گام به گام درس 3 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ پرسش های نمونه درس سوم تاریخ دوازدهم انسانی

گام به گام درس 3 تاریخ دوازدهم انسانی

نام درس :  تاریخ  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  دوازدهم انسانی

گام به گام درس 3 تاریخ دوازدهم انسانی – در این پست می توانید پاسخ پرسش های نمونه درس اول تاریخ دوازدهم انسانی را مشاهده کنید. این سوالات در امتحانات نهایی شما مطرح خواهد شد و به شما دانش آموزان پیشنهاد می کنید بر روی این سوالات تسلط داشته باشید.

گام به گام درس 3 تاریخ دوازدهم انسانی

گام به گام درس 3 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ سوال 1: همزمان با شکل گیری حکومت قاجار در ایران، اکثر قدرت‌های اروپایی بدلیل انقلاب‌ها و تحولات سیاسی و اجتماعی و با پیشرفت علمی و صنعتی، رقابت شدیدی با یکدیگر بر سر تسلط بر دیگر کشورها داشتند. این کشورها، از نظر نظامی و دارا بودن ارتش منظم، بسیار قدرتمند بودند، اما مردم ایران از تغییر و تحولات بی‌اطلاع بودند و همچنین ارتش منظم و پیشرفته‌ای نداشتند. به همین دلیل در مقابل هجوم اروپایی‌ها به نوعی غافلگیر شدند و آمادگی لازم برای رویارویی با آنان را نداشتند.

پاسخ سوال 2: شاهان قاجار، خودشان را مالک جان و مال مردم می‌دانستند، و انتظار داشتند تمامی مردم فرمانشان را اجرا کنند. اما در عمل نتوانستند، زیرا از یک طرف فاقد ابزار لازم مانند نظام اداری و ارتش ثابت برای اعمال قدرت بودند و از سوی دیگر نفوذ اجتماعی لازم را نیز نداشتند.

پاسخ سوال 3: دادن حق مصونیت قضایی به اتباع آن کشور، پرداخت 5 میلیون غرامت به دولت روسیه، برقراری تعرفه‌ بر کالاهی روسی و ایرانی

پاسخ سوال 4: سلطه‌ی انگلیسی‌ها بر هند در قرن 18، توجه آنها را به ایران جلب کرد، تا بتواند با تاثیر بر ایران مانع رسیدن رقبایش به هندوستان، از طریق ایران شود. همچنین این کشور با تسلط بر خلیج فارس و جزایر آن، زمینه را برای گسترش نفوذ سیاسی و نظامی در این مناطق استراتژیک فراهم کرد.

پاسخ سوال 5: ایران مناسب‌ترین راه برای رسیدن به هند بود، و ناپلئون بعد از اتحاد سیاسی با ایران، تمام تعهدات خود را زیر پا گذاشت و با روسیه صلح کرد.

پاسخ سوال 6: سفرنامه رضا قلی نوه فتحعلی شاه، روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم به فرنگ، خاطرات سیاسی امین الدوله، اختناق در ایران، موگان شوشتر

پیشنهادی : نمونه سوال نوبت اول تاریخ دوازدهم | نمونه سوالات امتحان نهایی تاریخ دوازدهم