گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم

جواب درس 8 عربی پایه هشتم

گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم

نام درس :  عربی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  هشتم

گام به گام درس 8 عربی هشتم – در یکی دیگر از پست های آموزشی پایه هشتم، می خواهیم گام به گام درس 8 عربی هشتم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب گام به گام درس هشتم عربی هشتم به همراه آموزش این درس را دریافت کنید. این مطلب بصورت جامع تمامی درس 8 عربی هشتم را شامل شده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بصورت کامل بر روی درس هشتم عربی هشتم مسلط شوید.

ترجمه متن درس 8 عربی هشتم

گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم

گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم

1. گنجشکی از مزرعه بزرگی خارج می‌شود و به جوجه‌هایش می‌گوید.

2. ای جوجه‌های من باید مراقب حركات صاحب مزرعه باشید. چه می‌گوید و چه می‌کند.

3. جوجه اول: صاحب مزرعه با همسایه‌اش به طرف دو درخت می‌روند و بینشان می‌نشینند.

4. جوجه دوم: زن صاحب مزرعه و همسایه‌اش به طرف همان دو درخت می‌روند.

5. جوجه سوم: همسایگان مرد در سمت راست می‌نشینند.

6. جوجه اول: همسایگان زن در سمت چپ می‌نشینند.

7. جوجه دومی: چه خبر است؟ چه کار می‌کنند؟

8. جوجه سوم: زنان غذا و نان می‌آورند و کنار سفره می‌نشینند.

9. جوجه اول: مردان هیزم جمع می‌کنند و آب می‌آورند و بعد از آن بازی می‌کنند.

گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم

10. مادر بر می‌گردد و از جوجه‌هایش می‌پرسد: چه اتفاقی افتاده است؟

11. جوجه دوم: صاحب مزرعه ازهمسایگانش برای جمع آوری گندم کمک خواست. باید فرار کنیم.

12. مادر جوجه‌ها: نه، ما درلانه‌يمان در امان هستیم.

13. در روز دوم گنجشک از لانه خارج می‌شود و به جوجه‌هایش می‌گوید.

14. باید مراقب باشید. از دست دادن فرصت غم و اندوه است.

15. بعد از برگشت مادر، جوجه سوم گفت:

16. صاحب مزرعه از نزدیکانش برای جمع محصول کمک خواست باید فرارکنیم.

17. مادرجوجه‌ها: ما در امنیت هستیم.

18. در روز سوم.

19. جوجه‌ها: شنیدیم که صاحب مزرعه می‌گوید فردا خودم جمع آوری گندم را شروع خواهم کرد.

20. مادر جوجه‌ها ترسید و گفت: «اکنون باید مهاجرت کنیم.»

21. جوجه‌ها از مادرشان پرسیدند: چرا باید مهاجرت کنیم؟ او تنها و بدون دوست است؟

22. هنگامی که انسان بر دیگران اعتماد می‌کند چیز مهمی را انجام نمی‌دهد.

23. و هنگامی که بر خودش اعتماد می‌کند (تکیه می‌کند) بر هر چیزی توانا است (قادراست).

جواب ترجمه های درس 8 عربی هشتم – صفحه 101

گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم

گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم

جواب ترجمه های درس 8 عربی هشتم – صفحه 102

گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم

گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم

جواب تمرین 1 درس هشتم عربی هشتم – صفحه 103

1. لمِاذا طلَبََ صاحِبُ الْمَزرَعَةِ الْمُساعَدَةَ؟

معنی : چرا صاحب مزرعه کمک خواست؟

جواب : لِجَمع مَحصولِ الْقَمْح

معنی : برای جمع کردن محصول گندم

2. مَتیٰ يَقْدِرُ الْإنْسانُ عَلیٰ کُلِّ شَيءٍ؟

معنی : چه موقع انسان هر چیزی را می تواند انجام دهد؟

جواب : عِنْدَما يَعْتَمِدُ عَلیٰ نَفْسِهِ.

معنی : هنگامی که به خودش اعتماد می کند.

3. في أيَِّ يَومٍ خافتَْ أمُُّ الفِْراخ مِن صاحِبِ المَْزرَعَةِ؟

معنی : در کدام روز مادر جوجه ها از صاحب مزرعه ترسید؟

جواب : عِنْدَما بَدَأَ بِجَمْعِ الْمَحصولِ بِنَفْسِهِ.

معنی : هنگامی که خودش شروع به جمع کردن محصول کرد

4. کَمْ عَدَدُ الْفِراخِ؟

معنی : تعداد جوجه ها چند تا است؟

جواب : سِتَّةٌ

معنی : شش

5. هَلْ کانَت الْمَزرَعَةُ صَغيرَةً؟

معنی : آیا مزرعه کوچک بود؟

جواب : لا؛ کانَتْ کَبيرَةً.

معنی : نه؛ بزرگ بود

جواب تمرین 2 درس هشتم عربی هشتم – صفحه 104

1. «أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلَٰکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُونَ» 

معنی : آگاه باشید،همانا وعده خدا حق است ولی بیشتر آنها نمی دانند

2. هٰذانِ الفَلّحانِ يَزْرَعانِ الرُّزَّ فِي الرَّبيعِ.

معنی : این دو کشاورز در فصل بهار برنج می کارند.

3. أُولٰئِكَ الْجاراتُ يَرْجِعْنَ مِنَ الضّيافَةِ.

معنی : آن همسایه ها از مهمانی برمی گردند.

4. هاتانِ الطِّفْلَتانِ تَلْعَبانِ بَيْنَ الْشْجارِ.

معنی : این دو کودک بین درختان بازی نمی کنند.

5. هاتانِ الْجارَتانِ تَذهَبانِ إلَی الضّیافَةِ.

معنی : این دو همسایه به مهمانی می روند.

6. إلیٰ أَينَ تَذهَبانِ، أَيَّتُهَا الْجارَتانِ؟

معنی : به کجا می روید، ای دو همسایه (خانم)

جواب تمرین 3 درس هشتم عربی هشتم – صفحه 105

گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم

گام به گام درس هشتم 8 عربی هشتم

جواب تمرین 4 درس هشتم عربی هشتم – صفحه 106

ما رَجَعوابرنگشتندلا يَرْجِعونَبرنمی گردند
قدَراتوانستنديَقْدِرانِمی توانند
يَصْدُقْنَراست می گویندصَدَقْنَراست گفتند
يَأْمُرانِدستور می دهندسوف يَأمُْرانِدستور خواهند داد
ما نَظَرتُنَّنگاه کنیدلا تَنْظُرْنَنگاه نمی کنید

جواب تمرین 5 درس هشتم عربی هشتم – صفحه 106

1. هاتانِ الْبِنتانِ الْعاقِلَتانِ………………………واجِبَهُما.

معنی : این دو دختر عاقل تکالیف شان را می نویسند.

جواب : تَکتُبانِ
2. اَلطُّلّبُ سَ ……………………… إلَی الصُّفوفِ غَداً.

معنی : دانش اموزان فردابه کلاس بازخواهند گشت.

جواب : يَرجِعونَ
3. اَلْمُسافِرانِ ……………………… إلَی الْفُندُقِ أَمْسِ.

معنی : مسافران دیروز به هتل رفتند.

جواب : ذَهَبا
4. اَلطّالِباتُ ………………………حَولَ عِلْمِ الْکيمياءِ.

معنی : دانش آموزان درباره علم شیمی می پرسند.

جواب : يَسأَلْنَ

جواب تمرین 6 درس هشتم عربی هشتم – صفحه 106

1. هَل عُشُّ عُصفورٍ في مَدرَسَتکِمُ (مَدرَسَتکُِنَّ)؟

معنی : آیا در مدرسه شما لانه گنجشکی است؟

لا

خیر

2. کمَ مُعَلمِّا عِندَكَ؟ (کَم مُعَلِّمَةً عِندَكِ؟)

معنی : چندتا معلم داری؟

ستّة

شش

3. لمِاذا تحَضُُ (تَحْضُینَ) فِي المَْدرَسَةِ؟

معنی : چرا در مدرسه حاضر می شوی؟

لِلتَّعَلُّمِ – لِلدّراسَةِ

برای یادگیری – برای تحصیل

4. مَتیٰ ترَجِعُ (تَرجِعينَ) إلیَ البْيَتِ؟

معنی : کی به خانه برمی گردی؟

بَعدَ ساعةٍ

بعد از یک ساعت

5. أَينَ تَأکُلُ (تأَکلُينَ) الطعَّامَ؟

معنی : کجا غذا می خوری؟

فی البیت (المطعّم)

(درخانه ) – (رستوران)

بخوانید و ترجمه کنید عربی هشتم صفحه 107 (نورُ السَّماءِ)

«إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ» یوسُف 4
معنی: همانا من یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم، آنها را که برای من سجده می کنند.

«لِلَّهِ الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَٰکِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَا یَعْلَمُونَ» الْمنافقون 8
معنی: عزت برای خدا و رسولش و مومنانش است ولی منافقان نمی دانند

«لَا یَعْلَمُ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلَّا اللَّهُ» النَمل 65
معنی: کسی که در آسمان ها و زمین است غیب را نمی داند مگر خدا

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ» الْحُجُرات 10
معنی: قطعاً مومنان با هم برادرند.

ترجمه اَلْقُرآنیّات صفحه 108 عربی هشتم

1. ما هوَ أَوَّلُ مَکانٍ نَزَلَ فیهِ الْقُرآنُ الْکَریمُ؟

معنی : اولین، جایی که در قرآن کریم نازل شد، چیست؟

– غارُ حِراء فی مَکَّهَ الْمُکَرَّمَهِ.

معنی : غار حرا در مکه مکرمه

2. أَیُّ سورَهٍ مَعروفَهٌ بِـ «أُمَّ الْقُرآنِ»؟

معنی : کدام سوره به »اُمِّ القرآن«مادر قرآن معروف است؟

– سورَهُ الْحَمد.

معنی : سوره حمد

3. مَن هوَ أَوَّلُ مَقتولٍ فِی الْأَرضِ وَ لمِاذا؟

معنی : اولین کشته شده در زمین کیست و چرا؟

– إنَّهُ هابیلُ، وَ هوَ مَقتولٌ بِسَبَبِ حَسَدِ أَخیهِ قابیل.

معنی : همانا او هابیل است، و او به علت حسادت برادرش قابیل کشته شد