انتشار نمونه سوال با درصد بالا

معلم عزیز و گرامی ، میخواهید از تخصص و دانش خود به طور کامل کسب درامد کنید؟
به دانش آموزان سراسر کشور کمک کنید تا در امتحانات خود موفق شوند؟
با ثبت نام در نمره یار به عنوان معلم به طور انحصاری 99 درصد از سود فروش نمونه سوالات و فایل های آموزشی خود را به جیب بزنید
این یعنی اگه شما فقط یکی از نمونه سوالاتی که در اختیار دارید رو 1000 دانش آموز به قیمت 15 هزارتومان بخرند شما 14,850,000 تومان سود کردید !!!

جواب درس دوم علوم تج ...

5- تغییرهایی را که در طول این فعالیت در مواد ایجاد کردهاید در جدول زیر بنویسیدنام مادهکارهایی که انجام شده استتغییرهای ایجاد شده درشکلاندازهبورنگکاغذبریدنچوب و نخبریدننخبستن وگره زدنبادبادکها را در ...

اطلاعات فایل جواب درس دوم علوم تجربی پنجم | ماده تغییر می کند5- تغییرهایی را که در طول این فعالیت در مواد ایجاد کردهاید در جدول زیر بنویسید

نام مادهکارهایی که انجام شده استتغییرهای ایجاد شده در
شکلاندازهبورنگ
کاغذبریدن
چوب و نخبریدن
نخبستن وگره زدن

بادبادکها را در روز مناسبی به پرواز در اورید
فکر کنید صفحه 10 کتاب درسی
ایا در ساختن بادبادک جنس موادی را هم که به کار بردید تغییر کرد خیر- فقط شکل ظاهری و اندازهی مواد را تغییر دادیممواد اطراف ما تغییر میکنند در تغییرهایی مانند تا کردن لباس بافتن شال گردن تکه کردن نان حل شدن قند در چای دوختن لباس بریدن کاغذ و خرد کردن چوب شکل و اندازهی ماده تغییر میکند ولی جنس ماده تغییری نمیکند یعنی مادهی جدیدی به وجود نمیاید این نوع تغییرها تغییر فیزیکی هستندتغییر شیمیاییفعالیت صفحه 10 کتاب درسی
- در کدام تغییر شکل و اندازه ی ماده عوض می شود در دو تغییر اول هنگام کوبیدن قند در هاون و حل کردن قند در اب شکل و اندازه ماده عوض میشود
- در کدام تغییر رنگ و بوی ماده عوض می شود در تغییر سوم - با سوزاندن قند رنگ بو و مزه ان تغییر میکند

فعالیت صفحه 11 کتاب درسی
4- حالا رنگ مزه بو و شکل تخم مرغها را با هم مقایسه کنید تخممرغ اول شکلش تغییر کرده تخممرغ دوم رنگ مزه و بویش تغییر کرده و تخممرغ سوم هم رنگ مزه و بویش تغییر کرده و هم شکلش عوض شده استدر برخی از تغییرها مانند سوختن حبهی قند مادهی اولیه به مادهی جدیدی تبدیل میشود پختن نان و غذا فاسد شدن میوه و ترش شدن شیر تغییرهایی هستند که در نتیجهی انها مواد جدیدی به وجود میایند این تغییرها را تغییر شیمیایی میگویند در بیشتر این تغییرها یک ماده به مادهی دیگری تبدیل میشود و رنگ بو و مزهی ان تغییر میکند

پختن نان یک تغییر شیمیایی استفکر کنید صفحه 12 کتاب درسی

1- وقتی چوب کبریت میسوزد چه تغییری میکند چوب کبریت به ماده دیگری تبدیل میشود و رنگ بو مزه انها تغییر میکند


2- وقتی اب یخ میزند مایع به جامد تبدیل میشود وقتی اب بخار میشود مایع به گاز بخار اب تبدیل میشود اینها چه نوع تغییرهایی هستند تغییرهای فیزیکی زیرا در این تغییرها اب به ماده دیگری تبدیل نشده است و فقط حالت ان تغییر کرده است


فعالیت صفحه 12 کتاب درسی

تغییرهای زیر را در دو گروه طبقهبندی کنید و در جدول بنویسید

پختن مرغ - بریدن پارچه - شکستن لیوان - تبدیل انگور به سرکه - درست کردن مربا - تراشیدن مداد - ارد کردن گندم - پوسیدن پارچه - زنگ زدن وسایل اهنی


تغییر فیزیکیبریدن پارچه شکستن لیوان تراشیدن مداد ارد کردن گندم
تغییر شیمیاییپختن مرغ تبدیل انگور به سرکه درست کردن مربا پوسیدن پارچهچگونه میتوانیم نوشیدنی گازدار تهیه کنیمفعالیت: تهیهی نوشیدنی گازدار صفحه 13 کتاب درسی
وسایل و مواد لازم: ماست شیر پاستوریزه اب نیم گرم پارچ لیوان نمک بطری خالی

1- یک لیوان شیر و یک لیوان اب نیم گرم ولرم را در یک پارچ با هم مخلوط کنید
2- نصف لیوان ماست و مقدار کمی نمک را در ظرفی دیگر با هم مخلوط کنید و در پارچ بریزید
3- مخلوط به دست امده را در یک بطری بریزید و در ان را محکم ببندید و در کناری بگذارید یادتان باشد که بطری نباید کاملا پر شود
4- بعد از یک هفته بطری را بردارید و خوب تکان دهید و پس از 2 دقیقه در ان را به ارامی باز کنید
5- مشاهدههای خود را بنویسید وقتی در بطری را باز میکنیم مقداری گاز از ان خارج میشود که بوی خاصی دارد مزه ماده جدید نیز کمی ترش میباشد

فعالیت بالا را به دقت بررسی کنید در کدام مرحله تغییر فیزیکی و در کدام مرحله تغییر شیمیایی رخ داده است به چه دلیل
ابتدا با مخلوط کردن مواد تغییر فیزیکی به وجود میاید و در طول هفته تغییر شیمیایی به کندی صورت میگیرد هنگام مخلوط کردن مواد خواص انها تغییر نمیکند اما با گذشت زمان مواد خواص خود را از دست داده و به ماده جدیدی تبدیل شدهاندسریع یا کند


برخی از تغییرها مانند سوختن گاز در اجاق یا سوختن چوب کبریت به سرعت انجام میشوند در حالی که برخی دیگر مانند درست کردن ماست یا دوغ گازدار به کندی صورت میگیرند

گفتوگو صفحه 14 کتاب درسی
هر یک از تغییرهای زیر در کدام حالت تندتر رخ میدهد چرا
الف فاسد شدن مواد غذایی در یخچال یا بیرون از ان: مواد غذایی در خارج از یخچال سریعتر دچار تغییر شیمیایی شده و فاسد میشوند
ب حل شدن شکر در چای داغ یا چای سرد: شکر در چای داغ سریعتر حل میشود و تغییر فیزیکی میکند
جمعاوری اطلاعات صفحه 14 کتاب درسی
وسایل اهنی در هوای مرطوب سریعتر زنگ میزنند یا در هوای خشک در این باره اطلاعات جمعاوری کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید در هوای مرطوب وقتی اهن در معرض هوای مرطوب قرار میگیرد دچار تغییر شیمیایی شده و اکسید میشود به اکسید اهن اصطلاحا زنگ اهن گفته میشود بنابراین وقتی وسایل اهنی در مجاورت هوای مرطوب قرار میگیرند زنگ میزنندتغییر در خدمت زندگی


طبیعت همواره در حال تغییر است در برخی از این تغییرها انسان دخالت دارد او با استفاده از ابزارهایی مانند چکش میخ بیل کلنگ و بیل مکانیکی تغییرهای زیادی در طبیعت ایجاد میکند

گفتوگو صفحه 14 کتاب درسی
انسان در کدام تغییرهای نشان داده شده در تصویرهای زیر دخالت دارد سنگ نوشته صاف کردن جاده با گریدر و کندن با بیل مکانیکی

سنگ نوشتهای در همدانرسیدن سیبصاف کردن جادهکندن زمین با بیل مکانیکیتغییر فصل

جمعاوری اطلاعات صفحه 15 کتاب درسی
فهرستی از تغییرهای محیط اطراف خود تهیه کنید و انها را در جدول زیر بنویسیدتغییربا دخالت انسانبدون دخالت انسان
زرد شدن برگ درختان
بخار شدن اب دریا
پختن نان
رسیده شدن میوهها روی درخت
ساختن ظروف مسی
گفتوگو صفحه 16 کتاب درسی
در گروه خود یکی از دخالتهای انسان در طبیعت را انتخاب کنید و دربارهی مفید یا مضر بودن ان گفتوگو کنید نتیجهی این گفتوگو را به کلاس گزارش دهید
قطع تعدادی از درختان جنگل به منظور احداث جاده این عمل از نظر ملاحظات زیست محیطی مضر است و باعث از بین رفتن درختان و محیط زندگی جانوران ان منطقه میشود اما به لحاظ ایجاد راه و مسیر رفت امد انسانها و براوردن نیازهای افراد در ان جا تردد دارند مفید میباشد
فعالیت صفحه 16 کتاب درسی
به مواد موجود در محل زندگیتان توجه کنید پنج تا از انها را انتخاب کنید و مانند نمونه در جدول زیر بنویسید

گزارش خود را با گزارشهای دانش اموزان دیگر مقایسه کنید


نام مادهکارهایی که انجام شده استنوع تغییر
تغییر شیمیاییتغییر فیزیکی
1- کاغذساخت موشک کاغذی
2- چوبتولید زغال
3- پارچهدوختن لباس
4- سنگساختن مجسمه
5- شیرتهیه ماستنظرات

مرتب سازی براساس

بهترین
جدیدترین
قدیمی ترین

چیزی پیدا نکردیم :(

بدون نظر

لینک های دانلود

ارسال نظر

کاربر مهمان
ارسال بصورت ناشناس
امتیاز دهید
  • لطفا از ارسال نظرات تکراری خودداری کنید.
  • از ارسال نظر غیر مرتبط با موضوع خودداری کنید.
  • از ارسال نظر توهین آمیز خودداری کنید.
  • نظر شما پس از ارسال، در اولین فرصت بررسی خواهد شد. و سپس تائید خواهد شد.