سوالات تستی جامعه شناسی کنکور (تمامی پایه ها) + کلید

تست جامعه شناسی جهت آمادگی در کنکور سراسری به همراه کلید (بصورت مستقیم + فرمت PDF)

سوالات تستی جامعه شناسی کنکور

نام درس :  جامعه شناسی  | موضوع : سوالات تستی | نویسنده : سرکار خانم مهین ماندگار

منتشر شده در نمره یار  | پایه و رشته : دهم، یازدهم و دوازدهم - انسانی