گام به گام درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ پرسش های نمونه درس پنجم تاریخ دوازدهم انسانی

گام به گام درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

نام درس :  تاریخ  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  دوازدهم انسانی

گام به گام درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی – در این پست می توانید پاسخ پرسش های نمونه درس اول تاریخ دوازدهم انسانی را مشاهده کنید. این سوالات در امتحانات نهایی شما مطرح خواهد شد و به شما دانش آموزان پیشنهاد می کنید بر روی این سوالات تسلط داشته باشید.

گام به گام درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

گام به گام درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ سوال 1: از دست رفتن بخش‌هایی از سرزمین ایران، غلبه استعمار بر مملکت، استبداد دستگاه حاکم، مخالفت‌های شدید مردم و علما با استبداد، ورود اندیشه‌های جدید

پاسخ سوال 2: ایجاد دادگستری در همه شهرها برای رسیدگی به شکایت‌های مردم و برقراری عدالت در جامعه، عمل به قانون اسلامی بطور دقیق و دور از ملاحظه‌های شخصی

پاسخ سوال 3: سفارت انگلیس در تهران که آرزویی جز، اخراج طرفداران روسیه از دربار نداشت، عده‌ای از عامل‌های شناخته شده خود را در بین آزادی خواهان، وارد و  مردم را به تحصن در سفارت خانه تشویق کرد.

پاسخ سوال 4: جلوگیری از نفوذ انگلیس که در لباس مشروطه خواهی از مشروطه طلبان حمایت می‌کرد، کمک به محمد علی شاه که طرفدار روس بود، پیشگیری از قیام ملت‌های منطقه قفقار برای گرفتن آزادی، تحت تاثیر پیروزی مشروطه خواهان در ایران

پاسخ سوال 5: بر اساس این قرارداد که با پا درمیانی فرانسه که از قدرت روزافزون، آلمان بیمناک بود، ایران را به سه منطقه تقسیم کردند. روس‌ها از آذربایجان تا خراسان نیروهای خود را مستقر کردند و انگلیس برای اشغال منطقه‌ی، زیر نفوذ خودقوایی از هندوستان را وارد جنوب ایران کرد.

پیشنهادی : نمونه سوال نوبت اول تاریخ دوازدهم | نمونه سوالات امتحان نهایی تاریخ دوازدهم