تمام مطالب کارنامه کنکور - نمره یار

دانلود گام به گام های آموزشی , جزوه و نمونه سوال امتحانی
معرفی کارنامه کنکور - نمره یار

کارنامه کنکور

در این قسمت می توانید به مطالب کارنامه کنکور دسترسی پیدا کنید. | تمامی فایل های آموزشی بصورت PDF و با لینک مستقیم | تمامی فایل های کارنامه کنکور بصورت رایگان ارائه شده است. | وبسایت آموزشی نمره یار در بخش کارنامه کنکور تمامی نیاز های شما را مرتفع کرده است.

18 آگوست 2021
76 بازدید
بدون نظر
آخرین رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه تهران + درصد های لازم

رتبه لازم قبولی برای برای رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

آخرین رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه تهران
18 آگوست 2021
73 بازدید
بدون نظر
آخرین رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شهید بهشتی + درصد های لازم

رتبه لازم قبولی برای برای رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

رتبه لازم برای داروسازی دانشگاه شهید بهشتی
15 آگوست 2021
56 بازدید
بدون نظر
آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه بوشهر + درصد های لازم

رتبه لازم قبولی برای برای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه بوشهر
5 آگوست 2021
51 بازدید
بدون نظر
آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه گیلان رشت + درصد های لازم

درصد و رتبه لازم قبولی برای برای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه گیلان رشت
5 آگوست 2021
84 بازدید
بدون نظر
آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه کرمانشاه + درصد های لازم

درصد و رتبه لازم قبولی برای برای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه کرمانشاه
4 آگوست 2021
67 بازدید
بدون نظر
آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه زنجان + درصد های لازم

درصد و رتبه لازم قبولی برای برای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه زنجان
4 آگوست 2021
65 بازدید
بدون نظر
آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه البرز کرج + درصد های لازم

درصد و رتبه لازم قبولی برای برای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه البرز کرج
4 آگوست 2021
58 بازدید
بدون نظر
آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه کردستان سنندج

درصد و رتبه لازم قبولی برای برای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان-سنندج (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه کردستان سنندج
4 آگوست 2021
52 بازدید
بدون نظر
آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه شیراز + درصد های لازم

درصد و رتبه لازم قبولی برای برای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

آخرین رتبه لازم برای پزشکی دانشگاه شیراز
18 جولای 2021
149 بازدید
بدون نظر
آخرین رتبه لازم قبولی برای پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

درصد و رتبه لازم قبولی برای برای رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (کارنامه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3)

آخرین رتبه لازم قبولی برای پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان