گام به گام درس 2 فارسی ششم | معنی + حل تمرین

جواب درس دوم فارسی ششم

گام به گام درس 2 فارسی ششم

نام درس :  درس دوم فارسی ششم (پنجره های شناخت)  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  ششم

گام به گام درس 2 فارسی ششم – در یکی دیگر از مطالب آموزشی نمره یار، می خواهیم گام به گام درس 2 فارسی ششم را منتشر کنیم که می توانید هم اکنون به معنی درس 2 (پنجره های شناخت) دسترسی پیدا کنید.

گام به گام درس 2 فارسی ششم

گام به گام درس 2 فارسی ششم | معنی + حل تمرین

درک مطلب (صفحهٔ 16 کتاب درسی)

1- با توجه به متن درس، نظر گروه «ایمان،» چه بود؟

پاسخ : به نظر گروه ایمان، چهار کلمه‌ی خود، خلق، خلقت و خالق به ترتیب درستی آمده اند، زیرا با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت، سرانجام به همه‌ی اینها ایمان می‌آوریم.

2- نظر شما درباره‌ی آن چهار واژه چیست؟

پاسخ : به نظر من راه رسیدن خود (فرد) به خالق (خدا) توجه و احترام به خلق و خلقت به عنوان آفریده‌های خداست و بدون توجه به خلق و خلقت نمیتوان به خالق رسید.

3- نظر گروه اخلاق را با گروه تفکر مقایسه، و یک شباهت آنها را بیان کنید.

پاسخ : گروه تفکر گفت که نقطه‌ی آفرینش همه‌ی انسان‌ها مثل هم است و گروه اخلاق ریشه‌ی همه‌ی پدیده ها و اشا را در اخلاق نیکو و رفتار پسندیده می‌دانست؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم اخلاق نیکو و رفتار پسندیده نقطه‌ی آغاز آفرینش همه‌ی انسان‌ها است.

4- شما نظر کدام گروه را می‌پسندید؟ دلیل آن را برای کلاس بازگو کنید.

پاسخ : من نظر گروه اخلاق را می‌پسندم؛ چون اخلاق نیکو و رفتار پسندیده می‌توند  حلقه‌ی اتصال خود، حلق، خلقت، و خالق باشد.

گام به گام درس 2 فارسی ششم

گوش کن و بگو (صفحهٔ 17 کتاب درسی)

به قصه‌ی «رفتار نیکان»، که برای شما پخش یا خوانده می‌شود، با دقت گوش دهید و بر اساس نمودار زیر، گفت‌وگو کنید؛ سپس به پرسش‌ها پاسخ دهید.

عنوان/ نام داستانرفتار نیکان
شخصیت هاپیامبر (ص)- مرد صحرانشین- پسر نوجوان
مکان یا فضای داستانشهر مدینه 
زمان رخداد داستانگذشته و زمان پیامبر 
پیام داستانخوش رویی و فروتنی- احترام ب پدر و مادر
نام کتابی که داستان از آن نقل شدهمرام خوبان

پرسش‌ها

1- موضوع اصلی داستان چه بود؟ احترام به پدر و مادر

2- چرا زبان مرد، بند آمده بود؟ از دیدن سیمای درخشان و پر ابهت پیامبر دچار هیجان شده بود.

3- پیامبر (ص) درباره‌ی رفتار با پدر و مادر چه سفارشی فرمودند؟ بر همه واجب است که احترام پدر و مادر خود را نگه دارند و با آنان با فروتنی رفتار کنند.

4- شعری که در داستان خوانده شد از کیست؟ سعدی

معنی بخوان و حفظ کن (ای مادرِ عزیز)

ای مادرِ عزیز که جانم فدای تو

قربانِ مهربانی و لطف و صفای تو

معنی : ای مادر عزیز که جان من فدای تو شود، حاضرم برای مهربانی و لطف و صفای تو خودم را فدا کنم.

هرگز نشد محبّتِ یاران و دوستان

همپایه‌ی محبت و مهر و وفای تو

معنی : هرگز مهر و محبت کسی قابل مقایسه با مهر و محبت تو نشد.

مهرت بُرون نمی‌رود از سینه‌ام که هست

این سینه، خانه‌ی تو و این دل، سرای تو

معنی : محبت تو از دل من بیرون نمی‌رود. تو در دل من جای داری و این دل من خانه‌ی توست.

ای مادر عزیز که جان داده‌ای مرا

سهل است اگر که جان دهم اکنون به پای تو

معنی : ای مادر عزیز که به من جان داده‌ای و مرا به دنیا آورده‌ای برای من آسان است جانم را همین حالا فدای تو کنم.

خشنودی تو مایه خشنودی من است

زیرا بود رضای خدا در رضای تو

معنی : خوشحالی و رضایت تو باعث خوشحالی من است چون خدا هم وقتی تو از من راضی باشی از من راضی می‌شود.

گر بود اختیار جهانی به دست من

می‌ریختم تمام جهان را به پای تو

معنی : اگر اختیار جهان در دست من بود همه‌ی جهان را به پای تو می‌ریختم؛ تقدیم به تو می‌کردم.

گام به گام درس 2 فارسی ششم

خوانش و فهم (صفحهٔ 19 کتاب درسی)

1- در مصراع «می‌ریختم تمام جهان را به پای تو»، «تو» به چه کسی اشاره دارد؟ مادر

2- بیت «مهرت برون نمی‌رود از سینه‌ام که هست / این خانه، خانه‌ی تو و این دل، سرای تو» چگونه خوانده می‌شود؛ چرا؟ با لحن احساسی و عاطفی؛ چون این بیت احساسات شاعر را نسبت به مادر بیان می‌کند.

گام به گام درس 2 فارسی ششم

درک و دریافت (صفحهٔ 23 کتاب درسی)

1- پیرزن‌ در‌ کجا زندگی می‌کرد؟ 

پاسخ : در باغی نزدیک شهر

‌2- تفاوت‌های کلاغ و‌ هدهد‌ را‌ بیان‌کنید.

پاسخ : کلاغ پرنده‌ای زیبا و خوش آواز نیست؛ ولی هدهد زیبا و خوش آواز است. کلاغ در ادبیات نشانه‌ی بد خبری و شومی است؛ اما هدهد قاصد و خبر رسان خوبی هاست.

‌3- با‌ توجه ‌به‌ متن‌ درس،‌ پیرزن چه ‌ویژگی‌هایی ‌داشت؟

پاسخ : مهربانی، زیرکی و با تجربگی.

‌4- به‌ نظر ‌شما‌ چرا‌ بعضی ‌از ‌افراد،‌ زود‌ به دام ‌می‌افتند؟

پاسخ : به دلیل آن‌که به زرنگی خود بسیار مغرور می‌شود یا طمع زیادی دارند.

5- از ‌این ‌داستان‌ چه ‌فهمیدید؟

پاسخ : غرور طمع زیاد باعث گرفتاری است؛ دیگر این‌که برای کارهای اشتباهی که انجام می‌دهیم نباید قسمت و سرنوشت را مقصر بدانیم.

کارگاه درس پژوهی (صفحه 24 کتاب درسی)

1- یکی از نویسندگان زیر را به دلخواه انتخاب، و گزارش کوتاهی درباره‌ی آن به کلاس ارائه کنید.

پاسخ :

– ابوعلی بلعمی
– سعدی
– ابوالقاسم حالت

2- جمله‌های زیر را بخوانید و به کلمه‌هایی که زیر آنها خط کشیده شده است، دقّت کنید.

پاسخ :

پرنده پرید.
پروانه روی گل نشست.
علی کتاب را از روی میز برداشت.