تمام مطالب پایه ششم - صفحه 4 از 11 - نمره یار

دانلود گام به گام های آموزشی , جزوه و نمونه سوال امتحانی
معرفی پایه ششم - نمره یار

پایه ششم

در این قسمت می توانید به مطالب پایه ششم دسترسی پیدا کنید. | تمامی فایل های آموزشی بصورت PDF و با لینک مستقیم | تمامی فایل های پایه ششم بصورت رایگان ارائه شده است. | وبسایت آموزشی نمره یار در بخش پایه ششم تمامی نیاز های شما را مرتفع کرده است.

30 ژوئن 2021
553 بازدید
بدون نظر
گام به گام درس هفتم علوم ششم (ورزش و نیرو)

جواب فعالیت های درس 7 علوم ششم (بصورت مستقیم / قالب PDF)

گام به گام درس هفتم علوم ششم (ورزش و نیرو)

نام درس :  علوم تجربی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه علوم تجربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم

30 ژوئن 2021
555 بازدید
بدون نظر
گام به گام درس ششم علوم ششم (ورزش و نیرو)

جواب فعالیت های درس 6 علوم ششم (بصورت مستقیم / قالب PDF)

گام به گام درس ششم علوم ششم (ورزش و نیرو)

نام درس :  علوم تجربی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه علوم تجربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم

30 ژوئن 2021
671 بازدید
بدون نظر
گام به گام درس پنجم علوم ششم (زمین پویا)

جواب فعالیت های درس 5 علوم ششم (بصورت مستقیم / قالب PDF)

گام به گام درس پنجم علوم ششم (زمین پویا)

نام درس :  علوم تجربی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه علوم تجربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم

16 ژوئن 2021
732 بازدید
بدون نظر
گام به گام درس چهارم علوم ششم (سفر به اعماق زمین)

جواب فعالیت های درس 4 علوم ششم (بصورت مستقیم / قالب PDF)

گام به گام درس چهارم علوم ششم

نام درس :  علوم تجربی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه علوم تجربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم

16 ژوئن 2021
745 بازدید
یک نظر
گام به گام درس سوم علوم ششم (کارخانه کاغذسازی)

جواب فعالیت های درس 3 علوم ششم (بصورت مستقیم / قالب PDF)

گام به گام درس سوم علوم ششم (کارخانه کاغذسازی)

نام درس :  علوم تجربی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه علوم تجربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم

14 ژوئن 2021
528 بازدید
بدون نظر
گام به گام درس دوم علوم ششم (سرگذشت دفتر من)

جواب فعالیت های درس 2 علوم ششم (بصورت مستقیم / قالب PDF)

گام به گام درس دوم علوم ششم (سرگذشت دفتر من)

نام درس :  علوم تجربی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه علوم تجربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم

14 ژوئن 2021
672 بازدید
یک نظر
گام به گام درس اول علوم ششم (زنگ علوم)

جواب فعالیت های درس 1 علوم ششم (بصورت مستقیم / قالب PDF)

گام به گام درس اول علوم ششم (زنگ علوم)

نام درس :  علوم تجربی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه علوم تجربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم

8 ژوئن 2021
583 بازدید
بدون نظر
گام به گام درس هفتم قرآن ششم

جواب فعالیت های درس 7 قرآن پایه ششم (بصورت مستقیم / در قالب PDF)

گام به گام درس هفتم قرآن ششم

نام درس :  قرآن  | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه علوم قرآن و زبان عربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم

7 ژوئن 2021
435 بازدید
بدون نظر
گام به گام درس هشتم قرآن ششم

جواب فعالیت های درس 8 قرآن پایه ششم (بصورت مستقیم / در قالب PDF)

گام به گام درس هشتم قرآن ششم

نام درس :  قرآن  | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه علوم قرآن و زبان عربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : هشتم

7 ژوئن 2021
316 بازدید
بدون نظر
گام به گام درس نهم قرآن ششم

جواب فعالیت های درس 9 قرآن پایه ششم (بصورت مستقیم / در قالب PDF)

گام به گام درس نهم قرآن ششم

نام درس :  قرآن  | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه علوم قرآن و زبان عربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم