گام به گام درس 11 فارسی پنجم (نقشِ خردمندان)

جواب درس یازدهم فارسی پنجم

گام به گام درس 11 فارسی پنجم

نام درس :  درس 11 فارسی پنجم (نقشِ خردمندان)  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  پنجم

گام به گام درس 11 فارسی پنجم – در یکی دیگر از مطالب آموزشی نمره یار، می خواهیم گام به گام درس 11 فارسی پنجم را منتشر کنیم که می توانید هم اکنون به معنی درس 11 (نقشِ خردمندان) دسترسی پیدا کنید.

گام به گام درس 11 فارسی پنجم

گام به گام درس 11 فارسی پنجم (نقشِ خردمندان)

درست و نادرست (صفحهٔ 86 کتاب درسی)

1- به گفته‌ٔ خواجه نصیر توسی، برای حفظ جامعه شمشیر از همه کارسازتر است. نادرست ❌
2- سعدی در یکی از مدارس نظامیه تحصیل کرده است. درست ✅
3- خواجه نصیر توسی با زیرکی توانست رصدخانه‌ای در شهر ری بسازد. نادرست. ❌ این رصدخانه در شهر مراغه ساخته شد.

گام به گام درس 11 فارسی پنجم

درک مطلب (صفحهٔ 87 کتاب درسی)

1- منظور از جمله‌ٔ زیر چیست؟
«جامعه برای حفظ خود به شمشیر، قلم و دینار نیازمند است.» 
یعنی یک جامعه برای ادامه‌ٔ حیات خود نیاز به قدرت دفاع دانش و ثروت دارد.

2- چرا هلاکو خان به علم خواجه نصیر نیازمند بود؟ هلاکو برای اداره‌ٔ صحیح امور جامعه به هوش و دانایی یک مشاور اندیشمند و با تجربه نیاز داشت.

3- کارهای مشترک خواجه نظام‌الملک و خواجه نصیر توسی چه بودند؟ هر دو با زیرکی و کاردانی باعث افزایش آگاهی و دانسته‌های مردم و گسترش دانش و سوادآموزی شدند. هر دو برای پیشرفت علم نجوم رصدخانه ساختند.

4- پیش‌بینی حوادث چه کمکی می‌تواند به ما بکند؟ هرگز غافلگیر نشویم و به وحشت نیفتیم و از قبل چاره‌ای و تدبیری بیندیشیم.

5- مدارس نظامیه چه نوع مدرسه‌ای بودند و چگونه اداره می‌شدند؟ مدارس شبانه‌روزی بودند که در آن‌ها انواع علوم آموزش داده می‌شد و مانند دانشگاه‌های امروزی اداره می‌شدند.

واژه نامه درس 11 فارسی پنجم

امکانات: ابزارها، وسایل و شرایط مناسب برای دستیابی به چیزی
تأسیس کردن: بنا کردن، بنیاد نهادن، پایه گذاری کردن
تَدبیر: اندیشیدن به منظور پیدا کردن راه حلّی برای مشکلی یا مسئله‌ای یا انجام دادن درست کارها، چاره اندیشی.
خانمان‌سوز: ویرانگر، از بین برنده‌ی خانه و کاشانه
در هم فشردن: یکی کردن، درهم کردن
رَصَدخانه: مکانی است که در آن، ستاره‌شناسان به کمک ابزارهایی، ستارگان را مشاهده و بررسی می‌کنند.
زیرکانه: از روی هوش و خرد، هوشمندانه
سایه‌ی وحشت: اثر ترس، نشانه‌ی بیم و هراس.
شرایط: موقعیت، اوضاع و احوال، وضعیت
قتل عام: کشتار گروهی، دسته جمعی به قتل رساندن
کارساز: مفید و اثرگذار، کارگشا
مُشاور: راهنما، کسی که با او درباره‌ی کارها مشورت کنند.
منتقل کردن: جابه‌جا کردن، انتقال دادن
مَهیب: ترسناک، وحشتناک، هراس انگیز
نُسخه برداری: رونویسی کردن، بازنویسی کردن
نظامیه: مدرسه‌ها یا دانشگاه‌هایی که خواجه نظام الملک بنا کرده بود.
هراس انگیز: ترسناک، وحشتناک، ترس‌آور