/20
چهارشنبه – 1398/6/6
دو شنبه – 1398/10/16
دو شنبه – 1399/3/19
خارج از کشور 99
یک شنبه – 1399/6/2

هویت اجتماعی + پاسخنامه

تاریخ و نوبت برگزاری
لینک دانلود سوالات
دوشنبه – 1397/10/10 (نوبت دی)
سه شنبه – 1398/3/7 (نوبت خرداد)
چهارشنبه – 1398/6/13 (نوبت شهریور)
سه شنبه – 1398/10/10 (نوبت دی)
سه شنبه – 1399/4/10 (نوبت خرداد)
یک شنبه – 1399/5/26 (نوبت شهریور)

سوالات امتحان نهایی دروس اختصاصی رشته ریاضی

فیزیک (3) + پاسخنامه

بزودی قرار میگیرد.

دانلود نمونه سوالات امتحان نهایی دوازدهم (تمامی رشته ها)

هندسه (3) + پاسخنامه

تاریخ و نوبت برگزاری
لینک دانلود سوالات
دوشنبه1397/10/3 (نوبت دی)
شنبه1398/3/18 (نوبت خرداد)
شنبه1398/6/9 (نوبت شهریور)
شنبه1398/10/14 (نوبت دی)
یک شنبه 1399/4/1 (نوبت خرداد)
سه شنبه 1399/6/11 (نوبت شهریور)

حسابان (2) + پاسخنامه

تاریخ و نوبت برگزاری
لینک دانلود سوالات
چهارشنبه – 1397/10/19 (نوبت دی)
پنج شنبه – 1398/3/2 (نوبت خرداد)
شنبه – 1398/6/23 (نوبت شهریور)
شنبه – 1398/10/21 (نوبت دی)
شنبه – 1399/4/14 (نوبت خرداد)
سه شنبه – 1399/5/28 (نوبت شهریور)

ریاضیات گسسته + پاسخنامه

تاریخ و نوبت برگزاری
لینک دانلود سوالات
شنبه – 1397/10/8 (نوبت دی)
شنبه – 1398/3/25 (نوبت خرداد)
دو شنبه – 1398/6/4 (نوبت شهریور)
دو شنبه – 1398/10/9 (نوبت دی)
یک شنبه – 1399/4/8 (نوبت خرداد)
سه شنبه – 1399/6/4 (نوبت شهریور)

سوالات امتحان نهایی دروس اختصاصی رشته تجربی

فیزیک (3) تجربی + پاسخنامه

تاریخ برگزاری
دانلود سوالات امتحان + پاسخنامه
چهارشنبه – 1397/10/5
یکشنبه – 1398/3/5
شنبه – 1398/6/16
شنبه – 1398/10/7
یک شنبه – 1399/3/25
خارج از کشور 99
شنبه – 1399/5/25

ریاضی (3) + پاسخنامه

تاریخ برگزاری
دانلود سوالات امتحان + پاسخنامه
شنبه1397/10/8
پنج شنبه 1398/3/2
دو شنبه 1398/6/4
دو شنبه 1398/10/9
یک شنبه 1399/4/8
خارج از کشور 99 – نوبت صبح
خارج از کشور 99 – نوبت عصر
سه شنبه 1399/6/4

زیست شناسی + پاسخنامه

تاریخ برگزاری
لینک دانلود نمونه سوال
دوشنبه – 1397/10/3
شنبه – 1398/3/18
شنبه – 1398/6/9
شنبه – 1398/10/14
یک شنبه – 1399/4/1
خارج از کشور 99 – صبح
خارج از کشور 99 – عصر
سه شنبه – 1399/6/11
دریافت دانلود نمونه سوال به همراه پاسخنامه

سوالات امتحان نهایی دروس اختصاصی رشته انسانی

ریاضی و آمار (3) + پاسخنامه

تاریخ برگزاری
لینک دانلود نمونه سوال
چهارشنبه – 1397/10/5
پنج شنبه – 1398/3/2
شنبه – 1398/6/16
دو شنبه – 1398/10/16
چهار شنبه – 1399/4/4
خارج از کشور 99
سه شنبه – 1399/6/4

علوم و فنون ادبی (3) + پاسخنامه

تاریخ و نوبت برگزاری
دانلود سوالات
چهارشنبه – 1397/10/19 ( نوبت دی)
یکشنبه – 1398/3/5 (نوبت خرداد)
شنبه – 1398/6/23 (نوبت شهریور)
شنبه – 1398/10/14 (نوبت دی)
یک شنبه – 1399/4/15 (نوبت خرداد ماه)
سه شنبه – 1399/6/11 (نوبت شهریور)

تاریخ (3) + پاسخنامه

تاریخ و نوبت برگزاری
لینک دانلود سوالات
شنبه – 1397/10/8 (نوبت دی)
پنج شنبه – 1398/3/9 (نوبت خرداد)
شنبه – 1398/6/9 (نوبت شهریور)
چهارشنبه – 1398/10/18 (نوبت دی)
دو شنبه – 1399/4/2 (نوبت خرداد)
پنج شنبه – 1399/5/23 (نوبت شهریور)

جغرافیا (3) + پاسخنامه

تاریخ و نوبت برگزاری
لینک دانلود سوالات
یک شنبه – 1397/10/16 (نوبت دی)
سه شنبه 1398/3/7 – (نوبت خرداد)
یک شنبه – 1398/6/17 (نوبت شهریور)
شنبه – 1398/10/21 (نوبت دی)
چهار شنبه – 1399/4/11 (نوبت خرداد)
یک شنبه – 1399/5/26 (نوبت شهریور)

فلسفه (3) + پاسخنامه

تاریخ برگزاری
بر اساس چاپ
دانلود سوالات
دوشنبه – 1397/10/3 (نوبت دی)
97-98
شنبه – 1398/3/18 (نوبت خرداد)
97-98
دو شنبه – 1398/6/4 (نوبت شهریور)
97-98
دو شنبه – 1398/10/9 (نوبت دی)
98-99
دو شنبه – 1398/10/9 (نوبت دی)
98-99
شنبه – 1399/3/24 (نوبت خرداد)
98-99
یک شنبه – 1399/6/2 (نوبت شهریور)
98-99

جامعه شناسی (3) + پاسخنامه

تاریخ و نوبت برگزاری
لینک دانلود سوالات
دوشنبه – 1397/10/10 (نوبت دی)
شنبه – 1398/3/25 (نوبت خرداد)
چهارشنبه – 1398/6/13 (نوبت شهریور)
سه شنبه – 1398/10/10 (نوبت دی)
دو شنبه – 1399/4/9 (نوبت خرداد)
سه شنبه – 1399/5/28 (نوبت شهریور)

سوالات متداول

1 – چه روشی برای موفقیت در امتحانات نهایی مناسب است؟

از روش های موثر و کارآمد برای موفقیت در امتحانات نهایی دوازدهم همانطور که گفته شد مرور کارآمد مطالب کتاب و بررسی و تجزیه و تحلیل نمونه سوالاتی که در این مطلب به اشتراک گذاشتیم می باشد که بسیار برای شما مفید خواهد بود.

2- سختی سوالات امتحانات نهایی دوازدهم  چگونه بوده است؟

سوالات امتحان نهایی دوازدهم تمامی رشته ها متوسط رو به پایین طراحی شده اند و سوالات از استاندارد نسبتا خوبی برخوارد بودند و مشکلی در رابطه با سوالات دیده نشد اما به شما توصیه می کنیم بر روی سر تیتر های هر مبحث بیشتر تمرکز کنید چرا که سوالات مهم به خود اختصاص داده اند.

3- آیا بارم بندی سوالات بر هر دوره ی امتحانی متفاوت است؟

بله بارم بندی نوبت خرداد ماه با نوبت شهریور و دی متفاوت است و با توجه به بارم بندی که در این مقاله منتشر کردیم می توانید این تفاوت را تشخیص دهید.