گام به گام فصل 5 زیست شناسی دهم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)

جواب تمارین فصل 5 زیست شناسی دهم

گام به گام فصل 5 زیست شناسی دهم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)

نام درس :  زیست شناسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  دهم تجربی

گام به گام فصل 5 زیست شناسی دهم – در یکی دیگر از مطالب پایه دهم تجربی، می خواهیم گام به گام فصل پنجم زیست شناسی دهم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد) را در این مطلب در بخش لینک های دانلود منتشر کنیم که می توانید با مراجعه به بخش لینک های دانلود پاسخ تمامی فعالیت های فصل 5 زیست شناسی دهم را دریافت کنید.

پاسخ تمارین فصل 5 زیست شناسی دهم

گام به گام فصل 5 زیست شناسی دهم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)

گام به گام فصل 5 زیست شناسی دهم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)

میزنای از بقیه ضخیم‌تر است و حالت توپری را از بیرون نشان می‌دهد و بافت‌های تشکیل دهندۀ آن نرم هستند. سرخرگ دیوارۀ ضخیمی دارد که با فشار دادن آن دوباره به حالت اول بر می‌گردد. سیاهرگ دیوارۀ نازک‌تر و روی هم افتاده‌ای دارد و گاهی درون آن خون دیده می‌شود.

نمره یار – Nomreyar.com

⏹ لینک مربوطه : نمونه سوالات زیست شناسی دهم نوبت اول | جزوه کنکور زیست شناسی دهم | نمونه سوالات زیست شناسی دهم نوبت دوم