نمونه سوال امتحانی قرآن هشتم + پاسخنامه تشریحی

دانلود نمونه سوالات امتحانی قرآن هشتم با پاسخ (نوبت اول و نوبت دوم)

نمونه سوال امتحانی قرآن هشتم

نام درس :  قرآن  | موضوع : نمونه سوالات امتحانی | نویسنده : مدارس برتر

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هشتم

نمونه سوال امتحانی قرآن هشتم – در این پست از سری دسته بندی نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم، همانطور که قول داده بودیم، نمونه سوالات امتحانی قرآن هشتم را به همراه پاسخنامه گردآوری کرده ایم که می توانید از بخش لینک های دانلود بصورت مستقیم دریافت نمایید. این نمونه سوالات قرآن هشتم برای نوبت اول و دوم می باشد و متناسب با برنامه امتحانی خود می توانید یکی از نمونه سوالات مذکور را دریافت کنید. همانطور که گفته شد این نمونه سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی می باشد که به شما کمک می کند آمادگی بهتری برای امتحان کسب کنید. و هر سوال را به طور جداگانه ای با استفاده از پاسخنامه تجزیه و تحلیل نمایید.

دانلود نمونه سوال قرآن هشتم نوبت اول + پاسخ

نمونه سوال امتحانی قرآن هشتم + پاسخنامه تشریحیتوجه : پاسخنامه نمونه سوال امتحانی قرآن هشتم در انتهای فایل قرار دارد.

نمونه سوال امتحانی قرآن هشتم + پاسخنامه تشریحی

نمونه سوال امتحانی قرآن هشتم + پاسخنامه تشریحی این نمونه سوالات در طی دوره های زمانی مختلف بروزرسانی خواهند شد.

 تاریخ و نوبت برگزاری
لینک دانلود سوالات
نوبت اول دی 98
نوبت اول دی 98
نوبت اول دی 98
نوبت اول دی 98
نوبت اول دی 97
نوبت اول دی 97

دانلود نمونه سوال قرآن هشتم نوبت دوم + پاسخ

نمونه سوال امتحانی قرآن هشتم + پاسخنامه تشریحیتوجه : پاسخنامه نمونه سوال امتحانی قرآن هشتم نوبت دوم در انتهای فایل قرار دارد.

نمونه سوال امتحانی قرآن هشتم + پاسخنامه تشریحیتوجه : نمونه سوالات امتحانی قرآن هشتم نوبت دوم 1401 منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی قرآن هشتم می باشد و با دریافت این نمونه سوالات می توانید برای امتحان قرآن هشتم به خوبی آماده گردید.

نمونه سوال امتحانی قرآن هشتم + پاسخنامه تشریحی این نمونه سوالات در طی دوره های زمانی مختلف بروزرسانی خواهند شد.

 تاریخ و نوبت برگزاری
لینک دانلود سوالات
نوبت دوم خرداد 1401
نوبت دوم خرداد 1401
نوبت دوم خرداد 1401
نوبت دوم خرداد 1401
نوبت دوم خرداد 1400
نوبت دوم خرداد 1400
نوبت دوم خرداد 1400
نوبت دوم خرداد 1400
نوبت دوم خرداد 1400
نوبت دوم خرداد 1400
نوبت دوم خرداد 98
نوبت دوم خرداد 98
نوبت دوم خرداد 98
نوبت دوم خرداد 98
نوبت دوم خرداد 97
نوبت دوم خرداد 97

لینک مربوطه : گام به گام قرآن هشتم | نمونه سوالات امتحانی