گام به گام درس دهم 10 عربی هفتم

جواب درس 10 عربی پایه هفتم

گام به گام درس دهم 10 عربی هفتم

نام درس :  عربی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هفتم

گام به گام درس 10 عربی هفتم – در یکی دیگر از پست های آموزشی پایه هفتم، می خواهیم گام به گام درس 10 عربی هفتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب گام به گام درس دهم عربی هفتم به همراه آموزش این درس را دریافت کنید. این مطلب بصورت جامع تمامی درس 10 عربی هفتم را شامل شده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بصورت کامل بر روی درس هفتم عربی هفتم مسلط شوید.

با گام به گام درس دهم عربی هفتم در کنار حل تمارین می توانید به ترجمه متون درس 10 عربی هفتم دسترسی پیدا کرده و بتوانید برای امتحانات نوبت اول و نوبت دوم به خوبی آماده گردید.

گام به گام درس دهم 10 عربی هفتم

ترجمه متن درس 10 عربی هفتم

گام به گام درس دهم 10 عربی هفتم

اَلْمُدَرِّسُ : ما أَیّامُ الْسُْبوعِ؟

معلم : ایام هفته کدام‌ها هستند؟

اَلطّالِبُ : يَوْمُ السَّبْتِ ، الَْحَدِ ، الْثْنَيْنِ ، الثُّلاثاءِ ، الَْربِعاءِ ، الْخَميسِ ، الْجُمُعَةِ.

دانش‌آموز: روز شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه.

اَلْمُدَرِّسُ : وَ ما فُصولُ السَّنَةِ؟

معلم: و فصل‌های سال کدام‌ها هستند؟

اَلطّالِبُ : اَلرَّبيعُ وَ الصَّيفُ وَ الْخَريفُ وَ الشِّتاءُ.

دانش‌آموز: بهار، تابستان، پاییز و زمستان.

اَلْمُدَرِّسُ: نَحنُ في أَيِّ يَوْمٍ و فَصْلٍ؟

معلم: ما اکنون در کدام روز و کدام فصل هستیم؟

اَلطّالِبُ : اَلْیَومُ يَومُ الأَرْبِعاءِ وَ الْفَصلُ فَصْلُ الرَّبيعِ.

دانش‌آموز: در روز چهارشنبه و فصل بهار.

اَلْمُدَرِّسُ : کَيفَ الْجَوُّ في کُلِّ فَصْلٍ؟

معلم: آب و هوا در کل فصل‌ها چطور است؟

اَلطّالِبُ : اَلْجَوُّ فِي الرَّبيعِ مُعتَدِلٌ. و هو فَصْلُ الْجَمالِ وَ الْحَياةِ الْجَديدَةِ.

دانش‌آموز: هوا در بهار معتدل و فصلی بسیار زیبا و زندگی جدیدی است.

وَ الصَّيفُ حارٌّ وَ فَصْلُ الْفَواکِهِ اللَّذيذَةِ

و تابستان گرم و فصل میوه‌های لذیذ است.

وَ الْخَريفُ لا حارٌّ وَ لا بارِدٌ وَ فَصْلُ سُقوطِ أَوراقِ الْاشَْجارِ وَ الشِّتاءُ بارِدٌ.

و پاییر نه گرم است و نه سرد و فصل پایین افتادن برگ درختان است و زمستان سرد است.

اَلْمُدَرِّسُ : مَا الَْالوانُ؟

معلم رنگ ها چیست؟

اَلطّالِبُ : الَْاسَوْدَ وَ الْابيَْضَُ وَ الْاحَمْرَ وَ الَْاخْضَرُ وَ الْازرْقَُ وَ الْاصَفْرَ.ُ

دانش آموز : سیاه و سفید و قرمز و سبز و آبی و زرد.

اَلْمُدَرِّسُ : مَا الْمِثالُ لِهٰذِهِ الَْالوانِ؟

معلم : برای این رنگ ها مثال چیست؟

اَلطّالِبُ : الَغْرُابُ أسَْوَد وَ السَّحابُ أبَيْضَُ وَ الرُّمّانُ أحَْمَرُ وَ الشَّجَرُ أخَْضَرُ وَ البْحَْرُ أزَرَْقُ وَ المَْوز أصَْفَرُ.

دانش آموز : کلاغ مشکی است و ابر سفید است و انار قرمز است و درخت سبز است و دریا آبی است و موز زرد است.

اَلْمُدَرِّسُ : مَا أَلْوانُ عَلَمِ الْجُمْهوريَّةِ الْسْلاميَّةِ الْايرانيَّةِ؟

معلم : زنگ های پرچم جمهوری اسلامی ایران چیست؟

اَلطّالِبُ : اَلَْاخْضَرُ وَ الَْابْيَضُ وَ الَْاحْمَرُ.

دانش آموز : سبز و سفید و قرمز

ترجمه تمرین 1 درس 10 عربی هفتم – صفحه 119

1. أَمْسِ کانَ يَوْمَ الثُّلاثاءِ؛ فَاليَوْمُ يَوْمُ ……………………. . جواب : الاربعاء

معنی : دیروز سه شنبه بود پس امروز چهارشنبه است.

2. اَلْيَومُ يَومُ السَّبْتِ وَ غَداً يَوْمُ ……………………. . جواب : الَْحَدِ

معنی : امروز روز شنبه است و فردا روز یک‌شنبه است.

3. أَوَّلُ الْفُصولِ فَصْلُ ……………………. . جواب : الرَّبيع

معنی : اولین فصل‌ها، فصل بهار است.

4. اَلشِّتاءُ فَصْلٌ ……………………. . جواب : بارِدٌ

معنی : زمستان فصل سردی است.

ترجمه تمرین 2 درس 10 عربی هفتم – صفحه 119

1. لَوْنُ السَّحابِ، أَبْيَضُ.

معنی : رنگ ابر سفید است.

2. لوَْنُ الْاوراقِ، أخَضَرُ.

معنی : رنگ برگ های سبز است.

3. لَوْنُ الْغُرابِ، أَسوَدُ.

معنی : رنگ کلاغ سیاه است.

4. لَوْنُ الرُّمّانِ، أَحْمَرُ.

معنی : رنگ انار قرمز است.

5. لَوْنُ السَّماءِ، أَزْرَقُ.

معنی : رنگ آسمان آبی است.

6. لوَْنُ المَْوزِ، أصَْفَرُ.

معنی : رنگ موز زرد است.

ترجمه تمرین 3 درس 10 عربی هفتم – صفحه 120

گام به گام درس دهم 10 عربی هفتم

ترجمه تمرین 4 درس 10 عربی هفتم – صفحه 120

1. أَنتِ صَنَعْتِ حَقيبَةً.

معنی : تو یک کیف ساختی

2. أَنَا نَدِمْتُ مِن أَعمالي.

معنی : من از کارهایم پشیمان شدم.

3. هيَ سَلِمَتْ مِنَ الْخَطَرِ.

معنی : او از خطر در امان ماند.

4. هُم سَمَحوا لي بِالْکَلامِ

معنی : آن‌ها به من اجازه حرف زدن دادند.

5. أَ أَنتُما کَتَبْتما واجِباتِکُما؟

معنی : آیا تکالیفتان را نوشته اید؟

6. نَحنُ قَبِلْنا هَديَّتَهُ أَمسِ.

معنی : ما دیروز هدیه او را قبول کردیم.

7. أَ أَنتَ ما حَصَدْتَ الْمَحصولَ؟

معنی : آیا محصول را درو نکردی؟

8. هُنَّ بَحَثْنَ عَنِ اللَّونِ الَْصفَرِ.

معنی : آنها دنبال رنگ زرد گشتند.

9. أَنتُنَّ ما رَجَعْتُنَّ مِنَ الْبُستانِ.

معنی : شما از باغ بازنگشتید.

10. أَنتُم ما صَعِدْتُم ذٰلِكَ الْجَبَلَ الَْاخضَرَ.

معنی : شما از آن کوه سرسبز بالا نرفتید.

11. هٰذانِ وَلَدانِ. هُما رَفَعا الْعَلَمَ الَْحمَرَ.

معنی : اینها پسر هستند؛ آنها پرچم را بالا بردند.

12. هاتانِ بِنْتانِ. هُما ذَهَبَتا عِندَ مُعَلِّمَتِهِما.

معنی : اینها دختر هستند؛ آنها پیش معلمشان رفتند.