گام به گام فصل 8 زیست شناسی دوازدهم (رفتار های جانوران)

جواب تمارین فصل 8 زیست شناسی دوازدهم

گام به گام فصل 8 زیست شناسی دوازدهم (رفتار های جانوران)

نام درس :  زیست شناسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  دوازدهم تجربی

گام به گام فصل 8 زیست شناسی دوازدهم – در یکی دیگر از پست های آموزشی پایه دوازدهم تجربی، می خواهیم گام به گام فصل 8 زیست شناسی دوازدهم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب گام به گام فصل هشتم زیست شناسی دوازدهم به همراه آموزش این درس را دریافت کنید. این مطلب بصورت جامع تمامی بخش های فصل 8 زیست شناسی دوازدهم را شامل شده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بصورت کامل بر روی تمارین فصل 8 زیست شناسی دوازدهم مسلط شوید.

پاسخ تمارین فصل 8 زیست شناسی دوازدهم

جواب فعالیت 1 فصل هشتم زیست دوازدهم (صفحه 110)

گام به گگام به گام فصل 8 زیست شناسی دوازدهم (رفتار های جانوران)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی دوازدهم (رفتار های جانوران)

جواب سوال الف: در شکل شماره 1 مشاهده می‌کنیم که مترسک پرندگان را می‌ترساند، در شکل شماره 2 نیز پرندگان با دیدن مترسک ترسیده و فرار می‌کنند، اما در شکل 3 نشان می‌دهد که پرندگان به حضور مترسک عادت کرده‌اند و دانسته‌اند که مترسک آزاری به آن‌ها نمی‌رساند و دیگر فرار نمی‌کنند؛ به بیان دیگر، در شکل شماره 3، پرندگان به وجود مترسک خو گرفته‌اند پس، عملأ حضور مترسک بی‌تأثیر است.

جواب سوال ب: قوطی‌های فلزی با وزش باد تکان خورده و موجب ایجاد صداهایی می‌شوند که پرندگان با شنیدن آن، وحشت زده شده و فرار می‌کنند و از آن جایی که این عمل همیشگی نیست، پرندگان به آن خو نگرفته و اینجا است که نقش مترسک پر رنگ‌تر می‌شود.

جواب فعالیت 2 فصل هشتم زیست دوازدهم (صفحه 112)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی دوازدهم (رفتار های جانوران)

بعد از بلعیدن پروانه مونارک توسط پرنده، مزه تلخی در دهان پرنده ایجاد می‌شود؛ بنابراین پرنده با تکرار این عمل، پس از تنبیه شدن، براساس یادگیری شرطی شدن فعال، در دفعات بعدی، پرنده از خوردن پروانه مونارک صرف نظر می‌کند.

جواب فعالیت 3 فصل هشتم زیست دوازدهم (صفحه 114)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی دوازدهم (رفتار های جانوران)

جواب سوال الف: تماس یک عمل همیشگی نیست و جانور یاد گرفته است که در مواجهه با تماس‌های مکانیکی، عکس‌العمل نشان داده و بازوهای خود را منقبض می‌کند؛ اما حرکت مدوام آب باعث خو گرفتن جانور شده و دیگر عکس‌العملی نشان ندهد.

جواب سوال ب: آن‌ها با استفاده از روش‌هایی که منجر به گرفتن پاداش یا تنبیه جانور از سمت مربی می‌شود را می‌آموزند؛ در واقع، جانور به مرور زمان خو می‌گیرد که چه رفتاری منجر به پاداش مثلا یک خوراکی و چه رفتاری منجر به تنبیه مثل شلاق خوردن می‌شود.

جواب فعالیت 4 فصل هشتم زیست دوازدهم (صفحه 114)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی دوازدهم (رفتار های جانوران)

جواب سوال الف: پژوهشگر فرض را بر این گذاشت که بیرون انداختن پوسته تخم برای حفاظت از شکارچی انجام می‌شود.

جواب سوال ب: پژوهشگر در کنار تعدادی از تخم‌ مرغ‌های رنگ‌آمیزی شده، پوسته تخم کاکایی قرار داد تا با این کار تخم‌ها را به دو گروه آزمایشی وکنترلی تقسیم کند.

جواب فعالیت 5 فصل هشتم زیست دوازدهم (صفحه 120)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی دوازدهم (رفتار های جانوران)

رفتار لاک پشت براساس آن چه در ژن او تعبیه شده است می‌باشد نه براساس رفتار اکتسابی یا محیطی؛ بنابراین حتی زمانی که در آزمایشگاه قرار دارد و آب و غذا کافی دریافت می‌‌کند نیز رکود تابستانی را نشان می‌دهد.

جواب فعالیت 6 فصل هشتم زیست دوازدهم (صفحه 124)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی دوازدهم (رفتار های جانوران)

با توجه به مشاهدات خود از نمودار، درمی‌یابیم که هر چقدر تعداد کبوترها در گروه افزایش یافته است، میزان درصد موفقیت حمله شکارچی رو به کاهش رفته است؛ بنابراین، چنین نتیجه می‌گیریم که با افزایش تعداد پرنده‌ها در گروه موفقیت شکارچی برای شکار آن‌ها کاهش پیدا می‌کند که مزیت اصلی زندگی گروهی به حساب می‌آید.

نمره یار – Nomreyar.com

⏹ لینک مربوطه : نمونه سوالات زیست شناسی دوازدهم نوبت اول | جزوه کنکور زیست شناسی دوازدهم | نمونه سوالات زیست شناسی دوازدهم نهایی