گام به گام درس 4 فارسی ششم | معنی + حل تمرین

جواب درس چهارم فارسی ششم

گام به گام درس 4 فارسی ششم

نام درس :  درس 4 فارسی ششم (داستان من و شما)  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  ششم

گام به گام درس 4 فارسی ششم – در یکی دیگر از مطالب آموزشی نمره یار، می خواهیم گام به گام درس 4 فارسی ششم را منتشر کنیم که می توانید هم اکنون به معنی درس 4 (داستان من و شما) دسترسی پیدا کنید.

گام به گام درس 4 فارسی ششم

گام به گام درس 4 فارسی ششم | معنی + حل تمرین

درک مطلب (صفحهٔ 34 کتاب درسی)

1- مقصود از «آواهای دلنشین» و «نغمه‌های مهربانی» چیست؟

پاسخ : یعنی آهنگ‌هایی که در دل می‌نشیند و «نغمه‌های مهربانی» یعنی آوازها و ترانه‌های محبت و مهر که همان اشعار و متون زیبای زبان فارسی هستند. 

2- چرا، زبان، موجودی زنده معرّفی شده است؟

پاسخ : چون هر زبانی فراز و فرودهایی دارد و در طول زمان می‌تواند بر سایر زبان‌ها تاثیر بگذارد یا تاثیر بپذیرد و تغییر و تحول داشته باشد. اگر از زبان حفظ و نگهداری نشود می‌تواند حتی به مرگ زبان بیانجامد.

3- شما چه راه‌هایی را برای نگاهبانی از زبان فارسی پیشنهاد می‌کنید؟

پاسخ : جلوگیری از ورود واژه‌ها و لغت‌های زبان های دیگر به زبان فارسی، ممانعت از ترجمه‌های شتابزده سطحی و بدون شناخت زبان، یافتن معادل‌های مناسب برای لغت‌های وارد شده به زبان فارسی، انتقال فرهنگ و زبان فارسی به دیگر کشورها

4- به نظر شما، زبان فارسی چه نقشی در وحدت و یکپارچگی ملّت ایران دارد؟

برعهده خود دانش آموزش

حکایت (علم و عمل)

دو کس، رنجِ بیهوده بُردند و سعیِ بی‌فایده کردند: یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.

علم، چندان که بیشتر خوانی

چون عمل در تو نیست، نادانی

نه محقّق بوَد نه دانشمند

چارپایی، بر او کتابی چند

آن تهی مغز را چه علم و خبر

که بر او هیزم است یا دفتر؟

از نظر سعدی، دانشمند واقعی کیست؟ از نظر سعدی، دانشمند واقعی کسی است که به آموخته های خود عمل کند.

واژه نامه درس 4 فارسی ششم

اتّحاد: یکپارچگی، یکی شدن
اعتبار: آبرو، ارزش، قدر
سند: چیزی که به آن اعتماد کنند، نوشته، مدرک، اسناد
شکوه: هیبت، عظمت
فراز و فرود: بلندی و پستی
گمان: حدس، خیال، فرض
نغمه: آواز، سرود، آهنگ