گام به گام درس 4 فارسی پنجم (بازرگان و پسران)

جواب درس چهارم فارسی پنجم

گام به گام درس 4 فارسی پنجم

نام درس :  درس 4 فارسی پنجم (بازرگان و پسران)  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  پنجم

گام به گام درس 4 فارسی پنجم – در یکی دیگر از مطالب آموزشی نمره یار، می خواهیم گام به گام درس 4 فارسی پنجم را منتشر کنیم که می توانید هم اکنون به معنی درس 4 (بازرگان و پسران) دسترسی پیدا کنید.

گام به گام درس 4 فارسی پنجم

گام به گام درس 4 فارسی پنجم (بازرگان و پسران)

درست و نادرست (صفحهٔ 36 کتاب درسی)

1- اگر خود را نشناسانید، همانند دانه‌ای هستید که در خاک نهان است. درست ✅
2- هر که در اندوختن مال دنیا تلاش کند، به جایگاه بزرگی دست می‌یابد. نادرست ❌
3- هنرمند به سبب عقل خود در میان مردم شناخته می‌شود. درست ✅
4- زمانی که دانه در خاک نهان است، همه برای پرورش آن تلاش می‌کنند. نادرست ❌

گام به گام درس 4 فارسی پنجم

درک مطلب (صفحهٔ 37 کتاب درسی)

1- به نظر بازرگان، مردم در جست‌وجوی چه چیزهایی هستند؟

پاسخ : زندگی راحت، مقام بزرگ و پاداش نیک آخرت.

2- اندک اندک از کوه برداشتن، شبیه چه کاری است؟

پاسخ : خرج کردن از ثروت و اندوخته شده بودن اینکه تلاشی برای حفظ یا افزایش آن کنند.

3- کدام ویژگی‌ها را در زندگی به کار بگیریم تا به زندگی راحت و پاداش نیک آخرت برسیم؟

پاسخ : 1- اندوختن مال از راه پسندیده و تلاش برای مراقبت از آن  2- بخشش به دیگران  3- محافظت از خود در برابر بلاها

4- بازرگان مثال دانه و خاک را برای تشویق فرزندان به چه کاری، مطرح کرد؟

پاسخ : شناساندن خویش به مردم به نیکویی و نیک‌نامی

گام به گام درس 4 فارسی پنجم

گوش کن و بگو (صفحهٔ 38 کتاب درسی)

* به قصه‌ٔ «کرم شب تاب» با دقّت گوش دهید و بر اساس نمودار زیر، گفت‌وگو کنید. سپس به پرسش‌ها پاسخ دهید.

عنوان / نام داستان
کرم شب تاب
شخصیت‌ها
میمون، کرم شب تاب، مرد مسافر
مکان یا فضای داستان
کوه
زمان رخدادهای داستان
پیام داستان
نام کتابی که داستان از آن نقل شد
کلیله و دمنه

پرسش‌ها

1- چرا میمون‌ها روی کرم شب تاب، هیزم گذاشتند؟

پاسخ : میمون‌ها فکر می‌کردند آن کرم شب تاب هیزم است.

2- مرد مسافر به مرغی که روی درخت بود، چه گفت؟

پاسخ : بیهوده خودت را خسته نکن! حرف‌های تو در گوش این گروه نمی‌رود. نصحیت کردن این میمون‌ها مثل پنهان کردن شکر در زیر آب و امتحان کردن شمشیر بر روی سنگ است.

3- میمون‌ها در پاسخ مرغ چه کردند؟

پاسخ : او را گرفتند و پرهایش را کندند.

4- چرا نصیحت کردن فرد نادان مانند پنهان کردن شکر در زیر آب است؟

پاسخ : همان‌طوری که پنهان کردن شکر در آب کار بیهوده‌ای است نصحیت فرد نادان نیز کار بهیوده‌ای است و نتیجه‌ای نخواهد داشت.

5- امتحان کردن شمشیر بر سنگ، شبیه کدام یک از کارهای زیر است؟
الف) آش را با جاش بردن.
ب) دندان طمع را کندن.
ج) آب در هاون کوبیدن.

6- مضمون این داستان شبیه کدام یک از ضرب‌المثل‌های زیر است؟
الف) موش توی سوراخ نمی‌رفت، جارو به دمش می‌بست.
ب) شب دراز است و قلندر بیدار.
ج) پند دادن به نادان مانند تخم افکندن، در شوره‌زار است.
د) شیری یا روباه؟