گام به گام درس شانزدهم 16 فارسی هشتم

جواب فعالیت های درس شانزدهم فارسی هشتم (شامل تمارین، خود ارزیابی ها، فعالیت های نوشتاری)

گام به گام درس شانزدهم 16 فارسی هشتم

نام درس :  فارسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هشتم

جواب فعالیت های درس شانزدهم (پرنده آزادی) فارسی هشتم – همانطور که می دانید فارسی هشتم از جمله مهم ترین دروس پایه هشتم ابتدایی می باشد. ما نیز طبق اهمیت فارسی می خواهیم جواب درس به درس فارسی هشتم ابتدایی را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب بصورت مستقیم مشاهده نمایید. گام به گام درس 16 فارسی هشتم شامل جواب سوالات و فعالیت های درس 16 فارسی هشتم ابتدایی می باشد. این فایل شامل پاسخ تمامی فعالیت ها و گارگاه های متن پژوهی فارسی هشتم می باشد که تقدیم شما دانش آموزان هشتمی خواهد شد.

همچنین در کنار جواب فعالیت های درس 16 فارسی هشتم می خواهیم گام به گام و جزوات سایر دروس را منتشر کرده که می توانید در ادامه همین مطلب به لینک بخش مربوطه مراجعه نمایید.

گام به گام درس شانزدهم 16 فارسی هشتم

☑ [گام به گام فارسی هشتم درس شانزدهم (پرنده آزادی) ] – تهیه شده در نمره یار | Nomreyar.com ☑

لغت ها | خودارزیابی | گفت و گو | فعالیت های نوشتاری

گام به گام درس شانزدهم 16 فارسی هشتم

خودارزیابی صفحه 116 درس 16 فارسی هشتم

1- در بند اول شعر پرنده آزادی تشبیه ها را بیابید؟

جواب : محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.

2- منظور شاعر از کودکان سنگ چیست؟

جواب : کودکان سنگ به دست فلسطینی که برای دفاع از خود و کشورشان هیچ اسلحه ای به جز سنگ ندارند.

3- نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کار هایی می کنند ؟

جواب : با تمام توانشان ایستادگی می کنند و در راهشان استوار هستند.

دانش زبانی و ادبی درس شانزدهم فارسی هشتم

صفت مبهم

صفت مبهم : کلمه هایی مانند هر ، همه ، چند ، فلان اگر قبل از اسم بیایند ، صفت مبهم هستند ، اسم بعدی هسته است. پس صفت مبهم  همراه با هسته یک گروه اسمی می سازد . در  مثال های زیر  واژۀ اوّل صفت  مبهم  و واژۀ دوم «هسته» است :

      فلان  کتاب  را از بازار خریدم.        چند مداد  بر زمین افتاد.

توضیح: «چند» اگر معنی پرسشی داشته باشد، صفت پرسشی است و اگر معنای پرسشی نداشته باشد صفت مبهم  است.

صفت‌ مبهم  از وابسته‌های پیشین است  ؛ یعنی قبل از هسته آورده می‌شود.

گام به گام درس شانزدهم 16 فارسی هشتم

فعالیت نوشتاری صفحه 117 درس 16 فارسی هشتم

1- پیشوند «ب» را به ابتدای فعل‌های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافته آنها را بنویسید.
جواب : * آمد = بیامد
* افروخته است = بیفروخته است
* افکنده بودند = بیفکنده بودند

2- در هر یک از جمله‌های زیر، گروه‌های اسمی را بیابید و هسته، وابسته‌ها و نوع هر یک را مشخص کنید.
جواب : * هر سخن ارزشمند را پاس بدار. سخن: هسته – ارزشمند : وابسته پسین؛ صفت بیانی
* هر روز، یک شعر زیبا بخوان. شعر: هسته – زیبا: وابسته پسین، صفت بیانی
* دانش آموزان، چند درخت کاشتند. درخت: هسته – چند: وابسته پیشین، صفت مبهم

3- درک و دریافت خود را از این بخش شعر «کودکان سنگ» بنویسید.
جواب : «وطنی زاده می‌شود در چشم‌ها و اُفقی دیگر، نمایان…».
دنیا تولد ملتی دیگر را می‌بیند و قدرت مظلومان آشکار می‌شود.

معنی لغات درس شانزدهم فارسی هشتم

 • خیره : سرکش و گستاخ
 • مشعل : چراغ
 • بشارت : خبر خوش و مژده
 • مزدور : نوکر ، خود فروخته و جیره خوار
 • درنگ :‌ توقف
 • ویران : خراب
 • غزه : نام شهری در فلسطین
 • حماسه : شجاعت و دلاوری
 • خیره : متعجب
 • بتازید :‌ حمله کنید
 • استوار : محکم
 • نبرد : جنگ
 • مهیا :‌ آماده و فراهم
 • بارور شدن : میوه دادن
 • نمایان : آشکار
 • قدس : نام مسجدی در بیت المقدس
 • رخساره : چهره
 • پرفروغ : پرنور و تابناک
 • تابان : درخشان

جواب سوالات خودارزیابی ها، کارگاه متن پژوهی و تمارین نوشتن درس 16 فارسی هشتم را منتشر کردیم، برای دسترسی به منابع بیشتر می توانید به سایت اصلی نمره یار مراجعه کنید. امیدوارم که گام به گام درس 16 فارسی هشتم به شما کمک کرده باشد.

لینک مربوطه : گام به گام درس چهاردهم 14 فارسی هشتم | گام به گام درس سیزدهم 13 فارسی هشتمگام به گام های پایه هشتم