گام به گام فصل 4 زیست شناسی دوازدهم (تغییر در اطلاعات وراثتی)

جواب تمارین فصل 4 زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل 4 زیست شناسی دوازدهم (تغییر در اطلاعات وراثتی)

نام درس :  زیست شناسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  دوازدهم تجربی

گام به گام فصل 4 زیست شناسی دوازدهم – در یکی دیگر از پست های آموزشی پایه دوازدهم تجربی، می خواهیم گام به گام فصل 4 زیست شناسی دوازدهم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب گام به گام فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم به همراه آموزش این درس را دریافت کنید. این مطلب بصورت جامع تمامی بخش های فصل 4 زیست شناسی دوازدهم را شامل شده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بصورت کامل بر روی تمارین فصل 4 زیست شناسی دوازدهم مسلط شوید.

پاسخ تمارین فصل 4 زیست شناسی دوازدهم

جواب فعالیت 1 فصل چهارم زیست دوازدهم (صفحه 50)

گام به گام فصل 4 زیست شناسی دوازدهم (تغییر در اطلاعات وراثتی)

گام به گام فصل 4 زیست شناسی دوازدهم (تغییر در اطلاعات وراثتی)

جواب سوال الف : در صورتی که رمز پایان به رمزی برای یک آمینواسید تبدیل شود.

جواب سوال ب : در حالت اول: در مورد جهش اضافه: نوکلئوتیدهای سه تایی اضافه شده در فاصله بین دو رمز قرار گرفته باشند. پیامد: در این صورت آمینواسیدهایی مطابق با توالی رمزهای اضافه شده به زنجیره پلی پپتیدی اضافه می‌شوند.
در مورد جهش حذف: نوکلئوتیدهای سه تایی حذف شده باعث حذف یک یا چند رمز به صورت کامل شده باشند.
پیامد: در این صورت آمینواسیدهایی مطابق با توالی رمزهای حذف شده از زنجیره پلی پپتیدی حذف می شوند.
در کل توالی پروتئین در قبل و بعد از محل جهش، حفظ می‌شود. (تعداد آمینواسیدهای اضافه یا کم شده یک سوم تعداد نوکلئوتیدهای اضافه یا کم شده است یا تعداد نوکلئوتیدهای اضافه یا کم شده سه برابر تعداد آمینواسیدهای اضافه یا کم شده است.

در حالت دوم: در مورد جهش اضافه: محل نوکلئوتیدهای اضافه شده درون یک رمز باشد.
و در مورد جهش حذف: نوکلئوتیدهای حذف شده باعث حذف یک یا چند رمز به صورت کامل شده باشند؛
در حالت دوم، پیامد حذف و اضافه این است که آمینواسیدهایی که به زنجیره اضافه یا حذف می شوند لزوما مطابق با توالی نوکلئوتیدهای اضافه یا حذف شده نیست!

نمره یار – Nomreyar.com

⏹ لینک مربوطه : نمونه سوالات زیست شناسی دوازدهم نوبت اول | جزوه کنکور زیست شناسی دوازدهم | نمونه سوالات زیست شناسی دوازدهم نهایی