تمام مطالب پایه ششم - صفحه 5 از 11 - نمره یار

دانلود گام به گام های آموزشی , جزوه و نمونه سوال امتحانی
معرفی پایه ششم - نمره یار

پایه ششم

در این قسمت می توانید به مطالب پایه ششم دسترسی پیدا کنید. | تمامی فایل های آموزشی بصورت PDF و با لینک مستقیم | تمامی فایل های پایه ششم بصورت رایگان ارائه شده است. | وبسایت آموزشی نمره یار در بخش پایه ششم تمامی نیاز های شما را مرتفع کرده است.

7 ژوئن 2021
517 بازدید
یک نظر
گام به گام درس دهم قرآن ششم

جواب فعالیت های درس 10 قرآن پایه ششم (بصورت مستقیم / در قالب PDF)

گام به گام درس دهم قرآن ششم

نام درس :  قرآن  | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه علوم قرآن و زبان عربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم

7 ژوئن 2021
354 بازدید
بدون نظر
گام به گام درس یازدهم قرآن ششم

جواب فعالیت های درس 11 قرآن پایه ششم (بصورت مستقیم / در قالب PDF)

گام به گام درس یازدهم قرآن ششم

نام درس :  قرآن  | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه علوم قرآن و زبان عربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم

7 ژوئن 2021
549 بازدید
بدون نظر
گام به گام درس دوازدهم قرآن ششم

جواب فعالیت های درس 12 قرآن پایه ششم (بصورت مستقیم / در قالب PDF)

گام به گام درس دوازدهم قرآن ششم

نام درس :  قرآن  | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه علوم قرآن و زبان عربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم

7 ژوئن 2021
229 بازدید
بدون نظر
گام به گام درس سیزدهم قرآن ششم

جواب فعالیت های درس 13 قرآن پایه ششم (بصورت مستقیم / در قالب PDF)

گام به گام درس سیزدهم قرآن ششم

نام درس :  قرآن  | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه علوم قرآن و زبان عربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم

7 ژوئن 2021
511 بازدید
بدون نظر
گام به گام درس چهاردهم قرآن ششم

جواب فعالیت های درس 14 قرآن پایه ششم (بصورت مستقیم / در قالب PDF)

گام به گام درس چهاردهم قرآن ششم

نام درس :  قرآن  | موضوع : گام به گام | نویسنده : گروه علوم قرآن و زبان عربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم

3 آوریل 2021
1,199 بازدید
یک نظر
جواب سوالات درس یازدهم 11 فارسی هفتم

جواب فعالیت های درس یازدهم فارسی هفتم (شامل تمارین، خود ارزیابی ها، نوشتن)

جواب سوالات درس یازدهم 11 فارسی هفتم

نام درس :  فارسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : هفتم

3 آوریل 2021
1,281 بازدید
5 نظر
جواب سوالات درس هفدهم 17 فارسی ششم

جواب فعالیت های درس هفدهم فارسی ششم (شامل کارگاه متن پژوهی، درک و دریافت، معانی واژه ها)

جواب سوالات درس هفدهم 17 فارسی ششم

نام درس :  فارسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم

3 آوریل 2021
1,348 بازدید
21 نظر
جواب سوالات درس شانزدهم 16 فارسی ششم

جواب فعالیت های درس شانزدهم فارسی ششم (شامل کارگاه متن پژوهی، درک و دریافت، معانی واژه ها)

جواب سوالات درس شانزدهم 16 فارسی ششم

نام درس :  فارسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم ابتدایی

3 آوریل 2021
1,231 بازدید
4 نظر
جواب سوالات درس پانزدهم 15 فارسی ششم

جواب فعالیت های درس پانزدهم فارسی ششم (شامل کارگاه متن پژوهی، درک و دریافت، معانی واژه ها)

جواب سوالات درس پانزدهم 15 فارسی ششم

نام درس :  فارسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم ابتدایی

2 آوریل 2021
652 بازدید
3 نظر
جواب سوالات درس چهاردهم 14 فارسی ششم

جواب فعالیت های درس چهاردهم فارسی ششم (شامل کارگاه متن پژوهی، درک و دریافت، معانی واژه ها)

جواب سوالات درس چهاردهم 14 فارسی ششم

نام درس :  فارسی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : ششم ابتدایی