گام به گام درس 2 عربی هشتم + ترجمه و آموزش قواعد

جواب درس 2 عربی پایه هشتم

گام به گام درس 2 عربی هشتم + ترجمه و آموزش قواعد

دانلود فایل با فرمت PDF و بصورت مستقیم

نام درس :  عربی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هشتم

گام به گام درس 2 عربی هشتم – در یکی دیگر از پست های آموزشی پایه هشتم، می خواهیم گام به گام درس 2 عربی هشتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب گام به گام درس دوم عربی هشتم به همراه آموزش این درس را دریافت کنید. این مطلب بصورت جامع تمامی درس 2 عربی هشتم را شامل شده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بصورت کامل بر روی درس دوم عربی هشتم مسلط شوید.

ترجمه متن درس 2 عربی هشتم

گام به گام درس 2 عربی هشتم + ترجمه و آموزش قواعد

گام به گام درس 2 عربی هشتم + ترجمه و آموزش قواعد
 • 1. سپاس ازآن خداوند جهانیان است. زیرا که ما در سال گذشته موفق شدیم. (قبول شدیم) قادر به خواندن عبارت ها و متون ساده عربی هستیم.
 • 2. ما به یادگرفتن زبان عربی نیازمندیم، زیراکه عربی زبان دین ما است و زبان فارسی با آن بسیار آمیخته است.
 • 3. همانا زبان عربی از زبان‌های جهانی (بین المللى) است.
 • 4. قرآن و احادیث به زبان آشکار عربی است.
 • 5. عربی از زبان‌های رسمی در سازمان ملل متحد است.
 • 6. ایرانیان به زبان عربی بسیار خدمت کردند.
 • 7. فیروزآبادی لغتنامه‌ای به زبان عربی نوشت. اسم آن (قاموس المحیط) است.
 • 8. و (سیبویه) اولین کتاب کاملی درباره قواعد زبان عربی نوشت. نامش (الكتاب) است.

گام به گام درس 2 عربی هشتم + ترجمه و آموزش قواعد

 • 9. بیشتر نام‌های پسران و دختران در جهان اسلامی عربی است.
 • 10. واژه‌های عربی در فارسی زیاد است و این به خاطر احترام ایرانیان به زبان قرآن است.
 • 11. من معنی واژه‌های بسیاری را می‌دانم و همه کلمات سال پیش را یاد می‌آورم. و قادرهستم بر خواندن متن‌های ساده. در مثل‌ها آمده است:
 • 12. علم در کوچکی مانند نقش بر سنگ است.
 • 13. ای برادرم، آیا معنی کلمات کتاب اول را می‌دانی؟
 • 14. خواهرم، آیا معنی آیات و احادیث آسان را می‌دانی؟

جواب تمرین درس دوم عربی هشتم – صفحه 27

گام به گام درس 2 عربی هشتم + ترجمه و آموزش قواعد

گام به گام درس 2 عربی هشتم + ترجمه و آموزش قواعد

جواب تمرین درس دوم عربی هشتم – صفحه 28

گام به گام درس 2 عربی هشتم + ترجمه و آموزش قواعد

جواب تمرین 1 درس دوم عربی هشتم – صفحه 28

1. قَليلٌ مِنْ أَسماءِ الَْولادِ وَ الْبَناتِ فِي الْعالَمِ الِْسلاميِّ عَرَبيٌّ. (نادرست)

معنی : کمی از اسم های پسران و دختران در جهان اسلام عربی است.

2. کَتَبَ سيبَوَيهِ أَوَّلَ کِتابٍ کامِلٍ في قَواعِدِ اللُّغَةِ الْفارِسيَّةِ. (نادرست)

معنی : سیبویه اولین کتاب کامل در قواعد زبان فارسی را نوشته است.

3. کَتَبَ الْفيروزآباديُّ مُعجَماً فِي اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ. (درست)

معنی : فیروزآبادی لغت نامه ای در زبان عربی نوشته است.

4. اَلْإيرانيّونَ خَدَمُوا اللُّغَةَ الْعَرَبيَّةَ قَليلاً. (نادرست)

معنی : ایرانی ها به زبان عربی خدمت کمی کردند

جواب تمرین 2 درس دوم عربی هشتم – صفحه 29

گام به گام درس 2 عربی هشتم + ترجمه و آموزش قواعد

جواب تمرین 3 درس دوم عربی هشتم – صفحه 30

گام به گام درس 2 عربی هشتم + ترجمه و آموزش قواعد

جواب تمرین 4 درس دوم عربی هشتم – صفحه 30

1. ﴿وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُل شَيءٍ حَيٍّ﴾ – جَعَلْنا (ماضی)

معنی : و از آب همه چیز را زنده قرار دادیم

2. أَنتَ قَبِلْتَ کَلامَ والِدِكَ وَ الْآنَ تَعمَلُ بِهِ. – قبلت (ماضی) || تعمل (مضارع)

معنی : تو سخن پدرت را پذیرفتی و اکنون به آن عمل می کنی

3. أَنتِ حَفِظْتِ سورَةَ النَّصرِ وَ الْآنَ تَحفَظينَ سورَةَ الْقَدرِ. – حَفِظْتِ (ماضی) || تَحفَظينَ (مضارع)

معنی : تو سوره نصر را حفظ کردی و اکنون سوره قدر را حفظ می کنی

4. أَنَا دَخَلْتُ الصَّفَّ الثّامِنَ وَ أنتَ تَدخُلُ الصَّفَّ الْخامِسَ. – دَخَلْتُ (ماضی) || تَدخُلُ (مضارع)

معنی : من وارد کلاس هشتم شدم و تو وارد کلاس پنجم می شوی

جواب تمرین 5 درس دوم عربی هشتم – صفحه 31

1. أَ أَنتَ ……………………… الْبابَ قَبلَ دَقيقَتَينِ؟

معنی : آیا تو دو دقیقه پیش در را کوبیدی؟

جواب : طَرقَتَْ (کوبیدی)

2. أنَا ……………………… عَنْ طرَيقِ الْجَنَّةِ في حَياتي.

معنی : من در زندگی ام دنبال راه بهشت می گردم

جواب : أبَْحَثُ (می گردی)

3. یا حَدّاد،ُ أ أنَتَ ……………………… فِي الْمَصنعَ أمَْسِ؟

معنی : ای آهنگر،آیا تو دیروز در کارخانه کار کردی؟

جواب : عَمِلتَْ (کار کردی)

4. يا أُختي، هَلْ ……………………… الطَّعامَ قَبلَ دَقیقَةٍ؟

معنی : ای خواهرم، آیا دو دقیقه پیش غذا خوردی؟

جواب : أَکَلْتِ (خوردی)

5. أَ أَنتِ ……………………… بِجَمْعِ الْفَواکِهِ بَعدَ يَومَينِ؟

معنی : آیا تو بعد از دو روز به جمع آوری میوه ها شروع می کنی؟

جواب : تَبْدَئينَ (شروع می کنی)

6. أَيُّهَا الْخَبّازُ الْمُحتَرَمُ، هَل ……………………… بَعدَ دَقائِق؟

معنی : ای نانوای محترم، آیا بعد از دقایقی کار می کنی؟

جواب : تَعْمَلُ (کار می کنی)

جواب تمرین 6 درس دوم عربی هشتم – صفحه 31

گام به گام درس 2 عربی هشتم + ترجمه و آموزش قواعد

جواب تمرین 7 درس دوم عربی هشتم – صفحه 32

گام به گام درس 2 عربی هشتم + ترجمه و آموزش قواعد

ترجمه کَنْزُ الْحِکْمَةِ (گنج حکمت) درس 2 عربی هشتم

1. لکلِّ شيءٍ طَریقٌ وَ طَریقُ الْجَنَّةِ الْعِلْم «رسولُ اللّهِ (ص)»

معنی : هر چیزی راهی دارد و راه بهشت دانش است

2. اَلْعِلْمُ افضَلُ مِنَ الْعِبادَةِ. «رسولُ اللّهِ (ص)»

معنی : دانش از عبادت برتر است

3. زکات العلم نشره. «امام علی (ع)»

معنی : زکات دانش، پراکندنِ آن است

4. من سال، علم «امام علی (ع)»

معنی : هر کس بپرسد ، می داند

5. مَنْ کَتَمَ عِلْماً، فَکَأَنَّهُ جاهِلٌ. «امام علی (ع)»

معنی : هر کس علم را پنهان کند (کرد)، گویی که جاهل است.

ترجمه صفحه 34 عربی هشتم

گام به گام درس 2 عربی هشتم + ترجمه و آموزش قواعد

 1. خدا قوت.
 2. زنده باشی.
 3. آیا اتاق خالی سه تخته داری؟
 4. بله، در طبقه چهارم داریم.
 5. آیا در طبقه اول نداری؟
 6. نه نداریم ولی آسانسور هست.
 7. باشه، میخواهیم اتاق را ببینیم.
 8. عیبی ندارد، این کلید اتاق است.
 9. اجاره‌اش چند است؟
 10. تابلو اجاره‌ها جلوی شماست.
 11. آیا امکان تخفیف هست؟
 12. نه، زیرا قیمت‌ها از سوی دولت مشخص شده است. چند شب در کربلا هستید؟
 13. سه شب.
 14. کارت‌های شناسایی شما کجاست؟
 15. این کارت هایمان است.

سوالات متداول

آیا گام به گام درس دوم عربی هشتم که در وبسایت نمره یار منتشر شده شامل تمامی مباحث می شود؟

بله، تمامی مباحثی که در این مطلب آورده ایم پوشش دهنده ی کامل مباحث درس دوم عربی هشتم می باشد و با دسترسی به این فایل ها می توانید برای امتحانات نوبت اول و نوبت دوم آماده شوید.

آیا گام به گام درس 2 عربی پایه هشتم متوسطه بروزرسانی گردیده است؟

بله، معنی درس 2 عربی هشتم تجربی و ریاضی کاملا مطابق با کتب جدید درسی است و می توانید با آخرین بروزرسانی های این درس معنی این درس را دریافت کنید.

آیا گام به گام درس 2 عربی هشتم بصورت PDF نیز قابل دریافت است؟

بله در کنار مشاهده آنلاین معنی درس دوم عربی هشتم بصورت PDF در انتهای مطلب نیز قابل دریافت است.

لینک های دانلود

برای دریافت گام به گام بالا بصورت PDF می توانید کلیک کنید.

 • + جهت باز کردن فایل های PDF در اندروید از نرم افزار "Google PDF Viewer" و در ویندوز از نرم افزار "Adobe Acrobat" استفاده نمایید.
 • + جهت دانلود سریع تر از نرم افزار مدیریت دانلود مانند "ADM Pro" استفاده نمایید.
 • + جهت باز کردن فایل های فشرده در اندروید از نرم افزار "Winrar" استفاده نمایید.