گام به گام درس دوازدهم 12 فارسی هشتم

جواب فعالیت های درس دوازدهم فارسی هشتم (شامل تمارین، خود ارزیابی ها، فعالیت های نوشتاری)

گام به گام درس یازدهم 12 فارسی هشتم

نام درس :  فارسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هشتم

جواب فعالیت های درس دوازدهم (شیر حق) فارسی هشتم – همانطور که می دانید فارسی هشتم از جمله مهم ترین دروس پایه هشتم ابتدایی می باشد. ما نیز طبق اهمیت فارسی می خواهیم جواب درس به درس فارسی هشتم ابتدایی را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت مستقیم مشاهده نمایید. گام به گام درس 12 فارسی هشتم شامل جواب سوالات و فعالیت های درس 12 فارسی هشتم ابتدایی می باشد. این فایل شامل پاسخ تمامی فعالیت ها و گارگاه های متن پژوهی فارسی هشتم می باشد که تقدیم شما دانش آموزان هشتمی خواهد شد.

همچنین در کنار جواب فعالیت های درس 12 فارسی هشتم می خواهیم گام به گام و جزوات سایر دروس را منتشر کرده که می توانید در ادامه همین مطلب به لینک بخش مربوطه مراجعه نمایید.

گام به گام درس دوازدهم 12 فارسی هشتم

☑ [گام به گام فارسی هشتم درس یازدهم (شیر حق) ] – تهیه شده در نمره یار | Nomreyar.com ☑

لغت ها | خودارزیابی | کارگاه متن پژوهی | نوشتن

خودارزیابی صفحه 90 درس دوازدهم فارسی هشتم

1- در بیت اول به کدام صفات حضرت علی (ع) اشاره دارد؟

جواب : اخلاص – دور از فریباکری

2- کدام بیت با مفهوم عبارت ((الاعمال بالنیات)) مناسبت دارد؟

جواب : بیت 7

3- مولوی در بیت نهم بر چه نکته ای تاکید دارد؟

جواب : کار را برای خدا انجام دادن نه برای خلق خدا

جواب گفت و گو کنید درس دوازدهم فارسی هشتم

1- حدیثی از پیامبر اسلام بیابید که در آن به مفهوم مصراع «افتخار هر نبی و هر ولی» اشاره شده باشد؛ سپس در کلاس درباره آن گفت وگو کنید.
علی (ع) در همان کودکی با | پیامبر زندگی می کرد. یعنی برادرهای حضرت ابوطالب، به خاطر فقر حضرت ابوطالب، هر کدام فرزندی از او بردند تا بزرگ کنند. حضرت محمد (ص) نیز حضرت علی (ع) را به خانه آورد تا بزرگ کند. علی (ع) تربیت یافته حضرت رسول بود. با ایشان زندگی می کرد و با ایشان هم کلام و هم صحبت بود. او یار و یاور پیامبر بود و همیشه در کنارش. بعد از اعلام نبوت نیز در کنار پیامبر ماند.

2- درباره راههای درست مبارزه با خشم نابجا با دوستان خود گفت وگو کنید.
بزرگان دین، روانشاسان و… توصیه می کنند که در موقع عصبانیت تصمیم نیگرید. مخصوصا اگر عصبانیت بیجا و بی موقع باشد. موقع عصبانیت چند قدم راه بروید، لیوانی آب بنوشید، تغییر موقعیت دهید تا آرام شوید و…

دانش زبانی درس 12 فارسی هشتم

صفت پرسشی – صفت تعجّی

صفت پرسشی : اگر کلمه های پرسشی مانند ، کدام  ، چند ، چه ،  قبل از اسم بیایند ، صفت پرسشی  هستند ، اسم بعدی هسته است. پس صفت پرسشی  همراه با هسته یک گروه اسمی می سازد .  در  مثال های زیر  واژۀ اوّل صفت پرسشی  و واژۀ دوم «هسته» است :

شما  کدام  ورزش  را دوست دارید؟     در سال گذشته چند  کتاب  خوانده‌اید؟         چه شعری را دوست دارید؟

صفت تعجّبی : دو کلمۀ چه و عجب اگر قبل از اسم بیایند ، صفت تعجبّی هستند ، اسم بعدی هسته است. پس صفت تعجّبی  همراه با هسته یک گروه اسمی می سازد . در  مثال های زیر  واژۀ اوّل صفت تعجّبی  و واژۀ دوم «هسته» است :

چه  گل‌هایی  روییده‌ا‌ند !     عجب  سخنی  گفتی !

توضیح: «چه» اگرمعنی پرسشی داشته باشد، صفت پرسشی و اگر معنی تعجّبی داشته باشد صفت تعجّبی است.

صفت‌های پرسشی و تعجّبی هر دو از وابسته‌های پیشین هستند ؛ یعنی قبل از هسته آورده می‌شوند

فعالیت های نوشتاری صفحه 92 درس دوازدهم فارسی هشتم

1- برای هر یک ازواژه ‌های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
اخلاص: 
خلوص – مخلص
حق:
حقوق – محق – حقیقت
مأمور:
امر – اوامر
2- معادل معنایی واژه «اسد» را از متن درس بیابید و با آن یک تشبیه بسازید و ارکان آن را مشخص کنید.
اسد به معنی شیر است.
محمد (مشبه) مانند (ادات تشبیه) شیر (مشبه به) شجاع (وجه شبه) است.

3- جاهای خالی نمودار زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

وابسته پیشین
هسته
وابسته پسین
صفت پرسشی
اسم
صفت بیانی
عجب
موضوع
مهمی
کدام
لباس
زیبا

4- گروه‌های اسمی مشخص شده در جمله‌های زیر را به هسته و وابسته تجزیه کنید و در جدول قرار دهید.
– چه انشای زیبایی را نوشته‌ای!
– عجب لباس گران قیمتی را به فقیر بخشیدی!
– چه پرسش دقیقی از معلم پرسیدی!

وابستهٔ پیشین
هسته
وابستهٔ پسین
صفت تعجبی
اسم
صفت بیانی
چه
انشای
زیبایی
عجب
لباس
گران‌قیمتی
چه
پرسش
دقیقی

معنی واژه های درس 12 فارسی هشتم

معنی واژه های درس
اخلاص: پاکدلی
منزّه: پاک
دغل:مکر و نیرنگ
غزا:جنگ
خدو: آب دهان
نبی:پیامبر
ولی: سرپرست
در زمان: فورا
کاهلی: سستی
حیران: متعجب
عفو:بخشش و گذشت
مامور:عامل،کارگزار،وکیل
خشم:غضب،عصبانیت
شهوت:میل،آرزو
آز:حرص و طمع
سزا:شایسته،سزاوار

جواب سوالات خودارزیابی ها، کارگاه متن پژوهی و تمارین نوشتن درس 12 فارسی هشتم را منتشر کردیم، برای دسترسی به منابع بیشتر می توانید به سایت اصلی نمره یار مراجعه کنید. امیدوارم که گام به گام درس 12 فارسی هشتم به شما کمک کرده باشد.

لینک مربوطه : گام به گام درس یازدهم 11 فارسی هشتم | گام به گام های پایه هشتم