گام به گام درس 3 فارسی ششم | معنی + حل تمرین

جواب درس سوم فارسی ششم

گام به گام درس 3 فارسی ششم

نام درس :  درس 3 فارسی ششم (هوشیاری)  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  ششم

گام به گام درس 3 فارسی ششم – در یکی دیگر از مطالب آموزشی نمره یار، می خواهیم گام به گام درس 3 فارسی ششم را منتشر کنیم که می توانید هم اکنون به معنی درس 3 (هوشیاری) دسترسی پیدا کنید.

گام به گام درس 3 فارسی ششم

گام به گام درس 3 فارسی ششم | معنی + حل تمرین

درک مطلب (صفحهٔ 29 کتاب درسی)

1- با توجّه به متن درس، پادشاه چه ویژگی هایی داشت؟

پاسخ : در کار ها عجله می‌کرد و به عاقبت کار نمی‌اندیشید و هنگام عصبانیت نمی‌توانست خشم خود را کنترل کند.

2- به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است؟

پاسخ :

1- آرامش روحی و روانی، هنگام تصمیم گیری در فشارهای جسمی، روحی و روانی نباشیم (هنگام خوشحالی یا ناراحتی تصمیم نگیریم).
2- فرصت مناسب. در کارهای مهم برای فکر کردن و تصمیم گیری فرصت مناسب داشته باشیم و زود و سریع تصمیم‌گیری نکنیم.
3- مشورت با افراد مطمئن

3- باز از کجا می‌دانست که آب، زهرآلود است؟

پاسخ : وقتی که پرواز می‌کرد از بالا اژدهای مرده را در چشمه‌ی آب دیده بود. 

معنی بخوان و حفظ کن (سخن)

با اینکه سخن به لطف آب است

کم گفتن هر سخن، صواب است

معنی : با اینکه سخن مانند آب لطیف است، درست آن است که هر سختی را کم بگویی.

آب ارچه همه زلال خیزد

از خوردن پر، ملال خیزد

معنی : هر چند آب زلال و پاک است، ولی اگر زیادی نوشیده شود، انسان را دچار ناراحتی خواهد کرد

کم گوی و گزیده گوی، چون دُر

تا ز اندک تو، جهان شود پر

معنی : همانطور که مروارید به دلیل کمی و اندک بودن بسیار ارزشمند است، تو نیز کم سخن بگوی تا سخنان تو نیز ارزشمند باشند و مردم آن را جمع آوری و حفظ کنند.

لاف از سخن چو دُر توان زد

آن خشت بود که پر توان زد

معنی : به سخنانی ک مثل مروارید کمیاب و با ارزش هستند، می‌توان افتخار کرد. آن خشت است که می‌توان خیلی زیاد ساخت. سخن کوتاه و کم، مثل مروارید ارزشمند است و سخن زیاد مثل خشت فراوان و بی ارزش است.

یک دسته گل دِماغ پرور

از خرمن صد گیاه، بهتر

معنی : یک دسته گل خوشبو که به روح طراوات می‌دهد، از یک خرمن گیاه بی گل و بو بهتر است

خوانش و فهم (صفحهٔ 31 کتاب درسی)

1- منظور از بیت «کم گوی و گزیده گوی چون در / تا ز اندک تو جهان شود پر» چیست؟

پاسخ : مروارید به دلیل کم‌یابی، ارزشمند و گران بها شده است و همه به دنبال جمع کردن و نگهداری آن هستند، تو هم کمتر حرف بزن تا مردم صحبت های تو را مانند مروارید، ارزشمند بدانند و آن را جمع آوری و حفظ کنند.

2- با توجّه به نشانه‌گذاری‌ها، بیت زیر را بخوانید. به نظر شما خواندن کدام یک صحیح است؟ با دلیل بیان کنید:

پاسخ : «چو در» که بعد از «سخن» آمده است، صفت است و «سخن» موصوف؛ میان موصوف و صفت «،» قرار نمی‌گیرد.

لاف از سخن، چو در توان زد

آن خشت بود که، پر توان زد

لاف از سخن چو در، توان زد

آن خشت بود که پر، توان زد

واژه نامه درس 3 فارسی ششم

ارچه: اگرچه
بی‌درنگ: فوری، بی‌توقّف
چیره: پیروز
خاطر: آنچه از دل گذرد، اندیشه و خیال
رکاب‌دار: پیاده‌ای که همراه سوار راه می‌رود.
صواب: درست، شایسته
کمند: طناب، بند، ریسمان
لاف زدن: گفتار بیهوده گفتن، گزافه‌گویی
مجال: فرصت
مرکّب: جوهر، دوات
ملال: بیزاری، غم، اندوه
مَلِک: پادشاه
هلاک: نابودی، نیست شدن