گام به گام فصل 8 زیست شناسی یازدهم (تولید مثل نهان دانگان)

جواب تمارین فصل 8 زیست شناسی یازدهم

گام به گام فصل 8 زیست شناسی یازدهم (تولید مثل نهان دانگان)

نام درس :  زیست شناسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته :  یازدهم تجربی

گام به گام فصل 8 زیست شناسی یازدهم – در یکی دیگر از پست های آموزشی پایه یازدهم تجربی، می خواهیم گام به گام فصل 8 زیست شناسی یازدهم را منتشر کنیم که می توانید در ادامه همین مطلب گام به گام فصل هشتم زیست شناسی یازدهم به همراه آموزش این درس را دریافت کنید. این مطلب بصورت جامع تمامی بخش های فصل 8 زیست شناسی یازدهم را شامل شده و به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید بصورت کامل بر روی تمارین فصل 8 زیست شناسی یازدهم مسلط شوید.

پاسخ تمارین فصل 8 زیست شناسی یازدهم

جواب فعالیت 1 فصل هشتم زیست یازدهم (صفحه 121)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی یازدهم (تولید مثل نهان دانگان)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی یازدهم (تولید مثل نهان دانگان)

جواب —-> به منظور جمع‌بندی آموخته‌ها و نیز گسترش یادگیری و برقراری ارتباط با زندگی طراحی شده است. دانش‌آموزان در چنین فعالیت‌هایی این فرصت را دارند تا از نزدیک با مشاغل و تجارب صاحبان مشاغل و نیز انواعی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با موضوع مورد مطالعه آشنا شوند فعالیت ۲ برای قسمت “الف” می‌توانید پیاز گل‌ها، زمین ساقه زنجبیل و سیب زمینی را به کلاس ببرید. در صورت در اختیار نداشتن گیاه توت فرنگی از تصویر آن استفاده کنید. در این فعالیت مواردی مانند شکل ظاهری، ذخیره‌ای یا ذخیره‌ای نبودن ساقه و محل ذخیره را مقایسه کنید.

جواب فعالیت 2 فصل هشتم زیست یازدهم (صفحه 122)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی یازدهم (تولید مثل نهان دانگان)

جواب —-> برای قسمت “الف” می‌توانید پیاز گل‌ها، زمین ساقه زنجبیل و سیب زمینی را به کلاس ببرید. در صورت در اختیار نداشتن گیاه توت فرنگی از تصویر آن استفاده کنید. در این فعالیت مواردی مانند شکل ظاهری، ذخیره‌ای یا ذخیره‌ای نبودن ساقه و محل ذخیره را مقایسه کنید.

جواب فعالیت 3 فصل هشتم زیست یازدهم (صفحه 123)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی یازدهم (تولید مثل نهان دانگان)

جواب —-> پاسخ این سوال به عهده دانش‌آموز می‌باشد.

جواب فعالیت 4 فصل هشتم زیست یازدهم (صفحه 124)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی یازدهم (تولید مثل نهان دانگان)

جواب —-> طبق دستورالعمل اجرا می‌شود. منظور از گزارش ساختار گل، توصیف گل از جنبه تعداد، شکل، رنگ و … و به عبارتی همه صفاتی است که گل دارد.

جواب فعالیت 5 فصل هشتم زیست یازدهم (صفحه 129)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی یازدهم (تولید مثل نهان دانگان)

جواب —-> رنگ برای گرده افشان‌هایی که در شب فعال‌اند، معنی دار نیست. این گل‌ها سفید رنگ و دارای بو‌های قوی هستند. در انجام قسمت “ب” فعالیت دانش‌آموزان با توجه به رنگی بودن یا نبودن گلبرگ‌ها، وجود شهد یا بو در باره نوع گرده افشانی گیاهان پیرامون خود قضاوت می‌کنند.

جواب فعالیت 6 فصل هشتم زیست یازدهم (صفحه 131)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی یازدهم (تولید مثل نهان دانگان)

جواب —-> الف)انتظار می­رود که دانش‌آموزان بدانند که برای رویاندن دانه‌ها باید آن‌ها را ابتدا یک یا دو روز در آب بخیسانند سپس مرطوب نگه دارند تا رشد کنند.

ب) انتظار داریم که دانش‌آموزان با مشاهده رویش انواع دانه‌ها پی ببرند که ابتدا ریشه خارج می‌شود و نتایج مشاهده‌های خود را با چنین گزاره‌ای ارائه دهند: هنگام رویش دانه، ریشه اولین اندامی است که خارج می‌شود.

جواب فعالیت 7 فصل هشتم زیست یازدهم (صفحه 133)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی یازدهم (تولید مثل نهان دانگان)

جواب —-> این فعالیت برای مشاهده برچه در میوه طراحی شده است. هر یک از پره‌های پرتقال یک برچه را نشان می‌دهد. همچنین در فلفل دلمه‌ای و خیار می‌توانیم مرز برچه‌ها را مشاهده کنیم. دانش‌آموزان با ایجاد برش عرضی در میوه‌ها مفهوم بر چه را که در گفتار ۲ آمده است، بهتر درک می‌کنند. ممکن است در فلفل دلمه‌ای بر چه‌ها کاملا از هم جدا نشده باشند.

جواب فعالیت 8 فصل هشتم زیست یازدهم (صفحه 134)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی یازدهم (تولید مثل نهان دانگان)

جواب —-> پاسخ دانش‌آموزان مبتنی بر ویژگی‌های ظاهری این میوه‌ها خواهد بود. میوه‌هایی که دارای بال یا کرک هستند، با باد و میوه‌هایی که دارای زوائد خار مانند هستند با چسبیدن به پشم یا موی جانوران در محیط جابه جا می‌شوند.

جواب فعالیت 9 فصل هشتم زیست یازدهم (صفحه 136)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی یازدهم (تولید مثل نهان دانگان)

جواب —-> الف) در این قسمت تحقیق دانش‌آموزان باید شامل اثرات سوء به کار‌گیری حشره کش‌ها و سموم دفع آفات بر حشراتی باشد که آفت گیلهل کثه لوری وحصولات باغی به شمار نمی‌روند و در عوض برای آن‌ها مفیدند. از تهدید‌های دیگر می‌توان به امواج رادیویی که مثلا شامل امواج تلفن‌های همراه می‌شود، اشاره کرد.

ب)

گام به گام فصل 8 زیست شناسی یازدهم (تولید مثل نهان دانگان)

نمره یار – Nomreyar.com

⏹ لینک مربوطه : نمونه سوالات زیست شناسی یازدهم نوبت اول | جزوه کنکور زیست شناسی یازدهم | نمونه سوالات زیست شناسی یازدهم نوبت دوم