گام به گام درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ پرسش های نمونه درس هفتم تاریخ دوازدهم انسانی

گام به گام درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی

نام درس :  تاریخ  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  دوازدهم انسانی

گام به گام درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی – در این پست می توانید پاسخ پرسش های نمونه درس اول تاریخ دوازدهم انسانی را مشاهده کنید. این سوالات در امتحانات نهایی شما مطرح خواهد شد و به شما دانش آموزان پیشنهاد می کنید بر روی این سوالات تسلط داشته باشید.

گام به گام درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی

گام به گام درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی

پاسخ سوال 1: شرایط اجتماعی، عامل موثری در به قدرت رسیدن رضاخان بود، زیرا رضاخان با اقداماتی که انجام داد، توانست زمینه‌های به پادشاهی رسیدن خویش را فراهم سازد، از جمله:

  • الف: تا پیش از به قدرت رسیدن رضاخان، اوضاع ناامن در شهرها و راه‌ها حاکم بود که رضاخان با توسل به نیروی نظامی، توانست تا حدودی امنیت را در جامعه فراهم سازد و این امر موجب کسب محبوبیت برای او در جامعه شد.
  • ب: قبل از رضاخان، کابینه‌هایی که به قدرت می‌رسیدند، خیلی زود سقوط می‌کردند، اما رضاخان توانست، کابینه‌ای با ثبات تشکیل دهد، البته با توسل به نیروی نظامی‌ای که در اختیار داشت.
  • پ: یکی دیگر از زمینه‌های اجتماعی که در به قدرت رسیدن رضاخان نقش داشت، نبود احمدشاه در کشور بود که رضاخان با تبلیغ بر ضد او، به نوعی نشان داد که احمد شاه اهمیتی برای مردم و سرنوشت کشور قائل نیست.
  • ت: عامل دیگری که در به قدرت رسیدن راضاخان موثر بود، انتخابات دوره پنجم مجلس و ورود افراد مورد نظر رضاخان به مجلس با دخالت رضاخان بود.

پاسخ سوال 2: رضاخان در غیاب شاه که در اروپا به سر می‌برد. روز به روز موقعیت خود را بیشتر تحکیم می‌کرد. در عین حال می‌کوشید تا با تبلیغاتی گسترده علیه احمدشاه، او را نسبت به سرنوشت مملکت بی‌اعتنا نشان دهد. هرچه توقف شاه در اروپا بیشتر طول می‌کشید، تبلیغات صرفداران رضاخان مبنی بر اینکه شاه علاقه‌ای به سرنوشت ایران ندارد، بیشتر می‌شد و مردم نیر این نکته را باور می‌کردند. پس از سرکوبی شورش خزعل و بعضی شورش‌های پراکنده دیگر، با توجه به امنیتی که رضاخان به وجود آورده بود، محبوبیت او افزایش یافت.

پاسخ سوال 3: در سال 1304 شمسی، ماده‌ی واحده‌ای به صورت طرح در مجلس شورای ملی مطرح شد که در آن خلع قاجاریه از سلطنت و سپردن حکومت موقت به رضاخان خواسته شده بود. در این ماده واحده، پیش بینی شده بود که پس از خلع قاجاریه، مجلس موسسان باری تغییر چند ماده از قانون اساسی تشکیل خواهد شد، و تکلیف قطعی سلطنت را تعیین خواهد کرد. جز چهار تن از نمایندگان مجلس، از جمله آیت الله مدرس و دکتر مصدق، سایر نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند. با حمایت همه جانبه‌ای که از سوی دولت‌های یزرگ خارجی به عمل آمد، انتخابات فرمایشی مجلس موسسان برگزار شد. در آذر سال 1304 شمسی، مجلس موسسان با نطق رضاخان افتتاح شد و پس از شش روز بحث و گفت و گو، رضاخان را به پادشاهی ایران انتخاب و سلطنت را در خانواده او موروثی اعلام کرد.

پاسخ سوال 4: رضاشاه که تصور می‌کرد، مهمترین راه پیشرفت و توسعه کشور، تقلید از غرب و فرهنگ غرب است. پس از مسافرت به ترکیه و آشنایی با اتاتورک، رئیس جمهور آن کشور، به تقلید از او به مبارزه با همه سنت‌های اسلامی پرداخت. او در این راه حتی ماموران مخصوص در کوچه‌ و خیابان شهر گذاشت، که وظیفه داشتند به زور چادر از سر زنان بکشند. رضاشاه برای تضعیف روحانیت دستور داد که روحانیون نیز لباس‌های مخصوص خود را کنار بگذارند. به دستور وی، دفترخانه‌های شرعی تعطیل شدند و دخالت روحانیون در مسائل اجتماعی اکیدا ممنوع شد.

پاسخ سوال 5: همزمان با آغاز سلطنت رضاشاه، انگلیسی‌ها تصمیم گرفتند با تقویت کشور آلمان که همچنان گرفتار مصائب جنگ جهانی اول بود، کمی از مشکلات اقتصادی کشور بکاهند و با این همکاری، مانع از افتادن آلمان به دام کمونیسم شوند. از نظر انگلیسی‌ها، در آن شرایط بهترین راه مساعدت به آلمان این بود که سیاستمداران انگلیسی به روسای کشورهای تحت سلطه خوبش دستور دهند تا امکان فعالیت‌های تجاری و صنعتی آلمان را در این کشورها فراهم سازند. برای همین رضاشاه درهای کشور ایران را به روی سرمایه‌های آلمانی باز کرد.

پیشنهادی : نمونه سوال نوبت اول تاریخ دوازدهم | نمونه سوالات امتحان نهایی تاریخ دوازدهم