گام به گام درس 1 فارسی ششم | معنی + حل تمرین

جواب درس اول فارسی ششم

گام به گام درس 1 فارسی ششم

نام درس :  درس 1 فارسی ششم (معرفت آفریدگار)  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  ششم

گام به گام درس 1 فارسی ششم – در یکی دیگر از مطالب آموزشی نمره یار، می خواهیم گام به گام درس 1 فارسی ششم را منتشر کنیم که می توانید هم اکنون به معنی درس 1 (معرفت آفریدگار) دسترسی پیدا کنید.

معنی شعر درس 1 فارسی ششم

باد بهاری وزید از طرف مَرغزار

گام به گام درس 1 فارسی ششم | معنی + حل تمرین

باز به گردون رسید، ناله‌ی هر مُرغِ زار

معنی : از طرف سبزه‌زار نسیم بهاری شروع به وزیدن کرد و آواز هر پرنده‌ی عاشقی دوباره به آسمان رفت.

خیز و غنیمت شمار، جُنبشِ بادِ رَبیع

ناله‌ی موزون مرغ، بوی خوشِ لاله‌زار

معنی : بلند شو و وزش باد بهاری و صدای زیبای پرندگان و بوی خوش لاله‌زار را غنیمت بشمار و از آنها لذت ببر.

هر گل و برگی که هست، یاد خدا می‌کند

بلبل و قُمری چه خواند؟ یادِ خداوندگار

معنی : همه‌ی موجودات هستی از جمله گل‌های زیبا و برگ‌های سبز به یاد خداوند هستند، بلبل و قمری با آوازشان خدا را یاد می‌کنند.

برگِ درختانِ سبز در نظرِ هوشیار

هر ورقش دفتری‌ست، معرفت کردگار

معنی : از نظر انسان دانا، هر کدام از برگ‌های درختان سبز، دفتری است که با آن می‌توان خداوند را شناخت

گام به گام درس 1 فارسی ششم

درک مطلب (صفحهٔ 12 کتاب درسی)

1- در شعری که خواندید، « بلبل» و « قمری» چه می‌خوانند؟

پاسخ : یاد خداوندگار بلبل و قمری در آواز های خود ستایش و ذکر پروردگار را می‌خوانند.

2- برداشت شما از بیت «برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری‌ست معرفت کردگار» چیست؟

پاسخ : گل ها و گیاهان و همه‌ی جهان مانند کتاب است و انسان‌های دانا و عاقل با مشاهده‌ی دقیق و تفکر در مورد هر کدام از آنها خود را می‌شناسند و به بزرگی و عظمت خدا پی می‌برند.

3- به نظر شما بلعمی بر چه چیزی تأکید دارد؟ دلیل خود را بیان کنید.

پاسخ : شناخت و پرستش پروردگار، شکر گذاری نعمت هایی که به ما داده است و فکر کردن درمورد آفرینش هستی.
برای این که بلمعی، خواند را خالق و آفریننده‌ی جهان و همه‌ی نعمت‌ها معرفی کرده است. او وظیفه‌ی ما را در برابر خداوند، پرستش او و سپاس گزاری از نعمت هایش می‌داند و یاد آور شده، برای اینکه دلمان روشن و ایمانمان قوی شود، باید در مورد آفرینش هستی فکر کنیم.

4- چه تفاوتی بین عبادت انسان‌ها با دیگر موجودات است؟

پاسخ : عبادت انسان ها آگاهانه است و انواع و اشکال گوناگونی دارد؛ اما عبادت دیگر موجودات از روی غریزه است و شکل یکسانی دارد (مثل نغمه‌سرایی و آواز خواندن پرندگان).

واژه نامه درس 1 فارسی ششم

حک: خراشیدن، تراشیدن
خَلق: آفریده، مردم
ربیع: بهار، هنگام بهار
زار: ناتوان، ضعیف، نحیف
سپاس‌داری: شکرگزاری، سپاسگزاری
سپاس‌گزار: شکرگزار، قدردان
صخره: سنگ بزرگ و سخت
غرق: زیر آب رفتن و خفه شدن، فرو رفتن
غفلت: بی‌خبری، نادانی
غنیمت: آنچه به دست آید، سود، فرصت مناسب
قمری: پرنده‌ای خاکستری رنگ و کوچک‌تر از کبوتر
مَرغزار: چمنزار، سبزه‌وار
مشاجره: با هم نزاع و دعوا کردن
معرفت: شناخت به علم و دانش
موزون: دارای وزن و آهنگ، سنجیده
نغمه: آواز، سرود، آهنگ