گام به گام درس 7 عربی نهم

دانلود گام به گام درس هفتم عربی نهم

گام به گام درس 7 عربی نهم

نام درس :  عربی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  نهم

گام به گام درس 7 عربی نهم – در این پست از سری دسته بندی گام به گام درس به درس عربی پایه نهم می خواهیم گام به گام درس هفتم عربی نهم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین بصورت مستقیم به پاسخ تمامی تمارین دسترسی پیدا کنید. این تمارین به همراه ترجمه کامل می باشد. همانطور که می دانید عربی از جمله دروس مهم پایه هفتم می باشد و ما نیز طبق اهمیت این درس تصمیم گرفته ایم که گام به گام درس به درس عربی را بصورت کامل منتشر کنیم.

لغات درس هفتم عربی نهم

گام به گام درس 7 عربی نهم

گام به گام درس 7 عربی نهم

ترجمه متن صفحه 72 درس هفتم عربی نهم

ترجمه متن صفحه 72 عربی نهم

ترجمه متن صفحه 73 درس هفتم عربی نهم

ادیسون در سن هفت سالگی بود، هنگامی که خانواده اش از پرداخت هزینه های تحصیلش او دانش آموزی درماند، پس مدیر مدرسه اش او را از مدرسه بیرون کرد و درباره اش گفت پس میوه فروش شد. نادان است ولی او تحصیل را ترک نکرد، بلکه به کمک مادرش درس خواند. او خیلی کمکش کرد. ادیسون به سبب حادثه ای یا بیماری ای که در دوران کودکی دچارش شده بود کم شنوا شد.

گام به گام درس 7 عربی نهم صفحه 73

گام به گام درس 7 عربی نهم صفحه 73

ادیسون شیمی را دوست داشت. پس آزمایشگاهی کوچک در خانه اش ساخت و پس از مدتی توانست برخی مواد شیمیایی و ابزارهای علمی بخرد. و پس از تلاش های بسیاری مسئول یکی از قطارها شد و توانست دستگاه چاپی بخرد و آن را در واگن کالاها گذاشت.

و در سن پانزده سالگی روزنامه ای هفتگی نوشت و آن را در قطار چاپ کرد. در یکی از روزها یکی از شیشه های مواد شیمایی در چاپخانه شکسته شد و آتش سوزی روی داد و رئیس قطار او را بیرون کرد و وقتی که کودکی را از زیر قطار نجات داد پدر کودک او را رئیس شرکتش کرد.

گام به گام درس 7 عربی نهم

گام به گام درس 7 عربی نهم

ادیسون شب و روز در آزمایشگاهش مشغول بود. او نخستین کسی بود که آزمایشگاهی برای پژوهش های صنعتی ساخت. ادیسون بیشتر از هزار اختراع مهم دارد.

از آن جمله نیروی برق، چراغ برق، ضبط کننده موسیقی، عکس های متحرک، دستگاه سینما، باتری خودرو. نیروی برق در این روزگار دلیل اصلی پیشرفت صنایع جدید است.

گام به گام درس 7 عربی نهم

تمارین صفحه 74 درس هفتم عربی نهم

گام به گام درس 7 عربی هفتم صفخه 74

گام به گام درس 7 عربی نهم

تمارین صفحه 75 درس هفتم عربی نهم

گام به گام درس هفتم عربی نهم صفحه 76

معنی صفحه 76 درس هفتم عربی نهم

گام به گام درس 7 عربی نهم

جواب صفحه 77 درس هفتم عربی نهم

گام به گام درس هفتم عربی نهم صفحه 77

متون زیر را ترجمه کنید. و سپس مظاف الیه و صفت را مشخص نمایید.

ترجمه صفحه 77 درس هفتم عربی نهم

مرقد العالم -> مضاف الیه
مدینه اصفهان -> مضاف الیه
الجسر الابیض ->  صفت
نهر کارون -> مضاف الیه

مسجد الامام ->   مضاف الیه
محافظه اصفهان ->  مضاف الیه
جنودنا الاقویاء ->  صفت
جنود مومنون -> صفت

گام به گام تمرین صفحه 78 درس هفتم عربی نهم

گام به گام تمارین صفحه 78 درس هفتم عربی نهم

تمرین صفحه 78 درس هفتم عربی هفتم

گام به گام تمارین صفحه 78 درس هفتم عربی نهم

گام به گام تمرین صفحه 79 درس هفتم عربی نهم

گام به گام صفحه 79 درس هفتم عربی نهم

گام به گام تمرین صفحه 80 درس هفتم عربی نهم

گام به گام صفحه 80 درس هفتم عربی نهم

گام به گام صفحه 80 درس هفتم عربی نهم