گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم (از ماده به انرژی)

جواب تمارین فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم (از ماده به انرژی)

نام درس :  زیست شناسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  دوازدهم تجربی

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم – در یکی دیگر از پست های آموزشی پایه دوازدهم تجربی، می خواهیم گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب گام به گام فصل ششم زیست شناسی دوازدهم به همراه آموزش این درس را دریافت کنید. این مطلب بصورت جامع تمامی بخش های فصل 6 زیست شناسی دوازدهم را شامل شده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بصورت کامل بر روی تمارین فصل 6 زیست شناسی دوازدهم مسلط شوید.

پاسخ تمارین فصل 6 زیست شناسی دوازدهم

جواب فعالیت 1 فصل ششم زیست دوازدهم (صفحه 79)

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم (از ماده به انرژی)

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم (از ماده به انرژی)

به دلیل بازتاب بخش سبز نور مرئی که از رنگیزه‌های بخش درونی کلروپلاست‌ها متساطع می‌شود، چشم ما سبزینه را به رنگ سبز می‌بیند.

جواب فعالیت 2 فصل ششم زیست دوازدهم (صفحه 80)

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم (از ماده به انرژی)

با مقایسه این نمودار با نمودار موجود در شکل 3 صفحه 79 کتاب درسی، به این نتیجه دست می‌یابیم که سبزینه‌ها بیشترین تأثیر را در فتوسنتز دارند.

جواب فعالیت 3 فصل ششم زیست دوازدهم (صفحه 81)

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم (از ماده به انرژی)

جواب سوال الف: با توجه به نتیجه مشاهده، می‌توان گفت که در محل نورهای قرمز و آبی بیشترین میزان اکسیژن تولید می‌شود. برای اثبات این نتیجه، می‌توان هر یک از طیف‌های نور مرئی را جداگانه به کار برد و نتایج حاصل از این آزمایش‌ها را مقایسه کرد. در واقع در این آزمایش باید یک گروه شاهد و تیمار طراحی کرد.

جواب سوال ب: بله، با توجه به میزان بیشتر اکسیژن در قسمت‌های قرمز و سبزی که مربوط به سبزینه‌ها می‌باشد، پاسخ این پرسش مثبت است؛ در نتیجه سبزینه، رنگ اصلی در فتوسنتز است.

جواب فعالیت 4 فصل ششم زیست دوازدهم (صفحه 85)

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم (از ماده به انرژی)

با توجه به نمودار، مشاهده می‌کنیم که با افزایش میزان اکسیژن، مقدار فتوسنتز کاهش یافته است؛ دلیل این اتفاق این است که فعالیت اکسیژنازی، آنزیم روبیسکو را باعث می‌شود و تنفس نوری افزایش یافته و فتوسنتز کاهش می‌یابد.

جواب فعالیت 5 فصل ششم زیست دوازدهم (صفحه 88)

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم (از ماده به انرژی)

فتوسنتز گیاه ب از نوع CAM است که با افزایش نور محیط، اسید ساخته شده در شب به سمت استفاده در چرخه کالوین می‌رود و درنتیجه میزان اسیدی بودن عصاره گیاه کاهش می‌یابد.
برش‌گیری از برگ آن‌ها و مشاهده ساختار بافتی برگ بله . همان طور که گفتیم ساختار بافتی به شناسایی آنها کمک می کند .همچنین گیاهان CAM را می توان بر اساس آبدار و گوشتی بودن برگ و ساقه تشخیص داد.

جواب فعالیت 6 فصل ششم زیست دوازدهم (صفحه 89)

گام به گام فصل 6 زیست شناسی دوازدهم (از ماده به انرژی)

جواب سوال ب: برای نوع فتوسنتز گیاه، برش‌گیری از برگ آن‌ها و مشاهده ساختار بافتی برگ، بهترین گزینه است. بله؛ همان‌طور که اشاره کردیم، ساختار بافتی به شناسایی آن‌ها کمک می‌کند. همچنین گیاهان CAM را می‌توان بر اساس میزان آبدار و گوشتی بودن برگ و ساقه تشخیص بدهیم.

جواب سوال 2: براساس نمودار 1، افزایش کربن دی اکسید جو اثر مثبت بیشتری بر گیاهان C3 دارد. (بخاطر فعالیت کربوکسیلازی روبیسکو در این گیاهان) اما نمودار 2، نشان می‌دهد که گیاهان C4 در شدت‌های نور بیشتر عمل‌کرد بهتری در مقایسه با گیاهان C3 دارند؛ اما در مقادیر بالاتر کربن دی اکسید (حدود 65) مقدار فتوسنتز هر دو گروه برابر و کم کم در گیاهان C3 بیشتر می‌شود که بی‌رقیب بودن فعالیت کربوکسیلازی روبیسکو را در شرایط وفور کربن دی اکسید نشان می‌دهد.

نمره یار – Nomreyar.com

⏹ لینک مربوطه : نمونه سوالات زیست شناسی دوازدهم نوبت اول | جزوه کنکور زیست شناسی دوازدهم | نمونه سوالات زیست شناسی دوازدهم نهایی

تو کنکور قبول میشی، اما چطوری؟

همه میگن فقط با تلاش و پشتکار! نه اینطور نیست!تلاش وقتی نتیجه میده که برای رفع اشکالات درسی، برای افزایش انگیزه و داشتن روحیه‌ی قوی، بهترین پشتیبان و استاد همراهت باشه. تو هم کنکوری هستی و برای قبولی در کنکور حداقل یکی ازین موارد رو نیاز داری و حقته که داشته باشیاز هرجای ایران که هستی، می‌تونی همین الان مشاوره رایگان بگیری