تمامی جزوه های پایه نهم در نمره یار

دانلود گام به گام های آموزشی , جزوه و نمونه سوال امتحانی
معرفی جزوه های نهم - نمره یار

جزوه های نهم

در این قسمت می توانید به مطالب جزوه های نهم دسترسی پیدا کنید. | تمامی فایل های آموزشی بصورت PDF و با لینک مستقیم | تمامی فایل های جزوه های نهم بصورت رایگان ارائه شده است. | وبسایت آموزشی نمره یار در بخش جزوه های نهم تمامی نیاز های شما را مرتفع کرده است.

13 اکتبر 2021
2,114 بازدید
2 نظر
جزوه درس 3 زبان انگلیسی نهم + آموزش گرامر

دانلود جزوه درس 3 زبان انگلیسی نهم + آموزش گرامر

جزوه درس 3 زبان انگلیسی نهم

نام درس :  زبان انگلیسی  | موضوع : جزوات آموزشی | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : نهم

15 آگوست 2021
1,839 بازدید
بدون نظر
گام به گام فصل 4 علوم نهم

دانلود گام به گام فصل 4 علوم نهم بصورت مستقیم (فرمت PDF / بصورت رایگان)

گام به گام فصل 4 علوم نهم

نام درس :  علوم تجربی  | موضوع : گام به گام | نویسنده : نمره یار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : نهم

5 آگوست 2021
2,165 بازدید
2 نظر
سوالات متن فصل اول علوم تجربی نهم (مواد و نقش آنها در زندگی)

دانلود سوالات متن فصل 1 علوم تجربی نهم بصورت مستقیم (با فرمت PDF)

سوالات متن فصل اول علوم تجربی نهم

نام درس :  علوم تجربی  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : گروه علوم تجربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : نهم

5 آگوست 2021
2,426 بازدید
بدون نظر
سوالات متن فصل دوم علوم تجربی نهم (رفتار اتم ها با یکدیگر)

دانلود سوالات متن فصل 2 علوم تجربی نهم بصورت مستقیم (با فرمت PDF)

سوالات متن فصل دوم علوم تجربی نهم

نام درس :  علوم تجربی  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : گروه علوم تجربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : نهم

5 آگوست 2021
2,152 بازدید
بدون نظر
سوالات متن فصل سوم علوم تجربی نهم (محیطی بهتر برای زندگی)

دانلود سوالات متن فصل 3 علوم تجربی نهم بصورت مستقیم (با فرمت PDF)

سوالات متن فصل سوم علوم تجربی نهم

نام درس :  علوم تجربی  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : گروه علوم تجربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : نهم

5 آگوست 2021
2,194 بازدید
یک نظر
سوالات متن فصل چهارم علوم تجربی نهم (حرکت چیست)

دانلود سوالات متن فصل 4 علوم تجربی نهم بصورت مستقیم (با فرمت PDF)

سوالات متن فصل چهارم علوم تجربی نهم

نام درس :  علوم تجربی  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : گروه علوم تجربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : نهم

4 آگوست 2021
2,475 بازدید
3 نظر
سوالات متن فصل پنجم علوم تجربی نهم (فصل نیرو)

دانلود سوالات متن فصل 5 علوم تجربی نهم بصورت مستقیم (با فرمت PDF)

سوالات متن فصل پنجم علوم تجربی نهم

نام درس :  علوم تجربی  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : گروه علوم تجربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : نهم

4 آگوست 2021
2,441 بازدید
2 نظر
سوالات متن فصل ششم علوم تجربی نهم (زمین ساخته ورقه ای)

دانلود سوالات متن فصل 6 علوم تجربی نهم بصورت مستقیم (با فرمت PDF)

سوالات متن فصل ششم علوم تجربی نهم

نام درس :  علوم تجربی  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : گروه علوم تجربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : نهم

4 آگوست 2021
2,483 بازدید
یک نظر
سوالات متن فصل هفتم علوم تجربی نهم (آثاری از گذشته زمین)

دانلود سوالات متن فصل 7 علوم تجربی نهم بصورت مستقیم (با فرمت PDF)

سوالات متن فصل هفتم علوم تجربی نهم

نام درس :  علوم تجربی  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : گروه علوم تجربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : نهم

4 آگوست 2021
2,147 بازدید
بدون نظر
سوالات متن فصل هشتم علوم تجربی نهم (فشار و آثار آن)

دانلود سوالات متن فصل 8 علوم تجربی نهم بصورت مستقیم (با فرمت PDF)

سوالات متن فصل هشتم علوم تجربی نهم

نام درس :  علوم تجربی  | موضوع : سوالات متن | نویسنده : گروه علوم تجربی

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : نهم