وبسایت نمره یار

رتبه کلی 3
رتبه در استان 2
رتبه در ناحیه 2
jkkj
تهران
دبیرستان دوره دوم پسرانه غیر انتفاعی فارابی منطقه 4 تهران
درس هایی که تدریس می کنم
سوابق تدریس و تجربیات کاری
تالیفات

روزهایی که امکان تدریس دارم

8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 18 - 20 20 - 22
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

محتواهای ثبت شده توسط معلم

6 کلاس ششم

8 کلاس هشتم

9 کلاس نهم

10 کلاس دهم

11 کلاس یازدهم