گام به گام درس 8 فارسی ششم | معنی + حل تمرین

جواب درس هشتم فارسی ششم

گام به گام درس 8 فارسی ششم

نام درس :  فارسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  ششم

گام به گام درس 8 فارسی ششم – در یکی دیگر از مطالب آموزشی نمره یار، می خواهیم گام به گام درس 8 فارسی ششم را منتشر کنیم که می توانید هم اکنون به معنی درس 8 (دریاقلی) دسترسی پیدا کنید.

معنی شعر درس 8 فارسی ششم (دریاقلی)

دریاقلی! رکاب بزن، یا علی بگو

گام به گام درس 8 فارسی ششم | معنی + حل تمرین

چشم انتظار همت تو، دین و میهن است

معنی : دریا قلی رکاب بزن و با کمک گرفتن از حضرت علی (ع) مصمم‌تر شو. دین و میهن منتظر اراده‌ی قوی توست (اگر سستی کنی، دین و میهن ضربه خواهند دید).

فردا اگر درنگ کنی، کوچه‌های شهر

میدانِ جنگ تن به تن و تانک با تن است

معنی : اگر مکث کنی و دیر برسی، فردا کوچه های شهر، میدان جنگ تن به تن (فرد به فرد) و تانک با تن (تانک با فرد) می‌شود.

از راه اگر بمانی و روشن شود هوا

تکلیف شهر خاطره‌های تو، روشن است

معنی : اگر در راه توقف کنی و هوا روشن شود، شهر خاطره های تو نابود می‌شود.

دریاقُلی! به وسعتِ دریاست نام تو

تاریخ در تلفّظِ نام تو اَلکَن است

معنی : دریاقلی نام تو به گستردگی و بزرگی دریاست. نام تو آنقدر بزرگ است که تاریخ هم هنگام گفتن نام تو زبانش لکنت دارد.

گام به گام درس 6 فارسی ششم

درک مطلب (صفحهٔ 60 کتاب درسی)

1- منظور از مصراع «چشم انتظار همّت تو، دین و میهن است» چیست؟
پاسخ : دین و میهن منتظر اراده‌ی قوی توست. اگر سستی کنی، دین و میهن ضربه و صدمه خواهند دید.

2- به نظر شما میان کار آرش با دریاقلی چه شباهتی هست؟
پاسخ : هر دو نفر جان خود برای بیرون راندن دشمن از میهن فدا کردند.

3- چرا دریاقلی توانست چنان کار بزرگی انجام دهد؟
پاسخ : چون دریاقلی با دیدگاه وسیعی که داشت به جای فکر کردنن به نجات خود و خانواده‌اش، نجات میهن و وطن که خانه و مادر همه‌ی ماست را انتخاب کرد.

4- اگر به جای دریاقلی بودید، چگونه رزمندگان را از وجود دشمن آگاه می‌کردید؟
پاسخ : به نظر من دریا قلی بهترین تصمیم را گرفته است و من هم در آن شرایط همان کار را می‌کردم.

درک و دریافت (صفحهٔ 64 کتاب درسی)

1- به نظر شما، چرا اسیران جنگی در دوران دفاع مقدّس، «آزاده یا آزادگان» نامیده شده‌اند؟  پاسخ :چون آن‌ها از بند اسارت دشمن آزاد شده‌اند.

2- در این متن به کدام یک از داستان‌های قرآنی اشاره شده است؟ ارتباط آن را با این متن، توضیح دهید.
پاسخ : به داستان یوسف پیامبر اشاره دارد. حضرت یوسف که سال‌ها از پدر و خانه‌اش دور مانده بود، عاقبت به لطف خداوند پدرش را دید و به زادگاهش بازگشت. شهید تندگویان نیز که سال‌ها اسیر رژیم بعثی عراق بود، سرانجام پس از شهادت، پیکر پاکش به وطن بازگشت و در خاک میهن جای گرفت.

واژه نامه درس 8 فارسی ششم

اُسرا: اسیران، جمع اسیر
الکَن: کسی که زبانش به هنگام صحبت گیر می‌کند.
اوراق: اجزای چیزی، پاره‌ها، جمع ورق
اوراق‌فروشی: مکانی که در آن، پاره‌های اتومبیل یا وسایل دیگر فروخته می‌شود.
بعثی: نیروهای ارتش عراق در زمان صدام
تحقّق: به حقیقت پیوستن، درست شدن
جان‌فشانی: فداکردن جان
جوامع: جامعه‌ها، جمع جامعه
جوانمردی: سخاوت، بخشندگی
حاشیه: کناره
دژخیمان: دشمنان
ریشخند کردن: مسخره کردن
زینت: آرایش، زیبایی، زیور
ساعی: سعی کننده، کوشا
غافل: بی‌خبر، فراموشکار
غافلگیر کردن: بی‌خبر حمله کردن، ناگهان بر کسی وارد شدن
غریب: ناآشنا، بیگانه
متدّین: دین‌دار
محاصره: اطراف کسی یا جایی را احاطه کردن
مدافعان: جمع مدافع، دفاع‌کنندگان
مدّعی: ادّعا کننده
ناگوار: سخت، ناخوشایند، غیرقابل تحمّل
نفوذ: فرورفتن، اثرکردن
همت: قصد، اراده و عزم قوی

لینک مربوطه : گام به گام درس 6 فارسی ششم