حداقل معدل لازم برای انتخاب رشته ی تجربی پایه دهم

حداق معدل لازم برای پذیرش در رشته تجربی + (تشریح مسائل تاثیر گذار در انتخاب رشته)

معدل لازم برای انتخاب رشته تجربی