جزوه مبحث دنباله کنکور همراه با تست

جزوه دنباله کنکور رایگان (هندسی و حسابی) + تست های فراوان

جزوه دنباله کنکور

نام درس : ریاضی | موضوع : جزوه های آموزشی | نویسنده : اساتید (حدیدی-اسلامی)

منتشر شده در نمره یار | پایه و رشته : پایه های 12,11,10 در رشته های ریاضی و تجربی